Medicinska översikter A-Ö

Titel Område Uppdaterad
För tidig pubertet Pediatrik

2019-09-08

Idiopatisk kortvuxenhet Pediatrik

2019-08-21

Abscesser i huden Hud/Venereologi

2021-01-05

Annons
Acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom) Lungmedicin

2020-04-01

Addisons sjukdom Endokrinologi

2016-09-29

Adenoidhypertrofi Öron-näsa-hals

2019-09-11

ADHD hos barn och ungdomar Pediatrik

2021-03-08

Annons
Annons
ADHD hos vuxna Psykiatri

2021-03-26

Adhesiv kapsulit, frusen skuldra Smärta

2019-12-14

Afebril och febril urinvägsinfektion hos män

2018-01-03

Afebril urinvägsinfektion/akut cystit hos kvinnor

2021-03-05

Akalasi Gastroenterologi

2019-07-03

Akillestendinopati Smärta

2019-12-17

Akne Hud/Venereologi

2011-01-05

Aktinisk keratos Hud/Venereologi

2018-02-08

Akut arteriell insufficiens i extremiteterna Kardiologi

2021-07-22

Akut bronkit Lungmedicin

2019-08-29

Akut bäckeninfektion och salpingit Gynekologi/Obstetrik

2021-07-13

Akut lymfatisk leukemi (ALL) Hematologi

2021-04-17

Akut ländryggssmärta (akut lumbago) Smärta

2019-02-25

Akut mastoidit Öron-näsa-hals

2019-08-07

Akut mediaotit, AOM (öroninflammation) Öron-näsa-hals

2016-08-09

Akut myeloisk leukemi (AML) Hematologi

2021-04-20

Akut pankreatit Gastroenterologi

2020-10-20

Akut rinosinuit Öron-näsa-hals

2020-06-08

Akut tonsillit / faryngotonsillit Öron-näsa-hals

2016-08-11

Alkoholberoende Psykiatri

2020-04-21

Alkoholberoende och alkoholmissbruk Psykiatri

2011-07-13

Allergisk rinit Allergologi

2018-10-09

Allergisk rinit, allergisk rinokonjunktivit Allergologi

2019-02-13

Allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem Hud/Venereologi

2019-11-27

Alopecia areata Hud/Venereologi

2020-05-28

Alzheimers sjukdom Geriatrik

2020-08-14

AMD, åldersrelaterad makuladegeneration Ögon

2015-05-26

Amyloidos

2021-04-12

Amöbainfektion Infektion

2019-06-19

Anafylaxi Allergologi

2011-07-08

Anafylaxi

2021-02-24

Anal-/rektalprolaps Gastroenterologi

2019-05-26

Analabscess och analfistel Gastroenterologi

2019-03-26

Analcancer Gastroenterologi

2020-02-24

Analfissur Gastroenterologi

2019-03-26

Analinkontinens Gastroenterologi

2019-04-08

Androgen alopeci (manligt håravfall) Hud/Venereologi

2020-06-02

Anemi vid kronisk sjukdom Hematologi

2019-03-18

Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom Kardiologi

2019-09-05

Angioödem Allergologi

2021-01-28

Anorexia nervosa Pediatrik

2019-09-02

Ansträngningshuvudvärk Neurologi

2020-02-03

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Lungmedicin

2021-06-09

Antioxidanter Kardiologi

2015-05-08

Aortastenos Kardiologi

2014-04-30

Aortastenos Kardiologi

2020-10-08

Aplastisk anemi Hematologi

2019-03-07

Appendicit Kirurgi

2016-04-22

Appendicit, akut blindtarmsinflammation Gastroenterologi

2019-04-30

Artros Ortopedi

2021-09-13

Artros i akromioklavikularleden Ortopedi

2021-11-01

Astma Lungmedicin

2017-10-20

Atopiskt eksem Hud/Venereologi

2021-05-04

Atoxisk benign struma Endokrinologi

2018-04-18

Autism (autismspektrumtillstånd) Pediatrik

2021-01-14

Autoimmun pankreatit Gastroenterologi

2014-01-23

AV-block och grenblock Kardiologi

2019-10-09

Bakercysta Smärta

2019-11-29

Bakteriell konjunktivit Ögon

2019-09-26

Balanit Urologi

2019-10-17

Barretts esofagus Gastroenterologi

2019-07-10

Basal och utvidgad utredning och diagnostik av demenssjukdom Geriatrik

2015-12-08

Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV) Neurologi

2019-10-22

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) Geriatrik

2015-12-08

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) Geriatrik

2020-08-27

Binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) Endokrinologi

2020-08-17

Biosimilarer Reumatologi

2016-10-24

Bipolär sjukdom hos barn och unga Pediatrik

2019-11-20

Blöjdermatit Hud/Venereologi

2019-11-07

Borrelia (lyme borrelios) Infektion

2021-10-25

Bröstcancer Onkologi

2020-05-07

Budd-Chiaris syndrom Gastroenterologi

2019-04-17

Bulimia nervosa Pediatrik

2019-09-12

Bullös myringit/otit Öron-näsa-hals

2019-08-10

Burning mouth syndrome (BMS) Öron-näsa-hals

2019-07-11

Bursit, axelled, akut Smärta

2019-10-17

Bursit, axelled, kronisk Smärta

2019-10-09

Bursit, olekranon Smärta

2019-11-29

Bursit, prepatellär Ortopedi

2020-11-03

Bursitis calcanei Smärta

2021-09-29

Bäckensmärtor vid graviditet–foglossning Gynekologi/Obstetrik

2019-12-09

Calicivirus gastroenterit (Vinterkräksjuka) Infektion

2018-02-27

Cancer i matstrupen Gastroenterologi

2019-05-31

Celiaki Gastroenterologi

2016-09-07

Celiaki Gastroenterologi

2019-07-17

Centralvenstrombos eller grenvenstrombos Ögon

2019-12-09

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati Neurologi

2020-07-01

Cervikogen huvudvärk Neurologi

2020-02-04

Claudicatio intermittens (CI) – benartärsjukdom Kardiologi

2016-01-12

Covid-19 (SARS-CoV-2) Infektion

2021-11-19

Crohns sjukdom Gastroenterologi

2018-07-23

Cushings syndrom Endokrinologi

2012-01-23

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka) Infektion

2020-04-28

Depression Psykiatri

2017-10-12

Diabetes hos äldre Diabetes

2010-12-06

Diabetes mellitus typ 1 Diabetes

2015-12-08

Diabetesfoten – hur förebygga fotsår och få dessa att läka Diabetes

2013-12-03

Diabetesfotsår (diabetesfot) Endokrinologi

2019-11-12

Diabetesnefropati (njursjukdom vid diabetes typ 1 och 2) Diabetes

2014-03-05

Diabetesneuropati Diabetes

2013-11-04

Diarré Gastroenterologi

2016-08-17

Diskbråck i ländryggen Ortopedi

2017-01-16

Distal radiusfraktur (handledsfraktur) Ortopedi

2021-06-07

Divertikulit Gastroenterologi

2016-08-17

Djup ventrombos Kardiologi

2018-03-26

Downs syndrom Pediatrik

2019-05-06

Dupuytrens kontraktur Kirurgi

2016-05-16

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter) Neurologi

2018-03-19

Dysfunktion i örontrumpeten Öron-näsa-hals

2020-11-19

Dyspepsi, funktionell Gastroenterologi

2010-09-10

Dystoni Neurologi

2017-10-23

E. coli-infektioner i tarmen Infektion

2019-06-24

Endometrios Gynekologi/Obstetrik

2017-02-24

Enures Pediatrik

2013-03-01

Enures Pediatrik

2019-08-15

Eosinofil esofagit Gastroenterologi

2021-05-04

Eosinofil gastroenterit Gastroenterologi

2019-06-24

Epididymit Urologi

2019-11-13

Epikondylalgi, epikondylit Smärta

2019-10-24

Epilepsi Neurologi

2019-10-17

Epilepsi hos barn Pediatrik

2019-11-15

Episklerit (inflammation av episklera) Ögon

2016-05-16

Erektil dysfunktion, ED (Impotens) Urologi

2017-06-19

Erythema infectiosum Pediatrik

2020-09-21

Erythema nodosum Hud/Venereologi

2020-09-14

Esofagusdivertikel Gastroenterologi

2019-07-03

Esofaguskramp Gastroenterologi

2019-07-07

Esofagusvaricer Gastroenterologi

2019-07-02

Essentiell trombocytemi (ET) Hematologi

2017-08-15

Extern otit Öron-näsa-hals

2021-10-14

Fabrys sjukdom Endokrinologi

2017-10-17

Familjär hyperkolesterolemi (FH) Kardiologi

2011-07-06

Farmakologisk behandling av malign smärta Smärta

2015-11-03

Fibromyalgi Smärta

2018-01-10

Fibularispares (peroneuspares) Neurologi

2020-07-31

Follikulära lymfom Hematologi

2018-05-02

Fotledsdistorsion Ortopedi

2020-07-06

Fotsvamp (tinea pedis) Hud/Venereologi

2018-08-28

Fruktosmalabsorption Gastroenterologi

2019-06-11

Främmande kropp Ögon

2016-05-13

Främmande kropp i hörselgången Öron-näsa-hals

2019-09-02

Fulminant kolit Gastroenterologi

2019-12-05

Födoämnesallergi (matallergi) hos vuxna Allergologi

2012-03-01

Förkylning Infektion

2018-07-17

Förmaksflimmer Kardiologi

2019-10-08

Förstoppning Gastroenterologi

2016-08-19

Förstoppning hos barn Pediatrik

2020-01-06

Gallsten Kirurgi

2016-04-22

Gasgangrän Infektion

2020-01-02

Gastroesofageal reflux hos barn Pediatrik

2020-10-27

Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD Gastroenterologi

2011-01-04

Gastrointestinala stromala tumörer (GIST) Gastroenterologi

2019-07-05

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Psykiatri

2020-01-27

Genital klamydiainfektion hos kvinnor Infektion

2019-09-16

Genital klamydiainfektion hos män Infektion

2020-08-13

Giardiainfektion, giardiasis Infektion

2019-06-25

Gikt, äkta (arthritis urica) Reumatologi

2016-05-13

Gingivit och parodontit Gastroenterologi

2019-04-11

Glaskroppsavlossning Ögon

2020-02-05

Glaskroppsavlossning (posterior vitreous detachment) Ögon

2015-05-26

Glaukom (grön starr) Ögon

2017-09-15

Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist) Hematologi

2019-03-19

Gonorré Hud/Venereologi

2018-10-11

Gonorré Infektion

2020-11-13

Haglunds häl Smärta

2021-10-11

Hammartå Ortopedi

2021-08-09

Handfasta råd vid mötet med patienter med alkoholproblem Psykiatri

2013-05-23

Handledstendinopati (de Quervains sjukdom) Smärta

2019-12-23

Harpest (tularemi) Infektion

2020-03-02

HELLP-syndromet Gynekologi/Obstetrik

2021-08-30

Hemofili A och B Hematologi

2018-08-28

Hemolytiska anemier Hematologi

2019-03-13

Hemorrojder Kirurgi

2010-09-23

Henoch-Schönleins purpura (HSP), Immunoglobulin A (IgA)-vaskulit Pediatrik

2019-07-31

Hepatisk klåda Gastroenterologi

2019-04-23

Hepatit A Infektion

2019-04-28

Hepatit B Infektion

2019-11-18

Hepatit C Infektion

2020-08-26

Hepatit D Infektion

2012-11-18

Hepatit E Infektion

2019-06-10

Hepatocellulärt carcinom Gastroenterologi

2020-04-02

Herpes genitalis Infektion

2019-09-13

Herpes zoster oftalmicus Infektion

2016-05-13

Herpes zoster, bältros Infektion

2021-02-25

Hetsätningsstörning Psykiatri

2019-09-13

Hidradenitis suppurativa, HS Hud/Venereologi

2018-09-10

HIV (humant immunbristvirus) Infektion

2021-03-16

Hjärnmetastaser Onkologi

2021-02-12

Hjärntumörer hos vuxna Neurologi

2020-03-02

Hjärtinfarkt Kardiologi

2015-01-29

Hjärtsvikt Kardiologi

2017-10-30

Hodgkins lymfom Hematologi

2020-12-22

Hosta Öron-näsa-hals

2017-12-08

Hudsvampinfektioner Hud/Venereologi

2019-10-22

Hydrocele testis Urologi

2020-07-21

Hyperaldosteronism Endokrinologi

2020-09-21

Hyperhidros Hud/Venereologi

2020-01-10

Hyperparatyreoidism Endokrinologi

2019-12-23

Hypertoni Kardiologi

2018-08-23

Hypertrofisk kardiomyopati Kardiologi

2019-10-29

Hypertyreos och tyreotoxikos Endokrinologi

2018-04-19

Hyponatremi Endokrinologi

2016-04-27

Hyponatremi

2019-08-16

Hypospadi Urologi

2020-03-23

Hypotyreos Endokrinologi

2018-04-19

Håravfall (alopeci) hos kvinnor Hud/Venereologi

2018-12-04

Hälseneruptur Ortopedi

2021-09-20

Hälsporre (plantarfasciit) Ortopedi

2018-07-23

Höftledsdysplasi/höftinstabilitet hos nyfödda Pediatrik

2020-05-06

Icke-hormonella preventivmetoder Gynekologi/Obstetrik

2018-11-13

Immunologisk trombocytopeni (ITP) Hematologi

2020-11-17

Impetigo (svinkoppor) Infektion

2018-10-10

Infantilt hemangiom Pediatrik

2020-01-07

Infektiös konjunktivit Ögon

2019-09-24

Infertilitet (Ofrivillig barnlöshet) Gynekologi/Obstetrik

2017-01-26

Inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit (AS) Reumatologi

2017-08-01

Influensa Infektion

2018-09-10

Infraspinatustendinopati Smärta

2019-10-09

Intellektuell funktionsnedsättning Pediatrik

2021-02-04

Interkostal myalgi Ortopedi

2020-06-04

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP Gynekologi/Obstetrik

2021-04-08

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome; IBS) Gastroenterologi

2013-11-01

Järnbristanemi hos barn Pediatrik

2019-03-20

Karies Öron-näsa-hals

2019-07-24

Karotiskirurgi som strokeprofylax Kardiologi

2011-05-13

Karotisstenos Kardiologi

2019-08-13

Karpaltunnelsyndrom Neurologi

2019-07-20

Katarakt (hos vuxna) Ögon

2016-05-13

Kawasakis sjukdom Pediatrik

2019-04-08

Keloid och hypertrofiskt ärr Hud/Venereologi

2021-11-02

Keratosis pilaris Hud/Venereologi

2021-03-12

Kikhosta (pertussis) Infektion

2018-02-27

Klamydia (Chlamydia) Hud/Venereologi

2016-04-25

Klamydiapneumoni, TWAR Lungmedicin

2019-09-17

Klimakteriebesvär Gynekologi/Obstetrik

2012-05-10

Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk Neurologi

2020-02-01

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom Lungmedicin

2017-10-20

Kolecystit, akut Gastroenterologi

2019-04-25

Kollateralligamentskada, medial Ortopedi

2020-10-14

Kolorektala polyper Gastroenterologi

2019-07-05

Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer) Gastroenterologi

2017-08-22

Komplext regionalt smärtsyndrom Smärta

2020-12-09

Kondylom Infektion

2020-11-02

Kondylom (Genital papillomvirusinfektion) Hud/Venereologi

2016-05-16

Kornealerosion Ögon

2020-06-24

Kostokondrit Ortopedi

2020-06-03

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Hematologi

2021-04-12

Kronisk myeloisk leukemi (KML) Hematologi

2021-04-13

Kronisk otitis media och kolesteatom Öron-näsa-hals

2019-08-01

Kronisk pankreatit Gastroenterologi

2013-09-09

Kronisk prostatit, kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom Urologi

2020-02-19

Kronisk rinit Öron-näsa-hals

2019-07-22

Kronisk venös insufficiens Kardiologi

2020-07-16

Kvinnligt håravfall (FPHL) Hud/Venereologi

2019-11-26

Körtelfeber (mononucleos) Infektion

2018-03-01

Laktosintolerans Allergologi

2018-09-20

Laktosintolerans Gastroenterologi

2019-03-25

Leverabscess Gastroenterologi

2019-04-16

Levercystor Gastroenterologi

2019-04-16

Leverencefalopati Gastroenterologi

2019-04-18

Lewy body-demens Geriatrik

2020-08-25

Lichen sclerosus hos kvinnor Hud/Venereologi

2020-09-24

Lichen sclerosus hos män Urologi

2020-09-23

Liktornar och hudförhårdnader Kirurgi

2020-11-09

Lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment, MCI) Geriatrik

2021-01-13

Livmoderhalscancer (cervixcancer) Gynekologi/Obstetrik

2015-11-03

Ljumskbråck Kirurgi

2016-04-22

Lumbago Smärta

2017-01-26

Lungcancer Lungmedicin

2019-10-01

Lungembolisering Kardiologi

2016-08-29

Lunghamartom Lungmedicin

2019-10-02

Lymfödem Kardiologi

2021-06-01

Långvarig smärta hos barn Smärta

2016-07-11

Långvarig smärta hos äldre Smärta

2015-04-09

Läkemedelsberoende Psykiatri

2011-01-20

Läkemedelsutlöst rinit Öron-näsa-hals

2019-08-12

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk Neurologi

2020-01-28

Magsår / Ulcus Gastroenterologi

2010-12-14

Makroskopisk hematuri / makrohematuri Urologi

2010-09-28

Malaria Infektion

2019-09-09

Malignt melanom i huden Onkologi

2019-11-05

Mani och bipolär sjukdom Psykiatri

2019-11-20

Manlig hypogonadism Endokrinologi

2020-03-27

Mastit Gynekologi/Obstetrik

2020-03-27

ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom Neurologi

2020-02-19

Meckels divertikel Gastroenterologi

2019-07-03

Medialt tibiasyndrom Smärta

2021-07-13

Ménières sjukdom Öron-näsa-hals

2019-07-23

Meningit Infektion

2019-05-23

Mesoteliom Lungmedicin

2021-02-16

Metabola syndromet Diabetes

2010-09-29

Migrän Neurologi

2020-05-29

Mikroskopisk hematuri / mikrohematuri Urologi

2010-09-16

Mikroskopisk kolit Gastroenterologi

2018-07-23

Mikroskopisk kolit Gastroenterologi

2019-07-22

Mono- och oligoartriter Reumatologi

2016-06-23

Multipel skleros (MS) Neurologi

2018-04-06

Multipelt Myelom Onkologi

2021-02-23

Myasthenia gravis Neurologi

2019-10-03

Mycoplasma genitalium Infektion

2020-09-16

Myelofibros Hematologi

2021-04-22

Myelom Hematologi

2019-09-23

Myokardit (Hjärtmuskelinflammation) Kardiologi

2016-01-12

Myom Gynekologi/Obstetrik

2016-10-24

Mässling (morbilli) Infektion

2018-03-26

Nagelsvamp (tinea unguium) Hud/Venereologi

2019-11-07

Nagelsvamp (tinea unguium) Hud/Venereologi

2018-09-21

Nageltrång Hud/Venereologi

2019-11-18

Nefrotiskt syndrom

2021-03-23

Neurodermatit, lichen simplex chronicus Hud/Venereologi

2019-11-26

Neuroendokrina tumörer (NET) Gastroenterologi

2019-07-02

Neuropatisk smärta Neurologi

2015-09-09

Nevus sebaceus Hud/Venereologi

2021-03-17

Njurcancer Onkologi

2017-06-02

Nokturi hos kvinnor Gynekologi/Obstetrik

2017-02-28

Nokturi hos män Urologi

2017-02-28

Non-Hodgkin lymfom Hematologi

2020-12-23

Näsfraktur Öron-näsa-hals

2019-07-23

Näspolyper Öron-näsa-hals

2019-08-07

Näthinneavlossning Ögon

2020-05-15

Näthinneavlossning, regmatogen Ögon

2015-05-26

Obesitas - utredning och behandling Obesitas

2018-04-23

Osgood-Schlatters sjukdom Smärta

2020-04-28

Osteoporos Endokrinologi

2018-11-15

Otoskleros Öron-näsa-hals

2019-06-26

Ovarialcancer Gynekologi/Obstetrik

2019-09-18

Pankreatiska pseudocystor Gastroenterologi

2019-06-04

Pankreatit Kirurgi

2016-04-22

Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD) Öron-näsa-hals

2019-08-28

Parkinsons sjukdom (PS) Neurologi

2018-01-29

Paronyki Hud/Venereologi

2019-12-09

Patellar tendinopati Smärta

2021-11-24

Patellofemoral smärta Smärta

2020-10-05

PCOS (Polycystiskt ovariesyndrom) Gynekologi/Obstetrik

2012-03-30

Perifera neuropatier Neurologi

2019-11-04

Perikarditer – akut, kroniskt konstriktiv och hjärttamponad Kardiologi

2011-03-10

Periodiskt febersyndrom hos barn Pediatrik

2020-01-14

Perioperativ hypotermi Kirurgi

2019-06-11

Peritonsillär abscess Öron-näsa-hals

2019-08-20

Persisterande postural perceptuell yrsel Neurologi

2019-11-05

Piriformissyndromet Smärta

2019-12-23

Pisksnärtskada Smärta

2020-11-09

Pityriasis alba Hud/Venereologi

2019-10-30

Plattfothet Ortopedi

2021-06-10

Pleurit (lungsäcksinflammation) Lungmedicin

2018-09-17

Pneumoni (lunginflammation) Infektion

2019-10-22

Pneumoni hos barn Pediatrik

2019-09-16

Polycytemia vera (PV) Hematologi

2017-08-15

Polycytemia vera (PV) Hematologi

2021-01-19

Polymyalgia reumatika, PMR Reumatologi

2016-06-23

Postkontusionellt syndrom Neurologi

2020-06-12

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Psykiatri

2020-02-07

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn Pediatrik

2020-02-20

Prematur ejakulation Urologi

2020-08-12

Primär myelofibros (PMF) Hematologi

2017-11-22

Primär skleroserande kolangit Gastroenterologi

2019-04-24

Primära hjärntumörer hos vuxna Neurologi

2021-02-16

Prostatacancer Onkologi

2021-11-26

Psoriasis Hud/Venereologi

2020-06-15

Psoriasisartrit (PsA) Reumatologi

2019-05-13

Psykossjukdomar Psykiatri

2016-10-20

Pyrofosfatartrit (pseudogikt) Reumatologi

2016-06-16

Rakit Pediatrik

2019-10-17

Reaktiv artrit (ReA) Reumatologi

2016-06-20

Reaktiva artriter Reumatologi

2020-06-08

Retroperitoneal fibros Gastroenterologi

2019-07-09

Reumatoid artrit, RA Reumatologi

2017-05-03

Rhinitis sicca Öron-näsa-hals

2019-08-06

Rosacea Hud/Venereologi

2012-08-24

Rosacea Hud/Venereologi

2019-10-29

Rotavirusinfektion Infektion

2019-08-28

Ryggmärgsskada Neurologi

2020-05-29

Sarkoidos Lungmedicin

2021-03-16

Sarkom Onkologi

2020-06-16

Scharlakansfeber Pediatrik

2020-04-14

Schizofreni Psykiatri

2020-03-31

Schizofreni och psykotiska symtom Psykiatri

2015-01-29

Seborroiska keratoser Hud/Venereologi

2020-02-20

Sekretorisk mediaotit (SOM), sekretorisk otit Öron-näsa-hals

2016-08-11

Sekretorisk otitis media (SOM) Öron-näsa-hals

2019-07-25

Sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom Kardiologi

2019-08-29

Septisk artrit Ortopedi

2020-11-12

Septisk artrit (infektiös / pyogen artrit) Reumatologi

2016-06-23

Shigellainfektion Infektion

2019-05-31

Sialoadenit Öron-näsa-hals

2020-02-25

Sialolitiasis, spottstenar Öron-näsa-hals

2020-04-29

Skabb Hud/Venereologi

2020-02-11

Skada på rotatorkuffen Ortopedi

2020-10-06

Skafoideumfraktur Ortopedi

2019-06-25

Skelettmetastaser Onkologi

2018-09-10

Skivepitelcancer i huden Hud/Venereologi

2021-06-08

Sklerit Ögon

2016-05-16

Skolios Pediatrik

2020-12-14

Skrotalt trauma Urologi

2020-03-11

Smärtanalys av patient med långvarig smärta Smärta

2010-12-08

Somatoforma syndrom Psykiatri

2020-02-21

Spasticitet Neurologi

2018-08-22

Specifika fobier Psykiatri

2020-02-05

Spelberoende (hasardspelsyndrom) Psykiatri

2019-04-04

Spermatocele Urologi

2020-07-20

Spinal stenos Neurologi

2019-11-19

Spinal stenos Ortopedi

2018-09-14

Spontan bakteriell peritonit Gastroenterologi

2019-09-11

Springmask Infektion

2019-07-16

Spänningshuvudvärk Neurologi

2020-01-27

Staseksem Hud/Venereologi

2020-07-17

Statiner Kardiologi

2014-12-15

Status epileptikus Neurologi

2019-10-14

Stel stortå, hallux rigidus Ortopedi

2021-10-19

Stensjukdom i urinvägarna

2019-10-08

Streptokockinfektion i halsen Öron-näsa-hals

2018-09-10

Stressfraktur Ortopedi

2021-10-28

Stressyndrom Psykiatri

2014-10-13

Stroke Neurologi

2018-09-20

Strålskadad tarm Gastroenterologi

2019-06-26

Subkonjunktival blödning och hyposfagma Ögon

2016-05-13

Suicidriskbedömning och prevention – inriktning barn och unga Psykiatri

2010-11-18

Suicidriskbedömning och prevention – inriktning vuxna Psykiatri

2010-11-15

Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi Kardiologi

2019-12-04

Svår långvarig smärta Smärta

2017-05-18

Syfilis Infektion

2020-08-13

Systemisk lupus erytematosus (SLE) Reumatologi

2012-01-16

Systemisk skleros (sklerodermi) Reumatologi

2010-09-26

Sömn Allmänmedicin

2018-09-07

Sömnlöshet, insomni Allmänmedicin

2020-07-01

Talassemier Hematologi

2019-03-11

Tarminvagination, barn Gastroenterologi

2019-08-27

Tarmischemi Gastroenterologi

2019-06-17

TBE (Tick-borne encephalitis) Infektion

2017-03-31

Temporalarterit, TA (Jättecellsarterit) Reumatologi

2016-06-23

Testikelcancer Onkologi

2016-07-01

Testikelretention, retentio testis Urologi

2020-03-09

Tetanus Infektion

2019-05-14

Thoracic outlet syndromes Smärta

2019-06-03

Tibialis posterior dysfunktion Ortopedi

2021-08-26

Tietzes syndrom Ortopedi

2020-06-01

Tillväxthämning hos barn Pediatrik

2019-07-26

Tonsillhypertrofi Öron-näsa-hals

2019-08-08

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca Ögon

2019-10-30

Transitorisk ischemisk attack (TIA) Neurologi

2014-07-29

Traumatisk trumhinneruptur Öron-näsa-hals

2019-10-15

Triggerfinger Ortopedi

2019-12-02

Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit Ortopedi

2018-08-23

Tumbasartros Ortopedi

2020-10-26

Turners syndrom Gynekologi/Obstetrik

2020-12-15

Typ 2-diabetes Endokrinologi

2021-01-14

Typ 2-diabetes mellitus Diabetes

2021-09-16

Tyreoiditer / Tyreotoxikos Endokrinologi

2018-04-19

Ulcerös kolit, UC Gastroenterologi

2018-07-23

Ulnarisneuropati Neurologi

2020-07-31

Urinblåsecancer Onkologi

2019-08-02

Urininkontinens hos kvinnan Gynekologi/Obstetrik

2014-10-09

Urininkontinens hos mannen Urologi

2015-05-19

Urinvägsinfektion hos män Urologi

2019-01-14

Urinvägskonkrement (Njursten Uretärsten Blåssten) Urologi

2016-07-01

Uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna

2019-12-18

Urtikaria Hud/Venereologi

2020-10-07

Urtikaria (nässelutslag) Hud/Venereologi

2018-10-12

Uveit / Iridocyklit Ögon

2016-05-13

Uveit och iridocyklit Ögon

2020-12-02

Vaccin mot covid-19 Infektion

2021-11-11

Varicer i benen Kardiologi

2019-04-23

Vaskulär demens Geriatrik

2017-04-13

Vasomotorisk rinit Öron-näsa-hals

2019-08-14

Vattkoppor, varicella Pediatrik

2020-01-07

Vaxpropp Öron-näsa-hals

2019-07-10

Vaxproppar Öron-näsa-hals

2016-09-16

Ventrikelcancer Gastroenterologi

2019-07-21

Ventrikeltakykardi, kammartakykardi Kardiologi

2020-12-24

Venösa bensår Hud/Venereologi

2020-07-20

Vesikoureteral reflux Pediatrik

2019-08-26

Vibrio vulnificus, badsårsfeber Infektion

2019-04-20

Vitamin B12-brist Hematologi

2019-08-05

Vulvacancer Gynekologi/Obstetrik

2020-05-06

Whipples sjukdom Gastroenterologi

2019-07-02

Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS) Neurologi

2019-07-15

Yersiniainfektion Infektion

2019-05-30

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos Kardiologi

2020-01-13

Återkommande smärta av icke organisk orsak hos barn och ungdom Pediatrik

2016-08-30

Äldredepression Neurologi

2012-11-05

Ögonlocksaffektioner Ögon

2016-05-13

Ökad längdtillväxt hos barn Pediatrik

2019-08-23

Överkänslighet mot insektsstick

2019-09-23

Överviktskirurgi Obesitas

2016-03-02

Övre luftvägsinfektion, ÖLI Öron-näsa-hals

2016-08-11


Annons
Annons
Annons