Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Personuppgiftspolicy


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2020-03-19 Uppdaterad den: 2023-02-01

Introduktion och sammanfattning

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna policy beskriver vi - Bonnier Healthcare Sweden AB - hur vi behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster på Netdoktorpro. Informationssajten Netdoktorpro riktar sig i första hand till yrkespersoner inom vården. Vi har också tjänster som riktar sig till privatpersoner via Netdoktor och Aktiv patient. Dessa tjänster har en separat personuppgiftspolicy som du hittar här

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Här har vi sammanfattat våra huvudsakliga ändamål med vår personuppgiftsbehandling. 

 • Tillhandahålla våra tjänster kopplade till dina intresseområden, dvs utskick via e-post med information om kurser, webbinarier, chattar och liknande kopplat till dina angivna intresseområden. Vi använder också dina kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om våra tjänster och svara på dina frågor. 

 • Nyhetsbrev. 

 • Upplysningskampanjer och fortbildningar.

 • Kommunikation och marknadsföring mot yrkespersoner. Vi och våra koncernbolag kan komma att kontakta dig som vi har en relation till i egenskap av yrkesperson via e-post eller telefon med information och erbjudanden som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll. Läs gärna mer om vår koncerninterna behandling av personuppgifter under “Hur vi delar dina personuppgifter”. 

 • Annonsering. 

 • Produktförbättring. 

 • Analys och statistik. 

En mer detaljerad beskrivning av ändamålen hittar du nedan under rubriken “Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa”.

Kort om dina rättigheter och kontakt

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, under vissa förutsättningar, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har samtyckt till viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Läs mer om vilka rättigheter du har under “Dina rättigheter”. 

Cookies

När du surfar på våra sajter använder vi oss av cookies och liknande tekniker; läs mer om detta nedan under “Cookies”.

Övrigt

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte är grundlagsskyddat och omfattas inte av GDPR:s regler om information. Den personuppgiftsbehandling som sker för redaktionella syften faller därför utanför denna policy.

Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder. 

I det följande finner du vår personuppgiftspolicy i sin helhet. 

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilken typ av uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

 • Namn och e-postadress. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster, t ex för att få mer information om ett visst ämne, ett nyhetsbrev, delta i ett webbinarium, undersökning, studie eller liknande, samlar vi in ditt namn och/eller e-postadress.

 • Uppgifter kopplade till din användarprofil på Netdoktorpro. Om du är läkare och registrerar din epostadress på Netdoktorpro kommer vi även att be dig lämna uppgifter om din befattning, län, läkarbehörighet,och specialitet och intressen.

 • Information om nyhetsbrev. Vi lagrar information om vilka nyhetsbrev som du prenumererar på och tar del av.

 • Användning av sajt. Vi mäter hur våra användare använder vår sajt, t.ex. vilket innehåll våra användare tar del av, vilka funktioner och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar). Vi behandlar även data om våra användares enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Om du har registrerat ett användarkonto loggar vi även datum för din senaste inloggning.

 • Övrigt. Vi behandlar också uppgifter som finns i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback, frågor och information som du lämnar när du kontaktar oss.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post så kommer vi att behålla en kopia av din e-postadress i vår spärrlista för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Uppgifter som du lämnar. Vi samlar in uppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, deltar i en upplysningskampanj eller fortbildning samt kontaktar oss.

Användning av tjänst m.m. När du använder vår sajt registrerar vi hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress.

Uppgifter som inhämtas från externa källor. Om du är representant för ett potentiellt kundföretag eller organisation kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter från våra koncernbolag samt från andra externa källor, t.ex. Bisnode, LinkedIn eller offentliga sajter. Vi använder leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi stödjer oss framförallt på att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). Vissa uppgifter kan vi behöva behandla för att uppfylla våra rättsliga förpliktelse såsom bokföringslagen och GDPR. 

Vi har gjort vår bedömning av "Berättigat intresse" utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster, att möta användarens önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna, att kunna uppnå relevans i våra tjänster och innehåll på sajterna och att kunna marknadsföra våra tjänster. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Tillhandahålla tjänster som du efterfrågat kopplade till din användarprofil

Vi använder kontaktuppgifter och information om angivna intressen som du lämnar när du registrerar en användarprofil för att tillhandahålla våra tjänster kopplade till dina intresseområden, dvs utskick via e-post med information om kurser, webbinarier, chattar och liknande kopplat till dina angivna intresseområden. Vi använder också dina kontaktuppgifter för att t hålla dig informerad om våra tjänster och svara på dina frågor. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för nyhetsbrev så använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Utöver våra generella nyhetsbrev kan du välja att registrera dig för nyhetsbrev avseende vissa ämnen, och vi kommer då att även behandla uppgifter om vilka ämnen du är intresserad av för det ändamålet. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Produktförbättring

Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på sajter och placering av relevant innehåll för dig på våra sajter. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Analys och statistik

Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Upplysningskampanjer eller fortbildningar 

När du deltar i en upplysningskampanj eller fortbildning sparas dina svar och ibland även e-postadress. Dina svar sparas för att vi på en aggregerad nivå ska kunna sammanställa resultatet av upplysningskampanjen eller fortbildningen, detta innebär att dina svar endast ligger till grund för kvantitativ statistik och går inte att spåra till dig. I vissa fall sparas även din e-postadress om du lämnat denna i syfte att du ska få mer information om ämnet som behandlas i upplysningskampanj eller fortbildningen.  

Laglig grund: Berättigat intresse.

Kommunikation och marknadsföring mot yrkespersoner

Vi och våra koncernbolag kan komma att kontakta dig som vi har en relation till i egenskap av yrkesperson via e-post eller telefon med information och erbjudanden som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll. Läs gärna mer om vår koncerninterna behandling av personuppgifter under “Hur vi delar dina personuppgifter”. 

Laglig grund: Berättigat intresse

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via e-post, och att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte, läs mer under avsnittet "Dina rättigheter" och "Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter".

Säkerhet

Vi använder flera olika tekniker för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet. När du redigerar din användarprofil skapar vi bland annat en registrering för att kunna göra felsökningar och för att kunna motverka och utreda IT-attacker och andra säkerhetshot. 

Laglig grund: Berättigat intresse eller Rättslig förpliktelse (för det fall att vi har en rättslig förpliktelse att skydda viss information).

Tvister och verkställande av avtal

Vi kan komma att använda uppgifter för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vilka uppgifter som behandlas beror på omständigheterna i den enskilda fallet. 

Laglig grund: Vilken laglig grund som behandlingen grundas på beror på omständigheterna i den enskilda fallet. 

Regelefterlevnad

Vi använder uppgifter för att efterleva GDPR när vi hanterar din begäran om registerutdrag och övriga rättigheter. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att efterleva andra lagkrav, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Annonsering

När du besöker våra webbsidor kommer några av de cookies som placeras på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka sajter du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet “Cookies”. I vår Cookiepolicy kan du även få information om hur du kan hantera dina cookies. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Eftersom Bonnier Healtchcare Sweden AB använder Bonnier News AB:s annonsplattform är det Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen som utförs för annonsändamål.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och liknande tekniker används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på Netdoktorpro, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår Cookiepolicy hittar du mer information om cookies och hur du kan hantera cookies. På vår FAQ-sida hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.

 • Inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår sajt. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa se samma pop-ups flera gånger när du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek).

 • Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

 • Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för. Du kan läsa mer om annonsering och vilka tredjepartsaktörer vi tillåter här. Vissa cookies avser så kallad beteendestyrd retargeting för våra annonsörers produkter och tjänster. Detta är en form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig för våra annonsörers produkter och tjänster. Vilken reklam som visas baseras på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av oss. Om du har besökt ett annat företags webbsida kan du komma att se annonser för det företagets produkter på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp.

Hur vi delar dina personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, inklusive uppgifter om din hälsa som du lämnat, med andra bolag inom koncernen eller andra företag som utför tjänster för vår räkning. Vi anlitar t.ex. leverantörer som utför utvecklingstjänster för vår räkning. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Gemensam kunddatabas för yrkespersoner

Bonnier Healthcare ingår i den större mediekoncernen Bonnier News, där även Medibas AB och Bonnier News AB ingår. Bolagen inom Bonnier News tjänster inom affärsmedia och nischade branschtitlar, bland annat inom området medicin, samt event och utbildningar för yrkespersoner. Bonnier News AB, Bonnier Healthcare Sweden AB och Medibas AB har en gemensam databas som innehåller uppgifter avseende yrkespersoner, representanter för befintliga eller potentiella kundföretag, samt deltagare vid konferenser, utbildningar och andra event.

De kategorier av uppgifter som finns i den gemensamma databasen är i huvudsak namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, användardata och information om kundengagemang/köp. Bolagen kan inom ramen för den gemensamma databasen dela data för att kunna rikta marknadsföring till dessa personer, om denna bedöms vara relevant för deras yrkesroll. Så kan exempelvis vara fallet om koncernbolagen erbjuder kompletterande tjänster inom samma nisch såsom olika informationstjänster inom medicin. Vi samarbetar även kring erbjudanden och kampanjer för produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa bolagens marknadsföring. De deltagande bolagen kan också använda den gemensamma databasen för att ta fram segment för att rikta annonser på sina sajter/appar, att kunna rikta marknadsföring på Facebook samt för att kunna utföra analys, t ex att kunna analysera effekt av en viss kampanj eller ta fram aggregerad statistik. De analyser som görs kan användas för produktförbättringar. 

Vi delar data med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra produkter och tjänster till yrkespersoner och att kunna uppnå relevans i marknadsföringen, samt för att kunna erbjuda attraktiva annonsytor på sina sajter/appar. Bolagen har också ett berättigat intresse att kunna analysera sin verksamhet för att kunna förstå och förbättra sina tjänster. Bolagen har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den delning av personuppgifter som sker i den gemensamma databasen för yrkespersoner. Om du vill avregistrera dig från all direktmarknadsföring och/eller telefonförsäljning inom Bonnier Healthcare Sweden AB, Medibas AB och Bonnier news AB kan du skicka din begäran via mejl till dataskydd@bonniernews.se

Du hittar mer information om Bonnier News AB personuppgiftsbehandling här och Medibas AB här.

Om du har frågor om den gemensamma behandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, t ex radering, ber vi dig att skicka ett mejl med din begäran eller fråga till dataskydd@bonniernews.se

Sociala medier

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Annonsering

I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på våra sajter i syfte att leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. 

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som ett led av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa tillämplig lag eller rättslig process och för att efterleva våra skyldigheter i förhållande till polis och andra behöriga myndigheter,

 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polis för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av vårasajter innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter på olika sätt.

 • Användarkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.

 • Avregistrering från nyhetsbrev och andra e-postutskick. Om du får nyhetsbrev eller andra e-postutskick med erbjudanden och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avseende ditt användarkonto eller ändringar/uppdatering av användarvillkor.

 • Cookies. För hantering av cookies - se vår Cookiepolicy. 

 • Registerutdrag, radering mm. För att begära registerutdrag, radering mm - kontakta oss på gdpr@netdoktor.se.

Dina individuella rättigheter

Här har vi samlat information om vilka rättigheter du har under GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka ett mejl till gdpr@netdoktor.se.

Samtycke

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på ditt samtycke innan detta återkallats. Du kan välja att återkalla samtycke för viss behandling vilket i sådana fall innebär att vi slutar behandla uppgifterna för just det ändamålet du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för. Återkallelsen påverkar i sådana fall inte behandling för andra ändamål.

Registerutdrag och rätt till information om behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. 

Du har rätt att få veta:

 • ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i länder utanför EU/EES eller internationella organisationer,

 • under hur lång tid vi sparar dina uppgifter, eller, om det inte är möjligt att säga, vilka kriterier som avgör hur lång tid vi sparar dina uppgifter,

 • information om din rätt till radering, rättelse, begränsning och invändning samt rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),

 • information om varifrån vi har samlat in uppgifterna, om dessa inte kommer från dig,

 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, dvs om det förekommer beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi ska då också ge information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.

Mer information om rätten till registerutdrag hittar du på IMY:s sajt. 

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på har du i regel rätt att få uppgifterna som behandlades med stöd av samtycket raderade. 

I övrigt gäller också rätten till radering om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in, 

 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,

 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade, 

 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller

 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Det finns dock vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig 

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex bokföringslagen,

 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s sajt.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s sajt.

Begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 

 • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

 • Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.

 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

 • Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll. 

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s sajt.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Invändning 

Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring via post, e-post, sms och telefon, inklusive profilering för dessa ändamål, och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. Denna rättighet är absolut.

Du kan också invända mot annan behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Mer information om rätten till invändning hittar du på IMY:s sajt.

Klagomål till IMY

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar din begäran snarast möjligt men senast inom 30 dagar. Vid särskilda omständigheter (vid komplexa begäran eller en stor mängd begäran) kan tiden förlängas upp till totalt 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Särskilt om redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonymiserade data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Vi vill dock särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics. Google Analytics lagrar data för vår räkning i flera länder, bland annat USA. Mer information om Googles datacenter och var de finns hittar du här: https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Google använder i sin tur olika underbiträden som behandlar data i olika länder. Mer information om dessa underbiträden och var de finns hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

De standardavtalsklausuler som tillämpas när vi använder Googles tjänster hittar du här:https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter som används för att administrera användarprofil och skicka nyhetsbrev så länge du inte avslutar tjänsten eller din nyhetsbrevsprenumeration. Om du inte har uppdaterat dina uppgifter kopplade till din användarprofil eller öppnat ett nyhetsbrev från oss under tre års tid kommer vi att ta bort din användarprofil och avsluta din nyhetsbrevsprenumeration, och radera dina uppgifter.

I övrigt sparar vi personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är anledningen till att vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om, i vilken form uppgiften sparas och vilken relation vi har till dig.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonymiserade data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under "Dina rättigheter").

Bonnier Healthcare Sweden AB, org. nr. 556615-8472

Webbplats: www.netdoktor.se och www.netdoktorpro.se

E-post: gdpr@netdoktor.se

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett mejl till dpo@bonniernews.se. Dataskyddsombudet har som uppgift att övervaka efterlevnaden av GDPR i organisationen, och du kan vända dig hit om du t ex har synpunkter eller frågor. 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier Healthcare  skyddar dina personuppgifter.

 

Senaste version: 1 februari 2023

 


 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.