Höga nivåer av testosteron motverkar prostatacancer

En ny pilotstudie visar att höga doser av testosteron har positiv effekt på spridd prostatacancer. Upptäckten kan påverka dagens konventionella behandling som går ut på att strypa tillgången av manligt könshormon.

Publicerad den: 2015-01-12
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

– Det här är ett ganska revolutionerande koncept som möjligen kan komma att användas hos patienter i framtiden. I teorin finns det goda skäl för att det kan fungera men det måste testas mycket utförligare, säger Jan-Erik Damber som är professor i urologi vid Göteborgs universitet, tillika Netdoktors expert, till Dagens Medicin.

Studien är utförd på prostatacancerceller som har blivit motståndskraftiga mot traditionell behandling, och därmed överlevt trots låg nivå av testosteron i omgivningen. Men när de istället utsattes för hög nivå av testosteron dog cancercellerna.

Annons
Annons

Troligtvis till följd av en viss chockreaktion eftersom den tidigare bristen på testosteron lett till en uppreglering av testosteronreceptorer på cellernas yta.

– En intressant aspekt är att de höga testosterondoserna tycks backa cancercellerna i utvecklingen så att de blir mer känsliga för hormonbehandling igen, säger Jan-Erik Damber till Dagens Medicin.

Han har inte själv deltagit i studien, som är utförd av forskare vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA.  Samtliga patienter som deltog var drabbade av prostatatumörer som inte längre svarade på konventionell behandling.

Annons
Annons

Men när deltagarna fick höga doser av testosteron intramuskulärt en gång i minskade tumörens storlek hos 7 av 16 deltagare. Samtidigt gavs även normal hormonbehandling som stryper kroppens naturliga testosteronproduktion.

Dock började prostatatumörerna att växa igen med tiden, men fyra av patienterna kunde stå kvar på behandlingen i mer än ett år. Dessutom var biverkningarna få, enligt forskarna.

– Om det här ska bli ett alternativ i vardagssjukvården behöver man jämföra mot gängse behandling vid hormonresistent prostatacancer, som cytostatikumet docetaxel och de nya typerna av hormonläkemedel som abirateron och enzalutamid, säger Jan-Erik Damber till Dagens Medicin.

Nu har nya studier startats för att testa konceptet i större omfattning.

– Det behövs också studier av patienter med mer symtomgivande sjukdom än de som var med i den här studien, inte minst för att det finns farhågor om att behandlingen skulle kunna öka tillväxten av tumören hos vissa patienter, säger han.

Borde även svenska patienter med prostatacancer få testa högdosbehandling med testosteron? Kommentera gärna direkt under artikeln.

  Källor

 • Dagens Medicin - http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/01/09/hoga-doser-testosteron-kan-motverka-spridd-prostatacancer/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

 • Avatar Tidigare användare 2015-01-13 14:52 (5 år sen)

  Intressant! Skulle alltså en prostatacancer, som slutat svara på Bicalutamid kunna "återföras" till känslighet med injektion av testosteron???

 • feeae33a5f58c450a10c22201e15e6dd.jpg
  Jan-Erik Damber 2015-02-2 17:18 (5 år sen)

  En pilotstudie av detta slag är inte tillräckligt för att börja testa behandlingen på patienter med avancerad prostatacancer. ett antal ytterligare försök är nödvändiga innan man kan behandla patienter i vården;1. Ytterligare studier av detta slag måste göras som visar på positiva effekter. Detta är bara en pilotstudie för att testa en hypotes.2. Biverkningarna av behandlingen måste kartläggas noggrant. Testosteron stimulerar ju normalt prostatacancerceller och man kan tänka sig att en del patienter som får denna behandling försämras.3. Randomiserade studier där behandlingskonceptet testas på en stor grupp patienter måste genomföras och där detta behandlingskoncept testas mot gängse behandlingar. Syftet är att visa att resultaten är tillräckligt stora samt att man får en förbättrad överlevnad.Inledningsvis är det viktigt att förstå verkningsmekanism för den erhållna, lite "motsägelsefulla" effekten. Denna typ av studier låter sig bäst göras på laboratoriet och när man förstår och kan förklara effekten så kommer nog intresset för och intensifiering av kliniska försök att inledas.Jan-Erik Damber

 • Avatar Ulf Maxhall 2015-02-7 08:01 (5 år sen)

  Hur är det med män med höga halter av testosteron. Har dom mindre risk för prostatacancer?

 • feeae33a5f58c450a10c22201e15e6dd.jpg
  Jan-Erik Damber 2015-02-9 15:29 (5 år sen)

  Inom normalområdet så har män med höga halter testosteron varken högre eller mindre risk att få prostatacancer. Då män med låga halter testosteron har lägre nivåer av PSA händer det att diagnostik av en prostatacancer fördröjs eftersom de med PSA under utredningsgräns (3 ng/ml) inte diagnostiseras på samma sätt, det vill säga en  man med PSA på 2,5 och samtidigt ett lågt testosteron har samma risk för prostatacancer som en man med PSA 4 och normalt testosteron.


Annons
Annons
Annons