Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Etik och kvalitet

NetdoktorPro bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen görs tillgänglig för alla läkare. Läs mer om etik och kvalitet på NetdoktorPro här.


Publicerad den: 2010-09-13

All medicinsk information som erbjuds på NetdoktorPro ges av utbildade läkare, om det inte tydligt anges att specifik information kommer från en person eller en organisation utan professionella kvalifikationer. Alla medicinska rön som förmedlas av NetdoktorPro skall, i möjligaste mån, bygga på evidensbaserad medicinsk vetenskap.

NetdoktorPro drivs utifrån en grundprincip om att ständigt förbättra sajtens medicinska kvaliteter och utbud. Detta säkerställs genom att teamet bakom NetdoktorPro alltid omfattar kvalificerade läkare och medicinska specialister i Sverige. NetdoktorPro:s redaktion strävar efter att den medicinska informationen alltid ska vara uppdaterad enligt de senaste rönen.

Redaktionellt oberoende är av helt avgörande betydelse för NetdoktorPro. Vi står fria från såväl ekonomiska som politiska särintressen. NetdoktorPro:s läkare är skyldiga att alltid presentera den mest kvalificerade informationen, utifrån en strikt medicinsk synvinkel, och måste lämna en jävsdeklaration om bindningar till läkemedelsindustrin innan de tillåts bli experter på NetdoktorPro.

Redaktion är således tydligt åtskild från intäktssidan. Av samma anledning tillåts inte att NetdoktorPro finansieras av en enda, eller ens ett fåtal ekonomiska källor, utan ska i stället se till att säkra största möjliga spridning av intäktskällorna.

Sponsorer ska identifieras tydligt, oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer som har bidragit med medel, tjänster eller material. Reklam och annat material som tjänar specifika intressen ska visas på ett sådant sätt att det tydligt kan skiljas från NetdoktorPro:s eget material.

NetdoktorPro:s redaktion strävar efter att presentera informationen på ett så intuitivt och användarvänligt sätt som möjliga samt att erbjuda länkar med ytterligare information.

Medlemskap på NetdoktorPro är kostnadsfritt.

NetdoktorPro eftersträvar EU-kommissionens kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.