Information

Personuppgiftspolicy


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2020-03-19 Uppdaterad den: 2021-12-03
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Introduktion

I denna policy beskriver vi - Bonnier Healthcare Sweden AB - hur vi behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster på Netdoktor.se och Netdoktorpro.se. Informationssajten Netdoktor.se riktar sig i första hand till privatpersoner, medan Netdoktorpro.se i första hand riktar sig till yrkespersoner inom vården. Om du använder tjänsten “Aktiv patient” gäller en separat personuppgiftspolicy som du hittar här.

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss hittar du under "KONTAKTA OSS".

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies; läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte är grundlagsskyddat och omfattas inte av Dataskyddsförordningens GDPR:s regler om information. Den personuppgiftsbehandling som sker för redaktionella syften faller därför utanför denna policy.

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan. Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilken typ av uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

Namn och e-postadress. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster, t ex för att få mer information om ett visst ämne, ett nyhetsbrev, delta i ett webbinarium, undersökning, studie eller liknande,  samlar vi in ditt namn och/eller e-postadress.

Uppgifter kopplade till din användarprofil på Netdoktor.se. Om du är privatperson och registrerar din epostadress på Netdoktor.se kan du även ange vilka ämnen som du är intresserad av. Denna information samlas in från dig i ett formulär som du kan nå och redigera från foten i alla utskick. 

Uppgifter kopplade till din användarprofil på Netdoktorpro.se. Om du är läkare och registrerar din epostadress på Netdoktorpro.se kommer vi även att be dig lämna uppgifter om din befattning, län, läkarbehörighet,och specialitet och intressen. 

Uppgifter om din hälsa när du deltar i en upplysningskampanj, utbildning eller fortbildning. Om du deltar i våra upplysningskampanjer, utbildningar eller fortbildningar som diagnostiserad eller med symtom, lagrar vi information om din hälsa som du anger inom ramen för upplysningskampanjen, utbildningen eller fortbildningen.

Information om nyhetsbrev. Vi lagrar information om vilka nyhetsbrev som du prenumererar på och tar del av.

Användning av sajt. Vi mäter hur våra användare använder vår sajt, t.ex. vilket innehåll våra användare tar del av, vilka funktioner och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar). Vi behandlar även data om våra användares enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Om du har registrerat ett användarkonto loggar vi även datum för din senaste inloggning.

Övrigt. Vi behandlar också uppgifter som finns i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information som du lämnar när du kontaktar oss.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post så kommer vi att behålla en kopia av din e-postadress i vår spärrlista för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Uppgifter som du lämnar. Vi samlar in uppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, deltar i en upplysningskampanj, utbildning eller fortbildning samt kontaktar oss.

Användning av tjänst m.m. När du använder vår sajt registrerar vi hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress.

Uppgifter som inhämtas från externa källor. Om du är representant för ett potentiellt kundföretag eller organisation kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter från våra koncernbolag samt från andra externa källor, t.ex. Bisnode, LinkedIn eller offentliga webbsidor. Vi använder leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi stödjer oss framförallt på att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). När vi behandlar uppgifter om din hälsa gör vi det baserat på ditt uttryckliga samtycke ("Samtycke"). Vissa uppgifter kan vi behöva behandla för att uppfylla våra rättsliga förpliktelse såsom bokföringslagen och GDPR. 

Vi har gjort vår bedömning av "Berättigat intresse" utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster, att möta användarens önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna, att kunna uppnå relevans i våra tjänster och innehåll på sajterna och att kunna marknadsföra våra tjänster. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Tillhandahålla tjänster som du efterfrågat kopplade till din användarprofil. Vi använder uppgifter som du lämnar när du registrerar en användarprofil för att tillhandahålla våra tjänster kopplade till dina intresseområden, för att hålla dig informerad om våra tjänster, för att kunna underhålla din användarprofil och svara på dina frågor. Laglig grund: Berättigat intresse.

Nyhetsbrev. Om du har registrerat dig för nyhetsbrev så använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Utöver våra generella nyhetsbrev kan du välja att registrera dig för nyhetsbrev avseende vissa ämnen, och vi kommer då att även behandla uppgifter om vilka ämnen du är intresserad av för det ändamålet. Laglig grund: Berättigat intresse.

Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor. Laglig grund: Berättigat intresse.

För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad "Business Intelligence"). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.

Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra tjänsters och användares säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik tjänst. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

Upplysningskampanjer, utbildningar och fortbildningar (som inte omfattar hälsodata). När du deltar i en upplysningskampanj, utbildning eller fortbildning sparas din IP-adress, dina svar och ibland även e-postadress. IP-adressen sparas för att vi endast ska räkna dina svar en gång om du upprepat utbildningen samt för att kunna filtrera bort resultat från interna IP-adresser. Dina svar sparas för att vi på en aggregerad nivå ska kunna sammanställa resultatet av upplysningskampanjen, utbildningen eller fortbildningen, detta innebär att dina svar endast ligger till grund för kvantitativ statistik och går inte att spåra till dig. I vissa fall sparas även din e-postadress om du lämnat denna i syfte att du ska få mer information om ämnet som behandlas i upplysningskampanj, utbildning eller fortbildningen.  Laglig grund: Berättigat intresse.

Upplysningskampanjer och utbildningar (som omfattar hälsodata). När du deltar i en upplysningskampanj eller utbildning i egenskap av diagnostiserad eller med symtom behandlas samma information som beskriver ovan men även uppgifter om din hälsa som du anger. För att vi ska få behandla sådana uppgifter om din hälsa behöver du lämna ett uttryckligt samtycke som du lämnar i själva upplysningskampanjen eller utbildningen innan du lämnar uppgifter om din hälsa. När du avslutar upplysningskampanjen, utbildningen eller fortbildningen får du ett mejl till den e-postadress som du ombeds att lämna med bekräftelse där du även kan återkalla ditt samtycke. Läs mer under DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER Laglig grund: Samtycke.     

Kommunikation och marknadsföring. Vi och våra koncernbolag kan komma att kontakta dig som yrkesperson via e-post eller telefon med information och erbjudanden som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll. Läs gärna mer om vår koncerninterna behandling av personuppgifter under “Hur vi delar dina personuppgifter”. Laglig grund: Berättigat intresse

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via e-post, och att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte, läs mer under avsnittet "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER".

Annonsering. När du besöker våra webbsidor kommer några av de cookies som placeras på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet "COOKIES OCH LOKAL LAGRING AV DATA" nedan samt vår Cookiepolicy. I vår Cookiepolicy kan du även få information om hur du kan hantera dina cookies. Laglig grund: Berättigat intresse.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår Cookiepolicy hittar du mer information om cookies. På vår FAQ-sida hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.

Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbplats. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek).

Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för. Du kan läsa mer om annonsering och vilka tredjepartsaktörer vi tillåter här. Vissa cookies avser så kallad beteendestyrd retargeting för våra annonsörers produkter och tjänster. Detta är en form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig för våra annonsörers produkter och tjänster. Vilken reklam som visas baseras på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av oss. Om du har besökt ett annat företags webbsida kan du komma att se annonser för det företagets produkter på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp.

Hur vi delar dina personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, inklusive uppgifter om din hälsa som du lämnat,  t.ex. med andra bolag inom koncernen eller andra företag som utför tjänster för vår räkning. Vi anlitar t.ex. leverantörer som utför utvecklingstjänster för vår räkning. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

 

Gemensam kunddatabas för yrkespersoner

Bonnier Healthcare ingår i den större mediekoncernen Bonnier News, där även Medibas AB och bolag inom Di-gruppen ingår. Bolagen inom Di-gruppen* erbjuder tjänster inom affärsmedia och nischade branschtitlar, bland annat inom området medicin, samt event och utbildningar för yrkespersoner. Di-gruppen, Bonnier Healthcare och Medibas har en gemensam databas som innehåller uppgifter avseende yrkespersoner, representanter för befintliga eller potentiella kundföretag, samt deltagare vid konferenser, utbildningar och andra event. De kategorier av uppgifter som finns i den gemensamma databasen är i huvudsak namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, användardata och information om kundengagemang/köp. Bolagen kan inom ramen för den gemensamma databasen dela data för att kunna rikta marknadsföring till dessa personer i deras yrkesroll, om denna bedöms vara relevant för deras yrkesroll. Så kan exempelvis vara fallet om koncernbolagen erbjuder kompletterande tjänster inom samma nisch såsom olika informationstjänster inom medicin. Vi samarbetar även kring erbjudanden och kampanjer för produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa bolagens marknadsföring. Vi delar data med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra produkter och tjänster till yrkespersoner och att kunna uppnå relevans i marknadsföringen. Bolagen har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den delning av personuppgifter som sker i den gemensamma databasen för yrkespersoner. Om du vill avregistrera dig från all direktmarknadsföring och/eller telefonförsäljning inom Bonnier Healthcare, Medibas och övriga bolag inom Di-gruppen kan du skicka din begäran via mejl till dataskydd@bonniernews.se. 

*Di-gruppen: Dagens Industri Aktiebolag, Bonnier Business Media Sweden AB, Fastighetsnytts Förlags, Dagens Samhälle AB, Dagens Samhälle Insikt AB samt Hakon Media AB. Du hittar mer information om dessa bolags personuppgiftsbehandling här och här.

Om du har frågor om den gemensamma behandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, t ex radering, ber vi dig att skicka ett mejl med din begäran eller fråga till dataskydd@bonniernews.se.  Centralt dataskyddsteam

 

Bonnier Healthcares dataskyddsteam finns centralt hos koncernbolaget Bonnier News AB. Bonnier News AB är gemensamt personuppgiftsansvarig med Bonnier Healthcare för behandling av dina uppgifter när du kontaktar dataskyddsteamet. Vid frågor kontakta oss på dataskydd@bonniernews.se

Sociala medier

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Annonsering

I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på våra webbsidor i syfte att leverera annonser på våra webbsidor, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. 

Övrigt

 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som ett led av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

  • följa tillämplig lag eller rättslig process och för att efterleva våra skyldigheter i förhållande till polis och andra behöriga myndigheter,

  • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

  • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

  • skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polis för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter på olika sätt.

Användarkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.

Avregistrering från nyhetsbrev och andra e-postutskick. Om du får nyhetsbrev eller andra e-postutskick med erbjudanden och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avseende ditt användarkonto eller ändringar/uppdatering av användarvillkor.

Frågor avseende behandling av personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss via gdpr@netdoktor.se med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kan du skicka ett mejl till dataskydd@bonniernews.se. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "KONTAKTA OSS".

Dina annonsinställningar. Vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsidor från USA) för mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas inte kommer vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant.

Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.

Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under "KONTAKTA OSS" om inte annat anges i denna policy. Du har följande rättigheter:

Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på ditt samtycke innan detta återkallats. Du kan välja att återkalla samtycke för viss behandling vilket i sådana fall innebär att vi slutar behandla uppgifterna för just det ändamålet du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för. Återkallelsen påverkar i sådana fall inte behandling för andra ändamål.

Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.

Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.

Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast när vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Invändning mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.

Invändning. Du har rätt att även i vissa andra fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra eventuella klagomål hos behörig myndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som utövar tillsyn över hur vi som företag följer personuppgiftslagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Särskilt om redaktionellt innehåll. Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonymiserade data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Integritetsskyddsmyndighetens webbsida (fd Datainspektionen).

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter som används för att administrera användarprofil och skicka nyhetsbrev så länge du inte avslutar tjänsten eller din nyhetsbrevsprenumeration. Om du inte har uppdaterat dina uppgifter kopplade till din användarprofil eller öppnat ett nyhetsbrev från oss under tre års tid kommer vi att ta bort din användarprofil och avsluta din nyhetsbrevsprenumeration, och radera dina uppgifter.

I övrigt sparar vi personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är anledningen till att vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om, i vilken form uppgiften sparas och vilken relation vi har till dig.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonymiserade data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER").

Bonnier Healthcare Sweden AB, org. nr. 556615-8472

Webbplats: www.netdoktor.se och www.netdoktorpro.se

E-post: gdpr@netdoktor.se

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett mejl till dataskydd@bonniernews.se.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier Healthcare AB skyddar dina personuppgifter.

Senaste version: 3 december 2021