Intresseområden sparade.

Öka din kunskap om bältros

Genom denna fortbildningskurs om bältros kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem lektioner, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen.

– Man blir uppdaterad om bältros, dess komplikationer och behandlingsalternativ. Jag rekommenderar läkare och sjuksköterskor som träffar på bältros under sitt arbete, och framför allt då inom primärvården, att genomföra utbildningen, säger Anna Grahn, avdelningsöverläkare vid Infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg, som har varit med och tagit fram innehållet i NetdoktorPro:s nya fortbildning om bältros.

Välkommen att testa dina kunskaper om bältros!

Jag är:


NetdoktorPro har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i fortbildningen. Samtliga texter är granskade av Anna Grahn, avdelningsöverläkare vid Infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av GSK. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2021.