Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Juridisk information

Den medicinska redaktionen på NetdoktorPro.se strävar efter att materialet skall vara aktuellt, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens rådande ståndpunkt.  Här finner du juridisk information om NetdoktorPro.


Publicerad den: 2010-09-13

Informationen på NetdoktorPro.se är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Material på NetdoktorPro.se skall inte användas av andra än ovan nämnda.

Den medicinska redaktionen på NetdoktorPro.se strävar efter att materialet skall vara aktuellt, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens rådande ståndpunkt. Läkare som använder NetdoktorPro.se skall dock alltid själv värdera materialet och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid diagnostisering, rådgivning och/eller behandling.

Enskilda läkares texter, korrigeringar, kommentarer och/eller inlägg på NetdoktorPro är endast uttryck för respektive läkares uppfattning och ska inte uppfattas som ett konsensusdokument.

Netdoktor.se AB, redaktörer, författare och övriga personer delaktiga i verksamheten åtar sig inget ansvar för diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår som en följd av diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen.

Netdoktor.se AB (Org nr: 556615-8472)
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Mejl: proredaktionen@netdoktor.se


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.