Medicinska översikter A-Ö

Titel Område Uppdaterad
Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM) Neurologi

2023-11-27

För tidig pubertet Pediatrik

2019-09-08

Idiopatisk kortvuxenhet Pediatrik

2021-05-20

Annons
Osteokondrom Ortopedi

2023-12-11

Sinus caroticus syndrom Kardiologi

2024-02-19

Abscesser i huden Hud/Venereologi

2021-01-05

Acetabulumfraktur Ortopedi

2023-06-05

Annons
Annons
Acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom) Lungmedicin

2020-04-01

Adduktortendinopati Smärta

2023-09-29

Adenoidhypertrofi Öron-näsa-hals

2021-01-21

Adenovirusinfektion Infektion

2023-04-25

ADHD hos barn och ungdomar Pediatrik

2021-03-08

ADHD hos vuxna Psykiatri

2021-03-26

Adhesiv kapsulit, frusen skuldra Smärta

2021-01-15

Afebril och febril urinvägsinfektion hos män Njurmedicin

2022-04-11

Afebril urinvägsinfektion/akut cystit hos kvinnor Njurmedicin

2023-11-23

Afte Gastroenterologi

2023-02-21

Akalasi Gastroenterologi

2019-07-30

Akantolytisk dermatos Hud/Venereologi

2023-01-16

Akillestendinopati Smärta

2022-04-20

Akne Hud/Venereologi

2022-02-08

Aktinisk keratos Hud/Venereologi

2023-10-31

Akut arteriell insufficiens i extremiteterna Kardiologi

2021-07-22

Akut bronkit Lungmedicin

2022-04-04

Akut bäckeninfektion och salpingit Gynekologi/Obstetrik

2021-07-13

Akut hjärtinfarkt Kardiologi

2024-04-22

Akut interstitiell nefrit, AIN Njurmedicin

2022-09-15

Akut koronart syndrom Kardiologi

2023-04-17

Akut lymfatisk leukemi (ALL) Hematologi

2023-09-06

Akut mastoidit Öron-näsa-hals

2019-08-07

Akut mediaotit (AOM) Öron-näsa-hals

2024-03-04

Akut myeloisk leukemi (AML) Hematologi

2022-07-25

Akut njurskada Njurmedicin

2023-03-13

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp) Pediatrik

2023-09-05

Akut pankreatit Gastroenterologi

2022-11-07

Akut rinosinuit Öron-näsa-hals

2023-11-23

Akut tonsillit Öron-näsa-hals

2022-03-22

Akut tonsillit Öron-näsa-hals

2023-07-16

Alfa-1-antitrypsinbrist Gastroenterologi

2024-06-03

Alkoholberoende Psykiatri

2023-09-25

Allergen immunterapi (AIT) Allergologi

2024-03-14

Allergisk konjunktivit Ögon

2023-09-21

Allergisk rinit, allergisk rinokonjunktivit Allergologi

2024-06-10

Allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem Hud/Venereologi

2024-01-11

Alopecia areata Hud/Venereologi

2023-04-12

Alzheimers sjukdom Geriatrik

2020-08-14

Amblyopi Ögon

2022-03-15

Amyloidos Njurmedicin

2022-12-19

Amöbainfektion Infektion

2021-10-12

Anafylaxi Allergologi

2011-07-08

Anafylaxi Kardiologi

2021-02-24

Anal-/rektalprolaps Gastroenterologi

2019-05-27

Analabscess och analfistel Gastroenterologi

2019-03-26

Analcancer Gastroenterologi

2024-04-10

Analfissur Gastroenterologi

2019-03-26

Analinkontinens Gastroenterologi

2019-05-28

Androgen alopeci (manligt håravfall) Hud/Venereologi

2022-04-28

Anemi vid kronisk sjukdom Hematologi

2019-03-18

Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom Kardiologi

2024-03-18

Angioödem Allergologi

2022-04-21

Anorexia nervosa Pediatrik

2019-09-02

Ansträngningshuvudvärk Neurologi

2020-02-03

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Lungmedicin

2021-06-09

Antioxidanter Kardiologi

2015-05-08

Antrax Infektion

2022-05-11

Aortainsufficiens Kardiologi

2022-07-11

Aortastenos Kardiologi

2022-06-20

Aplastisk anemi Hematologi

2022-01-31

Apofysitis calcanei Smärta

2023-02-20

Appendicit, akut blindtarmsinflammation Gastroenterologi

2022-04-18

Artros Ortopedi

2021-09-13

Artros i akromioklavikularleden Ortopedi

2022-05-30

Artros i fotleden Ortopedi

2022-12-07

Arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC) Kardiologi

2024-01-23

Asbestos Lungmedicin

2024-01-31

Astma Lungmedicin

2023-04-03

Atopiskt eksem Hud/Venereologi

2023-03-14

Atoxisk benign struma Endokrinologi

2018-04-18

Autism (autismspektrumtillstånd) Pediatrik

2022-02-02

Autoimmun pankreatit Gastroenterologi

2014-01-23

AV-block och grenblock Kardiologi

2022-09-08

Axelluxation och instabilitet i axelled Ortopedi

2021-12-06

Bakercysta Smärta

2020-09-23

Bakre impingement i fotleden Smärta

2023-11-20

Bakteriell vaginos Gynekologi/Obstetrik

2023-05-22

Balanit och balanopostit Urologi

2024-01-08

Barretts esofagus Gastroenterologi

2023-02-08

Bartolincysta/bartolinit Gynekologi/Obstetrik

2023-05-23

Basal och utvidgad utredning och diagnostik av demenssjukdom Geriatrik

2015-12-08

Basaliom Hud/Venereologi

2024-03-18

Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV) Neurologi

2024-05-06

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) Geriatrik

2024-05-03

Beteendesyndrom Pediatrik

2022-05-17

Bikuspid aortaklaff Pediatrik

2024-01-08

Binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) Endokrinologi

2024-06-13

Biosimilarer Reumatologi

2016-10-24

Bipolär sjukdom hos barn och unga Pediatrik

2019-11-20

Blefarit Ögon

2023-04-26

Blöjdermatit Hud/Venereologi

2019-11-07

Borrelia (lyme borrelios) Infektion

2021-10-25

Bronkiektasier Lungmedicin

2023-01-27

Bronkiolit Pediatrik

2024-01-22

Bröstcancer Onkologi

2023-05-22

Budd-Chiaris syndrom Gastroenterologi

2019-04-17

Bulimia nervosa Pediatrik

2019-09-12

Bullerskada Öron-näsa-hals

2023-10-20

Bullös myringit/otit Öron-näsa-hals

2019-08-10

Burning mouth syndrome (BMS) Öron-näsa-hals

2024-03-18

Bursit, axelled, akut Smärta

2021-09-16

Bursit, axelled, kronisk Smärta

2019-10-09

Bursit, prepatellär Ortopedi

2020-11-03

Bursitis calcanei Smärta

2021-09-29

Bäckenfraktur Ortopedi

2024-01-12

Bäckensmärtor vid graviditet–foglossning Gynekologi/Obstetrik

2019-12-09

Calicivirus gastroenterit (Vinterkräksjuka) Infektion

2018-02-27

Campylobacterinfektion Infektion

2023-11-23

Cancer i matstrupen Gastroenterologi

2023-02-08

Celiaki Gastroenterologi

2024-01-09

Centralvenstrombos eller grenvenstrombos Ögon

2019-12-09

Cerebral ventrombos, sinustrombos Neurologi

2024-01-08

Cervicit Gynekologi/Obstetrik

2023-05-22

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati Neurologi

2023-04-17

Cervikogen huvudvärk Neurologi

2022-08-04

Chock Kardiologi

2023-09-05

Claudicatio intermittens (CI) – benartärsjukdom Kardiologi

2016-01-12

Cor pulmonale Kardiologi

2024-01-31

Covid-19 Infektion

2024-05-03

Crohns sjukdom Gastroenterologi

2023-06-07

Cushings syndrom Endokrinologi

2012-01-23

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka) Infektion

2020-04-28

D-vitaminbrist Endokrinologi

2024-01-08

Dakryocystit Ögon

2022-06-30

Depression Psykiatri

2024-04-09

Dermatitis herpetiformis Hud/Venereologi

2024-03-18

Dermatofibrom Hud/Venereologi

2024-03-18

Diabetes hos äldre Diabetes

2010-12-06

Diabetes mellitus typ 1 Diabetes

2022-03-14

Diabetesfoten – hur förebygga fotsår och få dessa att läka Diabetes

2022-02-01

Diabetesfotsår (diabetesfot) Endokrinologi

2024-03-18

Diabetesnefropati Endokrinologi

2022-05-19

Diabetesneuropati Diabetes

2013-11-04

Diarré Gastroenterologi

2016-08-17

Difteri Infektion

2024-04-26

Distal radiusfraktur (handledsfraktur) Ortopedi

2024-02-08

Divertikulit (inflammation i en eller flera divertiklar) Gastroenterologi

2016-08-17

Djup ventrombos, DVT Kardiologi

2023-08-08

Downs syndrom Pediatrik

2022-08-18

Dupuytrens kontraktur Kirurgi

2016-05-16

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter) Neurologi

2018-03-19

Dysfunktion i örontrumpeten Öron-näsa-hals

2020-11-19

Dyslipidemi, hyperlipidemi Endokrinologi

2024-05-23

Dystoni Neurologi

2017-10-23

E. coli-infektioner i tarmen Infektion

2019-06-24

Eczema herpeticum Hud/Venereologi

2024-03-18

Endometrios Gynekologi/Obstetrik

2017-02-24

Entropion Ögon

2023-09-21

Enures Pediatrik

2024-01-11

Eosinofil esofagit Gastroenterologi

2023-09-01

Eosinofil gastroenterit Gastroenterologi

2022-09-05

Epididymit Urologi

2023-06-13

Epikondylalgi, epikondylit Smärta

2023-07-03

Epilepsi Neurologi

2022-05-19

Epilepsi hos barn Pediatrik

2023-06-19

Episklerit (inflammation av episklera) Ögon

2016-05-16

Erektil dysfunktion, ED (Impotens) Urologi

2017-06-19

Erythema infectiosum Pediatrik

2020-09-21

Erythema nodosum Hud/Venereologi

2021-04-26

Erytromelalgi Kardiologi

2022-11-21

Esofagusdivertikel Gastroenterologi

2023-02-08

Esofaguskramp Gastroenterologi

2019-07-07

Esofagusvaricer Gastroenterologi

2023-02-08

Essentiell trombocytemi (ET) Hematologi

2017-08-15

Extern otit Öron-näsa-hals

2021-10-14

Extrauterin graviditet, ektopisk graviditet Gynekologi/Obstetrik

2024-01-04

Fabrys sjukdom Endokrinologi

2023-07-03

Facialispares Neurologi

2023-05-17

Familjär hyperkolesterolemi (FH) Kardiologi

2011-07-06

Farmakologisk behandling av malign smärta Smärta

2015-11-03

Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor Njurmedicin

2021-02-22

Fibromyalgi Smärta

2018-01-10

Fibularispares (peroneuspares) Neurologi

2020-07-31

Fingerfrakturer Ortopedi

2022-04-25

Fingerledsartros och Heberdens knutor Ortopedi

2022-05-30

Fingerledsluxationer Ortopedi

2024-02-08

Flexor hallucis longus-tendinopati Ortopedi

2023-11-20

Folatbrist Hematologi

2023-10-23

Follikulära lymfom Hematologi

2022-02-18

Fotledsdistorsion Ortopedi

2023-06-14

Fotledsfraktur Ortopedi

2024-02-08

Fotsvamp (tinea pedis) Hud/Venereologi

2018-08-28

Fraktur i capitulum humeri Ortopedi

2023-07-10

Fraktur i caput radii Ortopedi

2023-12-11

Fraktur i distala femur Ortopedi

2023-12-31

Fraktur i distala humerus Ortopedi

2023-07-20

Fraktur i femurdiafysen Ortopedi

2023-12-31

Fraktur i humerusdiafysen Ortopedi

2023-07-14

Fraktur i klavikeln Ortopedi

2024-02-08

Fraktur i kotpelaren Ortopedi

2024-02-08

Fraktur i metatarsalben Ortopedi

2024-01-12

Fraktur i os naviculare pedis Ortopedi

2024-01-12

Fraktur i processus coronoideus ulnae Ortopedi

2023-12-13

Fraktur i proximala humerus Ortopedi

2023-08-11

Fraktur på collum radii Ortopedi

2023-08-28

Fraktur ögonhåla, orbitafraktur Ögon

2023-09-28

Fraktur, olekranon Ortopedi

2023-12-11

Freys syndrom Öron-näsa-hals

2024-01-29

Frontotemporal demens Geriatrik

2024-04-19

Fruktosmalabsorption Gastroenterologi

2020-02-24

Främmande kropp i hörselgången Öron-näsa-hals

2019-09-02

Främmande kropp i nedre luftvägarna, andningsstopp Kardiologi

2023-08-31

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva Ögon

2023-04-26

Främre korsbandsskada Ortopedi

2022-05-27

Fulminant kolit Gastroenterologi

2024-02-12

Födoämnesallergi (matallergi) hos vuxna Allergologi

2012-03-01

Förkylning Infektion

2023-12-11

Förmaksflimmer Kardiologi

2019-10-08

Försenad sömnfas Allmänmedicin

2023-09-18

Förstoppning hos barn Pediatrik

2022-12-29

Förstoppning hos vuxna Gastroenterologi

2024-02-08

Gallsten Kirurgi

2016-04-22

Ganglion Ortopedi

2023-10-16

Gasgangrän Infektion

2020-01-02

Gastroesofageal reflux hos barn Pediatrik

2020-10-27

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) Gastroenterologi

2023-10-06

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST) Gastroenterologi

2019-07-05

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Psykiatri

2022-11-17

Genital klamydiainfektion hos kvinnor Infektion

2023-05-03

Genital klamydiainfektion hos män Infektion

2021-08-19

Giardiainfektion, giardiasis Infektion

2019-06-25

Gikt, äkta (arthritis urica) Reumatologi

2016-05-13

Gingivit och parodontit Gastroenterologi

2019-04-11

Glaskroppsavlossning Ögon

2020-02-05

Glaskroppsblödning Ögon

2023-01-30

Glaukom (grön starr) Ögon

2017-09-15

Glomerulonefriter Njurmedicin

2022-02-17

Glossofaryngeusneuralgi Neurologi

2024-05-17

Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist) Hematologi

2019-03-19

Gonorré Infektion

2020-11-13

Granuloma annulare Hud/Venereologi

2023-08-31

Haglunds häl Smärta

2021-10-11

Hammartå Ortopedi

2021-08-09

Handfasta råd vid mötet med patienter med alkoholproblem Psykiatri

2013-05-23

Handledstendinopati (de Quervains sjukdom) Smärta

2023-11-14

Harpest (tularemi) Infektion

2020-03-02

HELLP-syndromet Gynekologi/Obstetrik

2021-08-30

Hemofili A och B Hematologi

2018-08-28

Hemokromatos Hematologi

2022-06-28

Hemolytiska anemier Hematologi

2019-03-13

Hemorrojder Kirurgi

2010-09-23

Henoch-Schönleins purpura (HSP), Immunoglobulin A (IgA)-vaskulit Pediatrik

2019-07-31

Hepatisk klåda Gastroenterologi

2019-04-23

Hepatit A Infektion

2019-04-29

Hepatit B Infektion

2022-10-28

Hepatit C Infektion

2020-08-26

Hepatit D Infektion

2023-08-08

Hepatit E Infektion

2019-06-10

Hepatocellulär cancer Gastroenterologi

2020-07-14

Herpes genitalis Infektion

2020-10-29

Herpes zoster oftalmicus Infektion

2022-03-29

Herpes zoster, bältros Infektion

2021-02-25

Hetsätningsstörning Psykiatri

2019-09-13

Hidradenitis suppurativa Hud/Venereologi

2023-12-04

Hirschsprungs sjukdom Pediatrik

2024-05-22

Hjärnmetastaser Onkologi

2021-02-12

Hjärntumörer hos vuxna Neurologi

2023-07-11

Hjärtsvikt Kardiologi

2022-05-04

Hjärttamponad Kardiologi

2023-06-12

Hodgkins lymfom Hematologi

2022-03-10

Hordeolum, vagel Ögon

2022-02-28

Horners syndrom Ögon

2022-06-23

Hosta Öron-näsa-hals

2022-03-07

Hudflikar Hud/Venereologi

2023-08-31

Hudsvampinfektioner Hud/Venereologi

2021-04-26

Humant immunbristvirus (hiv) Infektion

2022-03-22

Huvud- och flatlöss Hud/Venereologi

2024-01-03

Hydrocele testis Urologi

2020-07-21

Hydronefros Njurmedicin

2022-09-12

Hyperaldosteronism, primär Endokrinologi

2024-03-18

Hyperhidros Hud/Venereologi

2020-01-10

Hyperkalemi Njurmedicin

2022-09-12

Hyperparatyreoidism Endokrinologi

2023-01-26

Hypertoni Kardiologi

2018-08-23

Hypertrofisk kardiomyopati Kardiologi

2024-01-22

Hyphema Ögon

2024-02-28

Hypokalemi Njurmedicin

2023-11-25

Hypokondri, hälsoångest Psykiatri

2024-02-12

Hyponatremi och SIADH Njurmedicin

2022-03-24

Hypospadi Urologi

2020-03-23

Hypotyreos Endokrinologi

2023-08-23

Håravfall (alopeci) hos kvinnor Hud/Venereologi

2018-12-04

Hälseneruptur Ortopedi

2021-09-20

Höftfraktur Ortopedi

2022-08-18

Höftimpingement, FAIS Ortopedi

2022-09-26

Höftledsdysplasi/höftinstabilitet hos nyfödda Pediatrik

2020-08-26

Hörselgång, exostos Öron-näsa-hals

2022-07-04

Höstblåsor Pediatrik

2023-03-27

IBS, Irritable Bowel Syndrome Gastroenterologi

2023-12-11

Icke-hormonella preventivmetoder Gynekologi/Obstetrik

2018-11-13

Iliopsoastendinopati och -bursit Smärta

2022-12-29

Immunologisk trombocytopeni (ITP) Hematologi

2020-11-17

Impetigo (svinkoppor) Infektion

2018-10-10

Infantilt hemangiom Pediatrik

2020-03-17

Infektion vid intravasala katetrar Infektion

2023-06-01

Infektioner med enterovirus Infektion

2024-04-16

Infektiös konjunktivit Ögon

2022-12-08

Infertilitet (Ofrivillig barnlöshet) Gynekologi/Obstetrik

2017-01-26

Inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit (AS) Reumatologi

2021-12-09

Influensa Infektion

2023-09-01

Infraspinatustendinopati Smärta

2019-10-09

Intellektuell funktionsnedsättning Pediatrik

2021-02-04

Interkostal myalgi Ortopedi

2020-06-04

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP Gynekologi/Obstetrik

2021-06-22

Intrauterin fosterdöd Gynekologi/Obstetrik

2024-03-19

Invasiv placenta Gynekologi/Obstetrik

2022-09-20

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) Pediatrik

2022-01-17

Järnbrist och järnbristanemi Hematologi

2023-12-04

Järnbristanemi hos barn Pediatrik

2019-03-20

Kalkaneusfraktur Ortopedi

2024-02-08

Karies Öron-näsa-hals

2019-07-24

Karotiskirurgi som strokeprofylax Kardiologi

2011-05-13

Karotisstenos Kardiologi

2022-09-05

Karpaltunnelsyndrom Neurologi

2022-12-12

Katarakt (hos vuxna) Ögon

2016-05-13

Kawasakis sjukdom Pediatrik

2020-02-03

Keloid och hypertrofiskt ärr Hud/Venereologi

2021-11-02

Keratoakantom Hud/Venereologi

2023-09-19

Keratosis pilaris Hud/Venereologi

2021-03-12

Kikhosta (pertussis) Infektion

2018-02-27

Klamydiapneumoni, TWAR Lungmedicin

2019-09-17

Klimakteriebesvär Gynekologi/Obstetrik

2012-05-10

Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk Neurologi

2023-01-30

Knäfraktur Ortopedi

2024-02-27

Kolecystit, akut Gastroenterologi

2019-04-25

Kollateralligamentskada, medial Ortopedi

2020-10-14

Kolonvolvulus Gastroenterologi

2022-04-23

Kolorektala polyper Gastroenterologi

2023-02-19

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer) Gastroenterologi

2022-03-15

Kompartmentsyndrom Ortopedi

2022-12-15

Komplext regionalt smärtsyndrom Smärta

2022-08-01

Kondylom Infektion

2021-12-15

Kornealerosion Ögon

2023-10-12

Kostokondrit Ortopedi

2020-06-03

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Hematologi

2022-04-11

Kronisk myeloisk leukemi (KML) Hematologi

2021-04-13

Kronisk njursvikt Njurmedicin

2022-07-01

Kronisk otitis media och kolesteatom Öron-näsa-hals

2019-08-01

Kronisk prostatit, kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom Urologi

2020-02-19

Kronisk rinit Öron-näsa-hals

2024-01-11

Kronisk venös insufficiens Kardiologi

2020-07-16

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Lungmedicin

2023-09-07

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, exacerbation Lungmedicin

2023-11-23

Kvinnligt håravfall (FPHL) Hud/Venereologi

2020-06-10

Köhlers och Freibergs sjukdom Ortopedi

2022-12-09

Kölbröst, pectus carinatum Pediatrik

2023-02-08

Körtelfeber (mononucleos) Infektion

2018-03-01

Laktosintolerans Allergologi

2018-09-20

Laktosintolerans Gastroenterologi

2020-05-13

Latexallergi Allergologi

2024-03-18

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) Ögon

2022-11-08

Ledbandsskador i fingrarna Ortopedi

2023-01-16

Lentigo solaris Hud/Venereologi

2023-02-16

Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven Neurologi

2023-11-23

Leverabscess Gastroenterologi

2019-04-16

Levercirros och kronisk leversvikt Gastroenterologi

2022-12-08

Levercystor Gastroenterologi

2019-04-16

Leverencefalopati Gastroenterologi

2024-01-19

Lewy body-demens Geriatrik

2024-03-21

Lichen planus Hud/Venereologi

2024-03-18

Lichen sclerosus hos kvinnor Hud/Venereologi

2020-09-24

Lichen sclerosus hos män Urologi

2020-09-23

Liktornar och hudförhårdnader Kirurgi

2020-11-09

Lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment, MCI) Geriatrik

2021-01-13

Lipom Hud/Venereologi

2024-03-18

Livmoderhalscancer (cervixcancer) Gynekologi/Obstetrik

2015-11-03

Ljumskbråck Kirurgi

2016-04-22

Lumbago Smärta

2017-01-26

Lumbosakralt diskbråck, ischias Neurologi

2023-11-29

Lungcancer Lungmedicin

2021-09-20

Lungemboli Kardiologi

2022-08-05

Lunghamartom Lungmedicin

2019-10-02

Lymfangit Hematologi

2022-01-28

Lymfödem Kardiologi

2021-06-01

Långt QT-syndrom Kardiologi

2024-05-13

Långvarig smärta hos barn Smärta

2016-07-11

Långvarig smärta hos äldre Smärta

2015-04-09

Lägesbetingad (positionell) skallasymmetri Pediatrik

2022-02-21

Läkemedelsberoende Psykiatri

2011-01-20

Läkemedelsutlöst rinit Öron-näsa-hals

2019-08-12

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk Neurologi

2022-05-30

Magsår Gastroenterologi

2023-02-20

Makroskopisk hematuri / makrohematuri Urologi

2010-09-28

Malaria Infektion

2019-09-09

Malignt melanom i huden Onkologi

2023-05-24

Mani och bipolär sjukdom Psykiatri

2021-10-07

Manlig hypogonadism Endokrinologi

2024-02-15

Mastit Gynekologi/Obstetrik

2023-02-16

ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom Neurologi

2020-03-20

Meckels divertikel Gastroenterologi

2020-04-16

Medialt tibiasyndrom Smärta

2021-07-13

Ménières sjukdom Öron-näsa-hals

2019-07-23

Meningit Infektion

2024-02-15

Mesoteliom Lungmedicin

2021-02-16

Metabola syndromet Diabetes

2010-09-29

Metakarpalfraktur, handfraktur Ortopedi

2022-04-25

Migrän Neurologi

2022-11-01

Mikroskopisk hematuri / mikrohematuri Urologi

2010-09-16

Mikroskopisk kolit Gastroenterologi

2023-06-07

Mitralisinsufficiens Kardiologi

2024-01-29

Mjältskada Kirurgi

2023-10-02

Molluscum contagiosum Hud/Venereologi

2024-03-18

Mono- och oligoartriter Reumatologi

2016-06-23

Mononukleos Infektion

2023-07-11

Mpox (tidigare apkoppor) Infektion

2023-09-01

Multinodös struma (knölstruma) Endokrinologi

2023-10-09

Multipel skleros (MS) Neurologi

2022-02-01

Multipelt myelom Onkologi

2024-04-17

Munhälsa för äldre Geriatrik

2024-05-30

Muntorrhet Gastroenterologi

2023-09-05

Myasthenia gravis Neurologi

2019-10-03

Mycoplasma genitalium Infektion

2021-11-16

Myelofibros Hematologi

2021-04-22

Myokardit (Hjärtmuskelinflammation) Kardiologi

2016-01-12

Myom Gynekologi/Obstetrik

2016-10-24

Mässling (morbilli) Infektion

2024-04-30

Nackspärr Smärta

2023-01-23

Nagelsvamp (tinea unguium) Hud/Venereologi

2023-02-17

Nageltrång Hud/Venereologi

2024-06-19

Nefrotiskt syndrom Njurmedicin

2021-03-23

Nekrotiserande enterokolit (NEC) Pediatrik

2024-05-17

Neurodermatit, lichen simplex chronicus Hud/Venereologi

2024-01-11

Neuroendokrina tumörer (NET) Gastroenterologi

2021-06-03

Neuropatisk smärta Neurologi

2015-09-09

Neutropeni Hematologi

2024-01-11

Nevus sebaceus Hud/Venereologi

2021-03-17

Njurartärstenos Kardiologi

2023-12-25

Njurcancer Onkologi

2023-01-27

Njurcystor Njurmedicin

2023-01-23

Nokturi hos kvinnor Gynekologi/Obstetrik

2017-02-28

Nokturi hos män Urologi

2017-02-28

Non-Hodgkin lymfom Hematologi

2023-07-10

Nummulärt eksem Hud/Venereologi

2022-10-03

Närsynthet Ögon

2022-03-08

Näsfraktur Öron-näsa-hals

2019-07-23

Näspolyper Öron-näsa-hals

2019-08-07

Näthinneavlossning Ögon

2023-01-26

Obesitas - utredning och behandling Obesitas

2018-04-23

Ockelbosjuka Infektion

2024-04-19

Olekranonbursit Smärta

2024-05-30

Optikusneurit, ON Ögon

2022-01-31

Osgood-Schlatters sjukdom Smärta

2020-04-28

Osteoporos Endokrinologi

2023-11-15

Otoskleros Öron-näsa-hals

2019-06-26

Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi Gastroenterologi

2023-07-16

Ovarialcancer Gynekologi/Obstetrik

2022-02-02

Paniksyndrom Psykiatri

2023-08-01

Pankreatiska pseudocystor Gastroenterologi

2019-06-04

Pankreatit, kronisk Gastroenterologi

2023-12-21

Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD) Öron-näsa-hals

2019-08-28

Parafimos Urologi

2022-02-25

Parkinsons sjukdom (PS) Neurologi

2023-06-13

Paronyki Hud/Venereologi

2022-09-05

Patellafraktur Ortopedi

2024-02-27

Patellaluxation Ortopedi

2022-05-30

Patellar tendinopati Smärta

2021-11-24

Patellofemoral smärta Smärta

2021-08-20

Perifera neuropatier Neurologi

2023-12-13

Perikardit Kardiologi

2022-04-04

Periodiskt febersyndrom hos barn Pediatrik

2020-01-14

Perioperativ hypotermi Kirurgi

2019-06-11

Perioral dermatit Hud/Venereologi

2023-02-20

Peripartumkardiomyopati Kardiologi

2024-01-25

Peritonsillär abscess Öron-näsa-hals

2019-08-20

Persisterande ductus arteriosus Pediatrik

2024-01-05

Persisterande postural perceptuell yrsel Neurologi

2020-06-15

Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom) Pediatrik

2024-01-11

Pinguecula Ögon

2023-04-28

Piriformissyndromet Smärta

2019-12-27

Pisksnärtskada Smärta

2022-12-08

Pityriasis alba Hud/Venereologi

2019-10-30

Pityriasis versicolor Hud/Venereologi

2023-02-21

Placenta previa Gynekologi/Obstetrik

2022-08-30

Placentaavlossning Gynekologi/Obstetrik

2022-09-20

Plantarfasciit Smärta

2023-02-03

Plattfothet Ortopedi

2021-06-10

Pleurit (lungsäcksinflammation) Lungmedicin

2018-09-17

Pneumoni (lunginflammation) Infektion

2023-02-14

Pneumoni hos barn Pediatrik

2023-11-23

Polyarteritis nodosa Reumatologi

2024-03-21

Polycystisk njursjukdom Njurmedicin

2023-01-23

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) Gynekologi/Obstetrik

2024-01-12

Polycytemia vera (PV) Hematologi

2022-05-30

Polyfarmaci hos äldre Geriatrik

2023-12-11

Polymyalgia reumatika, PMR Reumatologi

2016-06-23

Pomfolyx Hud/Venereologi

2023-02-20

Postcovid, långvariga symtom efter covid-19 Infektion

2024-02-12

Postkontusionellt syndrom Neurologi

2024-03-12

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Psykiatri

2024-02-15

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn Pediatrik

2024-02-15

Posttrombotiskt syndrom (PTS) Kardiologi

2023-08-08

Prematur ejakulation Urologi

2021-04-14

Presbyopi Ögon

2022-03-11

Priapism Urologi

2024-02-13

Primär skleroserande kolangit Gastroenterologi

2019-04-24

Prostatacancer Onkologi

2023-12-06

Psoasabscess Infektion

2022-10-06

Psoriasis Hud/Venereologi

2022-02-18

Psoriasisartrit (PsA) Reumatologi

2023-01-19

Psykossjukdomar Psykiatri

2016-10-20

Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum Pediatrik

2023-09-29

Pustulosis palmoplantaris, PPP Hud/Venereologi

2023-02-09

Pylorusstenos Pediatrik

2024-05-22

Pyogent granulom Hud/Venereologi

2024-03-18

Pyrofosfatartrit (pseudogikt) Reumatologi

2016-06-16

Påssjuka Pediatrik

2022-06-20

Rakit Pediatrik

2019-10-17

Raynauds fenomen Kardiologi

2023-03-15

Reaktiva artriter Reumatologi

2020-06-08

Reflexmedierad (vasovagal) synkope Kardiologi

2020-11-25

Renal anemi Hematologi

2022-11-10

Retroperitoneal fibros Gastroenterologi

2019-07-09

Reumatoid artrit, RA Reumatologi

2017-05-03

Rhinitis sicca Öron-näsa-hals

2019-08-06

Rosacea Hud/Venereologi

2024-03-18

Rotavirusinfektion Infektion

2019-08-28

Rubella, röda hund Pediatrik

2024-04-24

Ryggmärgsskada Neurologi

2020-05-29

Rynkor Hud/Venereologi

2022-11-21

Sarkoidos Lungmedicin

2024-01-11

Sarkom Onkologi

2024-06-07

Scharlakansfeber Pediatrik

2024-01-09

Schizofreni Psykiatri

2022-08-04

Seborroiska keratoser Hud/Venereologi

2023-02-20

Seborroiskt eksem Hud/Venereologi

2023-02-15

Sekretorisk otitis media (SOM) Öron-näsa-hals

2021-09-15

Sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom Kardiologi

2019-08-29

Senskador i hand och fingrar Ortopedi

2022-03-01

Septisk artrit Ortopedi

2020-11-12

Shigellainfektion Infektion

2020-04-20

Sialoadenit Öron-näsa-hals

2020-02-25

Sialolitiasis, spottstenar Öron-näsa-hals

2020-04-29

Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar Ögon

2022-08-08

Sjögrens syndrom Reumatologi

2023-11-22

Skabb Hud/Venereologi

2020-02-11

Skada på rotatorkuffen Ortopedi

2020-10-06

Skafoideumfraktur Ortopedi

2020-09-21

Skelettmetastaser Onkologi

2022-02-07

Skelettumörer, benigna Ortopedi

2023-12-14

Skivepitelcancer i huden Hud/Venereologi

2021-06-08

Sklerit Ögon

2023-01-30

Skolios Pediatrik

2020-12-14

Skrotalt trauma Urologi

2020-03-11

Smärtanalys av patient med långvarig smärta Smärta

2010-12-08

Snarkning Öron-näsa-hals

2023-12-15

Somatoforma syndrom Psykiatri

2023-12-11

Spasticitet Neurologi

2018-08-22

Specifika fobier Psykiatri

2021-12-16

Spelberoende (hasardspelsyndrom) Psykiatri

2019-06-13

Spermatocele Urologi

2020-07-20

Spinal stenos Neurologi

2021-08-20

Spondylartrit hos barn, entesitrelaterad JIA Reumatologi

2024-05-23

Spontan bakteriell peritonit Gastroenterologi

2019-09-11

Springmask Infektion

2023-10-06

Spänningshuvudvärk Neurologi

2023-02-27

Staseksem Hud/Venereologi

2023-03-13

Statiner Kardiologi

2014-12-15

Status epileptikus Neurologi

2019-10-14

Stel stortå, hallux rigidus Ortopedi

2021-10-19

Streptokockinfektion i halsen Öron-näsa-hals

2023-11-23

Stressfraktur Ortopedi

2023-06-30

Stressyndrom Psykiatri

2014-10-13

Stroke Neurologi

2018-09-20

Strålskadad tarm Gastroenterologi

2019-06-26

Subclavian steal-syndrom Kardiologi

2022-05-26

Subklinisk hypertyreos Endokrinologi

2023-05-29

Subklinisk hypotyreos Endokrinologi

2023-08-21

Subkonjunktival blödning och hyposfagma Ögon

2016-05-13

Subluxation av caput radii, pigluxation Ortopedi

2022-10-20

Suicidriskbedömning och prevention – inriktning barn och unga Psykiatri

2010-11-18

Suicidriskbedömning och prevention – inriktning vuxna Psykiatri

2010-11-15

Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi Kardiologi

2019-12-04

Svår långvarig smärta Smärta

2017-05-18

Syfilis Infektion

2024-02-15

Systemisk lupus erythematosus, SLE Reumatologi

2022-11-15

Systemisk skleros (sklerodermi) Reumatologi

2010-09-26

Sömnapnésyndrom Öron-näsa-hals

2023-12-11

Sömnlöshet, insomni Allmänmedicin

2022-12-01

Takotsubo syndrom Kardiologi

2024-02-12

Talassemier Hematologi

2019-03-11

Tarminvagination, barn Gastroenterologi

2019-08-27

Tarmischemi Gastroenterologi

2019-06-17

Tarsaltunnelsyndrom Smärta

2022-12-09

TBE (Tick-borne encephalitis) Infektion

2017-03-31

Temporalarterit, TA (Jättecellsarterit) Reumatologi

2016-06-23

Tendinopatier runt fotleden och i underbenet Smärta

2022-07-11

Testikelcancer Onkologi

2016-07-01

Testikelretention, retentio testis Urologi

2020-03-09

Tetanus Infektion

2019-05-15

Thoracic outlet syndromes Smärta

2023-01-16

Tibialis posterior dysfunktion Ortopedi

2021-08-26

Tietzes syndrom Ortopedi

2020-06-01

Tillväxthämning hos barn Pediatrik

2019-07-26

Tinea corporis, ringorm Hud/Venereologi

2023-02-17

Tonsillhypertrofi Öron-näsa-hals

2022-08-04

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca Ögon

2019-10-30

Transitorisk ischemisk attack (TIA) Neurologi

2014-07-29

Trattbröst, pectus excavatum Ortopedi

2022-07-18

Traumatisk trumhinneruptur Öron-näsa-hals

2019-10-15

Trigeminusneuralgi Neurologi

2022-02-02

Triggerfinger Ortopedi

2019-12-02

Trikomonasinfektion Gynekologi/Obstetrik

2023-10-26

Trimetylaminuri (fiskodörsyndrom) Pediatrik

2024-01-05

Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit Ortopedi

2022-11-10

Trombosprofylax vid flygresor Kardiologi

2022-07-11

Truncus arteriosus Pediatrik

2024-01-16

Tudelad patella Ortopedi

2024-05-17

Tumbasartros Ortopedi

2022-12-28

Turners syndrom Gynekologi/Obstetrik

2020-12-15

Tvångssyndrom Psykiatri

2022-01-05

Typ 2-diabetes Endokrinologi

2024-05-09

Tyreotoxikos, hypertyreos Endokrinologi

2024-06-10

Tyreotoxisk kris Endokrinologi

2023-06-06

Tågång hos barn Pediatrik

2023-10-16

Ulcerös kolit, UC Gastroenterologi

2023-06-07

Ulnarisneuropati Neurologi

2020-07-31

Uretrastriktur Urologi

2023-11-10

Urinblåsecancer Onkologi

2024-06-07

Urininkontinens hos kvinnan Gynekologi/Obstetrik

2014-10-09

Urininkontinens hos mannen Urologi

2015-05-19

Urinvägskonkrement (Njursten Uretärsten Blåssten) Urologi

2022-11-01

Uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna Njurmedicin

2024-06-07

Urtikaria Hud/Venereologi

2021-04-26

Urtikaria Hud/Venereologi

2024-06-19

Uveit och iridocyklit Ögon

2020-12-02

Vaccin mot covid-19 Infektion

2022-09-12

Vadkramper Neurologi

2022-06-22

Vanföreställningssyndrom Psykiatri

2022-06-06

Varicer i benen Kardiologi

2022-08-04

Vaskulär demens Geriatrik

2017-04-13

Vasomotorisk rinit Öron-näsa-hals

2019-08-14

Vattkoppor, varicella Pediatrik

2021-04-26

Vaxpropp Öron-näsa-hals

2019-07-10

Vena cava superior-syndrom Kardiologi

2024-03-20

Ventrikelcancer Gastroenterologi

2019-07-21

Ventrikeltakykardi, kammartakykardi Kardiologi

2020-12-24

Venösa bensår Hud/Venereologi

2020-07-20

Vesikoureteral reflux Pediatrik

2022-08-04

Vibrio vulnificus, badsårsfeber Infektion

2019-04-20

Vitamin B12-brist Hematologi

2023-11-06

Von Willebrands sjukdom Hematologi

2021-12-08

Vulvacancer Gynekologi/Obstetrik

2023-07-10

Vulvovaginal atrofi Gynekologi/Obstetrik

2024-01-29

Vuxna med medfödda hjärtfel, ACHD/GUCH Kardiologi

2024-01-15

Vårtor på händer och fötter Hud/Venereologi

2023-10-11

Växtvärk Ortopedi

2022-02-04

Whipples sjukdom Gastroenterologi

2019-07-02

Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS) Neurologi

2024-02-15

Wolff-Parkinson-White syndrom Kardiologi

2024-02-20

Yersiniainfektion Infektion

2019-05-31

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos Kardiologi

2024-04-22

Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD Ögon

2023-04-28

Återkommande smärta av icke organisk orsak hos barn och ungdom Pediatrik

2016-08-30

Ögonförändringar vid hypertyreos, endokrin oftalmopati Ögon

2023-09-21

Ögonkontusion Ögon

2023-01-06

Ögonlocksaffektioner Ögon

2016-05-13

Ökad längdtillväxt hos barn Pediatrik

2019-08-23

Överaktiv blåsa Njurmedicin

2024-03-12

Överkänslighet mot insektsstick Allergologi

2019-09-23

Översynthet Ögon

2022-03-11

Överviktskirurgi Obesitas

2016-03-02

Övre luftvägsinfektion, ÖLI Öron-näsa-hals

2022-03-02


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.