Nyhet | Urologi

Studie: Risken för njursten ökar efter en antibiotikakur

En brittisk studie kopplar behandling med orala antibiotika till en ökad risk för njursten, speciellt hos barn. "Resultaten tyder på att njursten kan förebyggas genom en minskning av inadekvat antibiotikaexponering", säger barnurologen Gregory Tasian till Läkemedelsvärlden.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-05-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I studien jämförde forskarna uppgifter från närmare 26 000 patienter med njursten med omkring 260 000 ålders- och könsmatchade patienter utan njurstensdiagnos. Detta blev möjligt genom att forskarna hade tillgång till elektroniska journaldata från 641 primärvårdsmottagningar i Storbritannien.

Läs även: Medicinsk översikt om urinvägskonkrement (Njursten Uretärsten Blåssten)

Det visade sig att patienter som tidigare hade behandlats med orala antibiotika för till exempel luftvägs- eller urinvägsinfektion hade en ökad risk för njursten. Det handlade om en fördubblad upp till tredubblad risk beroende på vilken substans patienten hade fått. Risken minskade över tid efter antibiotikakuren men var fortfarande förhöjd tre till fem år efter behandlingen.

Störst risk för njursten hos barn

Resultaten som nu finns publicerade i tidskriften Journal of American Society of Nephrology visar att risken för njursten efter en antibiotikakur är som högst bland de yngsta patienterna, under omkring 20 år.

Annons
Annons

Barnurologen Gregory Tasian, som är en av dem som har lett studien, menar därför att vården bör vara mer restriktiv när de gäller att skriva ut antibiotika till barn.

– De här resultaten visar att exponering för vissa antibiotika är en ny riskfaktor för njursten och att risken är störst om exponeringen sker i yngre åldrar, säger Gregory Tasian och fortsätter:

– Resultaten tyder på att njursten kan förebyggas genom en minskning av inadekvat antibiotikaexponering och att välja alternativa antibiotika för patienter som har en förhöjd njurstensrisk, säger Gregory Tasian.

Annons
Annons

Tarmflorans betydelse för njursten

Forskarna understryker att sambandet mellan antibiotika och förhöjd njurstensrisk inte kan bevisa något orsakssamband innan resultaten har bekräftas i fler studier och undersökts vidare.

Samtidigt går deras resultat i linje med tidigare forskning som visar att antibiotikabehandling ger förändringar av tarmens bakterieflora – i större utsträckning hos barn än hos vuxna. Vidare finns det studier som tyder på att sammansättningen av tarmfloran har betydelse för bildning av stenar i njurarna och övriga urinvägar.

De klasser av antibiotika där forskarna sett en koppling till njursten är sulfapreparat, cefalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin/metenamin och bredspektrumpenicillin.

    Källor

  • Läkemedelsvärlden - http://www.lakemedelsvarlden.se/antibiotika-kan-oka-risken-for-njursten/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons