Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Psykiatri

Hypokondri, hälsoångest


Uppdaterad den: 2024-02-12

Annons

Bakgrund

 • Hypokondri innebär överdriven hälsoångest eller sjukdomsångest,

Epidemiologi

 • Prevalensen uppskattas till 0,7–3,1 %, beroende på diagnoskriterie

Etiologi och patogenes

 • Hypokondri förekommer isolerat men kan också uppträda sekundärt eller parallellt med andra psykiatriska diagnoser såsom personlighetssyndrom, depression, tvångssyndrom eller generaliserat ångestsyndrom.
 • Hypokondri är i ICD-10 en undergrupp till somatoforma syndrom.
 • Graden av hälsoångest varierar och det är en stor överlappning med andra psykiatriska ångestdiagnoser, paniksyndrom och tvångssyndrom.
 • En förklaringsmodell är att benägenheten för hypokondri är beroende av kognition och kroppsuppfattning.
 • Predisponerade individer kan uppleva att de har blivit sjuka framförallt i samband med påfrestande livshändelser
 • Godartade och vanliga kroppsförnimmelser upplevs som att de bekräftar misstanken och selektivt ignoreras motsägande information.
 • Förloppet blir en självbekräftande ond cirkel
Annons
Annons

ICD-10

 • F45.2 Hypokondri

Anamnes

 • Anamnesen bör vara noggrann för att avslöja eventuella bakomliggande somatiska eller psykiatriska sjukdomar.
 • Symtomen kan vara mycket begränsande och påverka koncentrationsförmåga och sömn och inskränka på vardagsliv, social samvaro och arbetsförmåga.
 • Patientcentrerad konsultation för att tydliggöra patientens tanke oro och önskan (benämns ofta som de tre "F-en", föreställningar, farhågor och förväntningar

Kliniska fynd

 • Den somatiska statusen är per definition normal.
 • Psykiskt status kan visa på ångest och depressiva symtom och man bör vara observant på samsjuklighet

Utredning av hypokondri

 • Riktad undersökning beroende på symtom för att avslöja eventuella bakomliggande somatiska eller psykiatriska sjukdomar liksom vid andra somatoforma syndrom.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Depression
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Panikångest
 • Tvångssyndrom
 • Schizofreni, vanföreställningar
 • Somatiseringssyndrom
 • Münchhausens syndrom
 • Dysmorfofobi

Behandling av hypokondri

 • Behandlingnen syftar till att hjälpa patienten att nå insikt och fål en bättre förmåga att hantera tillståndet.

Egenbehandling

 • Psykoedukation med förklaringmodeller till patienten är ett viktigt stöd i att hantera symtomen. 

Läkemedelsbehandling

 • Antidepressiva läkemedel kan användas.
 • Vid sekundär hypokondri och samsjuklighet med ångestsyndrom eller depression finns indikation för läkemedelsbehandling mot underliggande sjukdom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Behandlingen består av psykoterapi, främst kognitiv beteendeterapi.
 • Förutsättningen för behandling är att få en allians med patienten, vilket lättare kan uppnås med patientcentrerad konsultation.

Komplikationer

 • Hypokondri har stora variationer i allvarlighetsgrad och samsjuklighet och därmed också förloppet.

Prognos

 • För besvär som har varat länge är prognosen sämre även om tillståndet kan förbättras.
 • KBT har god effekt.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.