Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Iliopsoastendinopati och -bursit


Uppdaterad den: 2013-02-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Irritation av iliopsoassenan och bursan vid iliopsoas kan orsaka tendinopati/tendinit och bursit:
  • Samtidig iliopsoas bursit förekommer ofta på grund av den anatomiska närheten av de två strukturerna
  • De två tillstånden kan vara svårt att skilja från varandra och omtalas ibland som samma tillstånd
 • Iliopsoassyndrom:
  • Iliopsoas tendinopati och iliopsoas bursit kan vara svårt att skilja från varandra varför tillstånden tillsammans med iliopsoas impingement kallas för iliopsoassyndrom. Ibland inkluderas även coxa saltans (snapping hip)

Epidemiologi

 • Iliopsoastendinopati och bursit uppstår främst hos 3 olika patientgrupper där etiologi och differentialdiagnoser kan skilja sig:
  • Hos unga som utövar idrott där man ofta flekterar i höften, till exempel höjdhopp eller friidrott
  • Höftprotesopererade med mekanisk orsak
  • Äldre personer med degenerativa ledbesvär som reumatod artrit och artros som ger allmänna besvär

Etiologi och patogenes

 • Den exakta etiologin är ännu inte klarlagd men vissa faktorer spelar sannolikt in:
  • Överbelastning
  • Reumatoid artrit (kan orsaka bursit)
  • Tendinit kan även uppstå efter insättning av total höftprotes
  • Akut skada i samband med excentrisk kontraktion av iliopsoasmuskeln eller i samband med snabb flexion mot motstånd
  • Iliopsoastendinit och bursit kan förekomma tillsammans med coxa saltans och tillstånden kan ge uppkomst till varandra

ICD-10

 • M76.1 Psoastendinit

Anamnes

 • Det vanligaste symtomet är smärta som kan komma akut eller smygande:
  • Framsidan av höften/övre låret
  • Smärta i ryggen, lumbalt, på samma sida som iliopsoastendinit och/eller bursit
  • I ljumsken
  • Besvär i samband med aktivitet, till exempel löpning uppförsbacke eller vid trappgång
 • Snapping hip:
  Ofta upplever patienten en knäppning "snap" eller att höften viker sig

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning av buk, ljumske och höftled:
  • Smärta mot motstånd när höften är flekterad, lätt abducerat och utåtroterad i liggande ställning
  • Smärta/stramhet över muskeln vid flektion
 • Palpation:
  • Djup palpation i den femorala triangeln
  • Eventuellt registreras ömhet vid fästet på trokanter minor
 • Det finns flera specifika tester som användas i diagnostiken:
  • Ludloffs test
  • Thomas test
  • Modifierad Thomas test
  • "Snapping hip"-manövern

Utredning av iliopsoastendinopati och -bursit

 • Typisk anamnes och kliniska fynd räcker för att ställa diagnosen i de flesta fall.
 • Röntgen:
  • Hos patienter med höftprotes och nytillkommen smärta ska röntgenundersökning alltid utföras

Differentialdiagnoser

 • Trokanterbursit/tendinopati
 • Tendinopati i adduktormuskeln
 • Tendinopati i m. rectus femoris
 • Tendinopati i m. rectus abdominis
 • Höftimpingment
 • Infektion
 • Stressfraktur i collum femoris 
 • Ljumskbråck
 • Höftartros
 • Lårbensfraktur
 • Snapping hip
 • Skada på labrum i höftleden

Behandling av iliopsoastendinopati och -bursit

 • Uppehåll med utlösande aktivitet.
 • Fysioterapi och riktade övningar.
 • Operation.

Egenbehandling

 • Fysioterapeutiska övningar.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID.
 • Injektion med kortikosteroid (ultraljudsledd) kan vara ett behandlingsalternativ för vissa patienter.

Komplikationer

 • Recidiv är en möjlig komplikation.

Prognos

 • Prognosen är god i de flesta fall.

Källor

 • Heiderscheit B, McClinton S. Evaluation and Management of Hip and Pelvis Injuries. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2016;27(1):1-29.PMID: 26616175
 • Maitin IB, Cruz E, Hodde M. Rehabilitation of Lower Extremity Injuries. In: Mitra R. eds. Principles of Rehabilitation Medicine. McGraw Hill; 2019. Accessed September 12, 2022. accessmedicine.mhmedical.com
 • Longstaffe R, Hendrikx S, Naudie D, Willits K, Degen RM. Iliopsoas Release: A Systematic Review of Clinical Efficacy and Associated Complications. Clin J Sport Med. 2021;31(6):522-529. PMID:32032164.

Annons
Annons
Annons

Annons