Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Iliopsoastendinopati och -bursit


Uppdaterad den: 2022-12-29

Annons

Bakgrund

 • Irritation av iliopsoassenan och bursan vid iliopsoas kan orsaka tendinopati/tendinit och bursit:
  • Samtidig iliopsoas bursit förekommer ofta på grund av den anatomiska närheten av de två strukturerna
  • De två tillstånden kan vara svårt att skilja från varandra och omtalas ibland som samma tillstånd
 • Iliopsoassyndrom:
  • Iliopsoas tendinopati och iliopsoas bursit kan vara svårt att skilja från varandra varför tillstånden tillsammans med iliopsoas impingement kallas för iliopsoassyndrom. Ibland inkluderas även coxa saltans (snapping hip)

Epidemiologi

 • Iliopsoastendinopati och bursit uppstår främst hos 3 olika patientgrupper där etiologi och differentialdiagnoser kan skilja sig:
  • Hos unga som utövar idrott där man ofta flekterar i höften, till exempel höjdhopp eller friidrott
  • Höftprotesopererade med mekanisk orsak
  • Äldre personer med degenerativa ledbesvär som reumatod artrit och artros som ger allmänna besvär

Etiologi och patogenes

 • Den exakta etiologin är ännu inte klarlagd men vissa faktorer spelar sannolikt in:
  • Överbelastning
  • Reumatoid artrit (kan orsaka bursit)
  • Tendinit kan även uppstå efter insättning av total höftprotes
  • Akut skada i samband med excentrisk kontraktion av iliopsoasmuskeln eller i samband med snabb flexion mot motstånd
  • Iliopsoastendinit och bursit kan förekomma tillsammans med coxa saltans och tillstånden kan ge uppkomst till varandra
Annons
Annons

ICD-10

 • M76.1 Psoastendinit

Anamnes

 • Det vanligaste symtomet är smärta som kan komma akut eller smygande:
  • Framsidan av höften/övre låret
  • Smärta i ryggen, lumbalt, på samma sida som iliopsoastendinit och/eller bursit
  • I ljumsken
  • Besvär i samband med aktivitet, till exempel löpning uppförsbacke eller vid trappgång
 • Snapping hip:
  Ofta upplever patienten en knäppning "snap" eller att höften viker sig

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning av buk, ljumske och höftled:
  • Smärta mot motstånd när höften är flekterad, lätt abducerat och utåtroterad i liggande ställning
  • Smärta/stramhet över muskeln vid flektion
 • Palpation:
  • Djup palpation i den femorala triangeln
  • Eventuellt registreras ömhet vid fästet på trokanter minor
 • Det finns flera specifika tester som användas i diagnostiken:
  • Ludloffs test
  • Thomas test
  • Modifierad Thomas test
  • "Snapping hip"-manövern

Utredning av iliopsoastendinopati och -bursit

 • Typisk anamnes och kliniska fynd räcker för att ställa diagnosen i de flesta fall.
 • Röntgen:
  • Hos patienter med höftprotes och nytillkommen smärta ska röntgenundersökning alltid utföras
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Trokanterbursit/tendinopati
 • Tendinopati i adduktormuskeln
 • Tendinopati i m. rectus femoris
 • Tendinopati i m. rectus abdominis
 • Höftimpingment
 • Infektion
 • Stressfraktur i collum femoris 
 • Ljumskbråck
 • Höftartros
 • Lårbensfraktur
 • Snapping hip
 • Skada på labrum i höftleden

Behandling av iliopsoastendinopati och -bursit

 • Uppehåll med utlösande aktivitet.
 • Fysioterapi och riktade övningar.
 • Operation.

Egenbehandling

 • Fysioterapeutiska övningar.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID.
 • Injektion med kortikosteroid (ultraljudsledd) kan vara ett behandlingsalternativ för vissa patienter.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Recidiv är en möjlig komplikation.

Prognos

 • Prognosen är god i de flesta fall.

Källor

 • Heiderscheit B, McClinton S. Evaluation and Management of Hip and Pelvis Injuries. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2016;27(1):1-29.PMID: 26616175
 • Maitin IB, Cruz E, Hodde M. Rehabilitation of Lower Extremity Injuries. In: Mitra R. eds. Principles of Rehabilitation Medicine. McGraw Hill; 2019. Accessed September 12, 2022. accessmedicine.mhmedical.com
 • Longstaffe R, Hendrikx S, Naudie D, Willits K, Degen RM. Iliopsoas Release: A Systematic Review of Clinical Efficacy and Associated Complications. Clin J Sport Med. 2021;31(6):522-529. PMID:32032164.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.