Nyhet | Urologi

Nokturi - ett problem som ofta förbises

Nokturi eller nattkissning är en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom. Det är därför nödvändigt att patienter med nokturi upptäcks och tas på allvar skriver fem läkare och en uroterapeut i Läkartidningen.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-08-04
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Nokturi definieras som ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger på natten på grund av urinträngningar, och där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Många patienter lider i tysthet eftersom det kan upplevas som genant att söka vård eller för att man är omedveten om att det går att få hjälp. Många av de som söker hjälp gör det för sömnstörning och tänker inte på att urinträngningarna är orsaken till sömnbesvären.

För yngre patienter kan besvären leda till sjuklighet med nedsatt livskvalitet och ibland sjukskrivning. För gruppen äldre patienter finns risk för fall och frakturer med ökat vårdbehov och högre sjukvårdskostnader, skriver experterna som vill att tillståndet ska tas på större allvar i vården.

Annons
Annons

Den bakomliggande orsaken behöver identifieras för rätt behandling. En enkel miktionslista vara till stor hjälp för att fastställa diagnosen.

Förekomsten av nokturiproblem ökar med åld¬ern och uppskattas för kvinnor i åldern 70–80 år till 74–77 procent med en eller flera nattliga miktioner, och för män i samma ålder till 69–93 procent.

Vad vet du om nokturi? Lär dig mer om utredning och behandling här. »

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/08/Nokturi--en-underdiagnostiserad-och-ofta-obehandlad-folksjukdom/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons