Information

Leverans av annonsmaterial

Specifikation för leverans av material till NetdoktorPro.se, nyhetsbrev, native marketing och sponsrade länkar och utskick.  Material levereras minst tre arbetsdagar före publiceringsdatum. 


Publicerad den: 2010-08-25

Annonser till webbplatsen

Format desktop:

Panorama 980x240 pxl / 1200x240 pxl
Content 717x240 pxl
Insider 300x250 pxl
Trippel widescreen 250x360 pxl/ 300x360 pxl
Sticky 250x360 pxl/300x360 pxl (placering längst ned i högerspalt på contentsidor, följer med vid scroll)

Format mobil:

Mobilannonser 320x240 pxl/320x320 pxl (samtliga placeringar)

Filstorlek:

Max 100 kb

Filformat:

GIF, JPG, HTML*, HTML5*.

* OBS!
Vid leverans av banner i HTML/HTML5 måste samtliga delar av bannern (t ex samtliga creatives, eventuell tracking mm) vara HTTPS-kompatibla. 
HTML/HTML5-annonser måste även vara helt responsiva för att visas korrekt på alla skärmar. 
Skicka alltid med en separat backupbild (JPG, GIF eller PNG) vid leverans av HTML/HTML5-annonser. 
Här finns specifikation för att skapa HTML5-annonser med fungerande click count »

Native marketing (advertorials)

Native marketing innebär att ni som annonsör disponerar en hel artikelsida där ni själva står som avsändare och väljer ert budskap i form av bilder, texter och länkar. Nativeartikeln marknadsförs på NetdoktorPro genom text och bild-puff på det utvalda specialistområdets startsida samt text och bild-puffar i högerspalt på allt content inom området. Ni som annonsör levererar materialet till oss genom att bifoga följande filer via email. Vi sätter ihop materialet i vårt CMS och skickar en länk till er för korrektur och godkännande innan publicering.  

Material till nativeartikel 

Bilder (1-3 st per artikel): JPG, GIF eller PNG (helst 1500x800 pxl för bästa kvalitet för stor bild i toppen, bilder infällda i brödtexten kan ha mindre format)
Rubrik (sidans titel): max 40 tecken
Brödtext: max 3 000 tecken, gärna med underrubriker

Material till puff

Bild (1 per artikel): JPG, GIF eller PNG (helst 700x400 pxl för bästa kvalitet)
Rubrik: max 40 tecken
Text: max 200 tecken inkl blanksteg

Levererar inget separat puffmaterial kan vi använda bild och text från själva nativeartikeln till puffen. 

Sponsrade länkar

Sponsrade länkar placeras högt upp i medicinska översikter samt redaktionella artiklar som tillhör det utvalda specialistområdet.

Material

Länktext (max 250 tecken)
URL för länkning

Annonser i nyhetsbrev och riktade utskick

NetdoktorPros nyhetsbrev skickas ut prenumeranter tre gånger per vecka och utskick med riktat budskap till specifika målgrupper skickas ut ca en gång per månad. 

Annonsformat:

Double widescreen 250x240 pxl
Tripple widescreen 250x360 pxl

Filstorlek:

Max 80 kb

Filformat:

GIF, JPG, PNG

Sponsrade e-postutskick

Sponsrade utskick via e-post skickas till medlemmar inom ett eller flera utvalda specialistområden, som aktivt valt att acceptera utskick från våra annonsörer och samarbetspartners.

Material

Bilder (1-3 st per utskick): JPG, GIF eller PNG (max 560 pxl i bredd, valfri höjd) 
Ämnesrad: ca 50 tecken
Textinnehåll (rubrik och brödtext): cirka 500-2 000 tecken
URL för länkning

Leverans av annonsmaterial

Annonsmaterial skickas till traffic@netdoktor.se senast tre arbetsdagar innan startdatum.

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet levereras i tid. Om annonsmaterial inte inkommer inom angiven tid, har NetdoktorPro rätt att fakturera beställt annonsutrymme. Kunden har i detta fall inte rätt till någon ersättning.

Insamling av data

Annonser får inte utan NetdoktorPros medgivande lagra cookies eller innehålla andra typer av identifierare eller spårningsmetoder i syfte att t ex rikta annonser mot eller på annat sätt kategorisera användarna.

NetdoktorPro förbehåller sig rätten att avvisa annonsmaterial som strider emot våra riktlinjer för annonsering.