Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Komplext regionalt smärtsyndrom


Uppdaterad den: 2022-08-01

Annons

Bakgrund

 • Komplext regionalt smärtsyndrom, complex regional pain syndrome (CRPS):
  • Ett kroniskt neurologiskt smärttillstånd
  • Typ 1: Klassificeringen används hos patienter utan tecken på skada på en större nerv. Kallats tidigare för sympatisk reflexdystrofi
  • Typ 2: Används om det föreligger perifer nervskada. Kallats tidigare för kausalgi

Epidemiologi

 • Prevalensen har uppskattats till 5,4–26,2 per 100 000 personår.
 • Vanligast mellan 50–70 års åldern.

Etiologi och patogenes

 • Ett multifaktoriellt tillstånd utan enskild underliggande patofysiologisk mekanism.
 • Olika faktorer som kan spela en roll:
  • Central sensitisering
  • Autonom dysfunktion
  • Inflammatoriska förändringar
  • Genetisk predisponering
  • Psykologiska faktorer
 • Tillståndet utlöses vanligen av en skada genom trauma eller immobilisering. Detta leder till en inflammatorisk reaktion som ger perifer sensitisering och senare central sensitisering.
Annons
Annons

ICD-10

 • G90.5 Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 1
 • G90.6 Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 2
 • G90.7 Komplext regionalt smärtsyndrom, annan och ospecificerad typ

Anamnes

 • Smärta utgör det mest karakteristiska enskilda symtomet och står inte i proportion till det utlösande traumat:
  • Smärtan beskrivs ofta som ihållande, brännande och provoceras av rörelse, stress och ändrad temperatur
  • Den kan flytta sig längs extremiteterna
 • Smärta är det dominerande symtomet, men det kan också förekomma ödem, erytem, minskad rörlighet i extremiteten, förändringar i sensibiliteten samt trofiska förändringar i extremiteterna
 • Senare i förloppet avtar hårväxten, naglarna blir sköra och hudtemperaturen sjunker. Muskelmassan kan avta 

Kliniska fynd

 • Missfärgning av huden förekommer, likaledes förändrad hudtemperatur, ödem, minskad rörlighet och styrka, tremor samt hyperhydros och förändrad hår- och nagelväxt.
 • Man ser neurologiska symtom som ändringar i sensibiliteten, karakteristisk hyperalgesi och köldallodyni:
  • Dessa är till sin utbredning formade som en ensidig handske eller strumpa och motsvarar alltså inte utbredningen av en perifer nerv eller dermatom
  • Motoriska avvikelser är vanliga, särskilt vid allvarliga fall

Utredning av komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)

 • Diagnosen ställs efter särskilda diagnoskriterier.

Budapest konsensuskriterier

 • Bestående smärta som är oproportionerligt stark eller långvarig i förhållande till debutorsaken.
 • Symtom (Minst ett inom 3 av de följande 4 kategorierna):
  • Sensoriska abnormaliteter: hyperalgesi och/eller allodyni
  • Vasomotoriska symtom: asymmetrisk hudtemperatur och/eller ändringar eller asymmetri i hudfärg
  • Sudomotorisk: ödem och/eller förändrad/asymmetrisk svettning
  • Motoriska (M) eller trofiska (T) förändringar: minskad rörlighet i leder (M) och/eller kraftnedsättning (M), tremor (M), dystoni (M) och/eller förändringar i naglar och hår (M), hudatrofi (T)
 • Fynd (minst ett inom 2 eller fler av följande):
  • Sensorisk: Hyperalgesi (vid stick) och/eller allodyni (vid lätt beröring, eller djupt somatiskt tryck eller rörelse i led)
  • Temperaturassymetri och/eller ändrad/asymmetrisk hudfärg
  • Sudomotorisk: Ödem och/eller ändrad/asymmetirsk svettning
  • Motoriska (M) eller trofiska (T) förändringar: nedsatt rörlighet i led (M) och/eller svaghet (M), tremor (M), dystoni (M) och/eller förändringar i naglar och hår (M), hudatrofi (T)
 • Ingen annan diagnos förklarar symtom och tecken bättre.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

Behandling av komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)

 • Behandlingen bör göras av eller i samarbete med en smärtklinik.
 • Ett flertal behandlingsmöjligheter finns:
  • Fysioterapi och arbetsterapi
  • Psykoterapi
  • Läkemedel, främst läkemedel som används vid neuropatisk smärta
  • Lokal anestesi

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsbehandling såsom vid neuropatisk smärta kan användas, men saknar gedigen dokumentation.
 • Kortikosteroider kan användas i den akuta fasen med tecken på inflammation (varm CRPS), men det påverkar sannolikt inte långtidsförloppet.

Annan behandling

 • Intensiva rehabiliteringsåtgärder med rörelse- och känselträning är av central betydelse.
 • Graded motor imagery och spegelterapi kan leda till klinisk förbättring.
 • Samtalsterapi.
 • Sympatikusblockad.
 • Ryggmärgsstimulering.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Osteoporos.
 • Psykisk ohälsa, exempelvis depression.
 • Hudinfektioner.

Prognos

 • Sannolikt har många personer CRPS som går över spontant.
 • Vid uttalade symtom är förloppet ofta långvarig.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.