Våra medicinska experter

Allt medicinskt faktainnehåll på NetdoktorPro.se är skrivet av framstående svenska läkare och experter, vilka listas här nedan. Till medicinskt faktainnehåll räknas bland annat medicinska översikter, läkarutbildningar och patientfall. Våra experter rapporterar även från vårdkongresser och besvarar frågor från NetdoktorPros besökare i kommentarsfälten.

Namn Befattning
Anders Berntsson chefsöverläkare inom psykiatri samt tandläkare, Prima vuxenpsykiatri
Annika Johnsson hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes universitetssjukhus
Lars Håkan Nilsson överläkare och verksamhetschef på beroendekliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Kriminalvården
Oliver Bjelkin överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Leif Bjermer professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus
Anders Fasth överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor vid Göteborgs universitet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Lars Einar Bresäter diabetesspecialist och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sven-Eric Olsson överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus
Anders G Olsson Specialist, Stockholm Heart Center
Kerstin Käll överläkare, medicinskt ansvarig för Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Linköpings universitetssjukhus
Johan Frostegård professor, överläkare och specialist i reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset
Lennart Nordvall överläkare och specialist i Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomsallergologi, Akademiska sjukhuset, Akademiska sjukhuset
Charlotte Höybye specialist i intern medicin och endokrinologi, överläkare och docent Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Karolinska universitetssjukhuset
Sven Britton professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle
Thomas Mätzsch överläkare kärlkirurgi, Kärnsjukhuset Skövde, Kärnsjukhuset Skövde
Johan Lökk professor, överläkare Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset
Stefan Bergman medicine doktor, forskningschef FoU-centrum Spenshult, Spenshult
Åke Andrén-Sandberg överläkare och professor, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
Per Hellström Överläkare, professor, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Akademiska sjukhuset
Håkan Mellstedt professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Jan Ulfberg docent och specialist i internmedicin och auktoriserad sömnspecialist vid sömnlaboratoriet, Läkargruppen, Capio, Örebro.
Birgitta Segebladh överläkare vid kvinnokliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala samt Mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala Län
Elias Eriksson är professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Jan Lexell Specialist, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus
Gabriella Sellman specialist i plastikkirurgi, Plastikkirurgguppen
Hans Hedelin specialist i urologisk kirurgi, Urologkliniken vid Kärnsjukhuset, Skövde
Anders Spångberg medicine doktor och överläkare, Linköping.
Åsa Vilbäck ST-läkare
Anne-Marie Hallén stomiterapeut, SU/Östra
Kerstin Malmberg överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm
Clas Mannheimer professor, sektionschef för Multidisciplinärt smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Sven-Anders Sölveborn ortopedspecialist och idrottsmedicinare, studierektor för AT/ST för lasarettet i Ystad
Lars Norgren professor i kirurgi, universitetssjukhuset i Örebro
Malin Ewerlöf Krepp en profil inom träning och kost
Jan Lidbeck enhetschef, Smärtrehabsektionen och Kompetenscentrum, Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund
Lena Marions docent och överläkare på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Suzanne Lindström barnmorska och sexualrådgivare
Håkan Gäbel medicine doktor, transplantation, Bostaden
Carl Johan Östgren distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet
Ulla-Britt Löfgren diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset, Linköping
Helena Genberg läkare, transplantations-kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Ingela Fehrman-Ekholm överläkare vid transplantations-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt vid Dialysavdelningen, Sophiahemmet
Ann-Christin Croon transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
dietist, Stockholm
Carina Thorstensson sjukgymnast, docent, Registeransvarig BOA-registret
Marie Tuvlind sjukgymnast och specialist på Bechterew/AS
Arne Wikström överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Maria Nygårds dietist, Stockholm
Per Larsson överläkare i Reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Ingemar Petersson Reumatologspecialist och Professor, Skånes Universitetsssjukhus i Lund
Reidar Grönneberg docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, lungklin KS
docent, gastroenterolog
Per Schuwert leg sjukhusfysiker, röntgen, Stockholm
Stina Almkvist-Osterman specialistläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm, Sachsska Barnsjukhuset
professor, specialistläkare, Mölnlycke
Ann Post disputerad sjuksköterska och tobaksexpert, Institutionen för folkhälsovetenskap, KI
Ulf Adamson professor, endokrinolog, Danderyds sjukhus
Ingemar Joelsson professor, Umeå Universitet, Scientific Communication AB
Steen Jensen kardiolog och överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Roland Strand gynekolog, förlossningsläkare och överläkare, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Maria Hallström barnmorska, Helsingborgs lasarett
Signy Reynisdottir överläkare, Överviktsenheten, Norrtulls sjukhus, Stockholm
Viveca Annell dietist, Stockholm
Jan-Erik Broman avdelningschef för sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Mikael Lördal Överläkare på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset
läkare vid Handkirurgiska kliniken, Malmö universitetssjukhus
Wilhelmina Hoffman överläkare och föreståndare Svenskt Demenscentrum
Sven Andréasson överläkare och professor, Beroendecentrum Stockholm
Ulf Bengtsson docent i allergologi vid Sahlgrenska Akademin
Mikael Nornholm överläkare allmän vuxenpsykiatri, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Ulf Eveland jurist
Anders Clarberg psykiater, neuropsykiater och arbetar konsultativt med Skåne som bas.
Josefine Rössberger läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lena Leissner överläkare, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Jan Davilén överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna
Christian Geisler Leg läkare, specialist hörsel- och balansrubbningar, specialist Öron-näsa-hals sjukdomar, Yrselcenter Stockholm
Stefan Arver docent endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Jan Lapins överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Ola Strömstedt
Sofia Zwedberg
Josefine Grandin
Klas Pekkari specialistläkare inom kirurgi, Danderyds sjukhus
Ulla Lindqvist överläkare vid reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset och universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
Per Sandkull specialistläkare inom ögonsjukdomar, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet
Lars Davidsson överläkare, specialistläkare i allmänpsykiatri, England
Anders Berg
Elisabeth Bekric Jansson barnmorska, Helsingborgs lasarett
Helen Rosenlund leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Blodcancerförbundet
Distriktstandvården
Medicinska redaktionen , Bonnier Healthcare
Daria Glaessgen onkolog, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Leif Abramsson överläkare, urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ulf Adamson Specialist endokrinologi, Danderyds sjukhus
Athena Adeli Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare
Jonas Ahl Överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus
Karsten Ahlbeck Överläkare och smärtspecialist vid Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus
Nasser Ahmadi
Faris Al-Khalili specialist i kardiologi vid Stockholmheartcenter
Anders Albåge Överläkare Thoraxkirurgi
Soo Aleman biträdande överläkare och docent, Gastrocentrum och Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
Gösta Alfvén Överläkare pediatrik, Karolinska universitetssjukhuset
Britta Alin Åkerman Psykolog, Karolinska institutet, Karolinska Institutet
Kasper Andersen Specialistläkare Kardiologi, Akademiska Sjukhuset
Johanna Andersson gastroenterolog vid Södersjukhuset i Stockholm
Sergej Andréewitch Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Sofia Antonsson
Bernice Aronsson Barnläkare, Folkhälsomyndigheten
Stefan Arver Överläkare endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
Petros Athanasopoulos Bitr. överläkare Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Stig Attvall docent i internmedicin, endokrinologi och diabetologi, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Marcelo Ayala Överläkare vid Ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhuset, Skövde
Anders Behndig Överläkare ögon, Norrlands universitetssjukhus
Ulf Bengtsson Överläkare, konsultläkare, Södersjukhuset, Stockholm; Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Östersunds sjukhus
Mats Berg DOCENT VID UPPSALA UNIVERSITET OCH HUDLÄKARE SKINDOC, DANDERYD
Ida Berge dietist, Södersjukhuset, Stockholm
Bengt Bergman Överläkare lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Michael Bergqvist Överläkare, Onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Mats Bergström Överläkare, Södersjukhuset
Erik Berntorp professor, klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet
Anders Bjartell professor i urologisk cancerforskning, Malmö och överläkare vid Skåne universitetssjukhus.
Carina Blomström-Lundqvist Överläkare Kardiologi
Malin Borgström barnsjuksköterska och urotarmterapeut, Landstinget Dalarna, samt doktorand inom enures.
Mikael Bouleau Specialist i ortopedi, Aleris Specialistvård Nacka, Ortopedmottagning.
Maria Bradley Överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Göran Bratt Överläkare vid Venhälsan
Oscar Braun docent, överläkare, Hjärtmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Kerstin Brismar professor och specialist i endokrinologi vid Karolinska institutet
Helge Brändström Överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Centrum för Anestesi, Operation och IVA i Västerbotten
Gunnar Bylin Överläkare och allergispecialist
Magnus Bäcklund Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen
Dimitrios Chantzichristos Överläkare och specialist i internmedicin och endokrinologi-diabetologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anders Clarberg Specialist psykiatri, Privat
Åslög Dahl
Leif Dahlberg professor och överläkare i ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus
Andréa Dahlman legitimerad barnmorska, Bonnier Healthcare
Carl Dahlöf Överläkare med primära huvudvärksformer som specialitet, SDS-Kliniken, Göteborg
Jan-Erik Damber specialist och professor emeritus i urologi, Sahlgrenska Akademin och Universitetssjukhuset
Joakim Dillner Professor i infektionsepidemiologi
Iara Drakensjö Hudspecialist vid Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Albert Duvetorp
Rickard Eitrem Docent och smittskyddsläkare emeritus, Landstinget Blekinge, Infektionskliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Eva Eken Hudläkare och specialist i dermatologi vid Diagnostisk Centrum Hud, Stockholm.
Mattias Ekström
Suzanne Elgström
Enerbäck, Charlotta Överläkare och professor i dermatologi vid Linköpings universitet
Anders Englund Leg. Läkare
Catharina Eriksen MD,PhD Överläkare, bröst och pl, Medicine doktor
Nils Eriksson f.d. överläkare
Eszter Fábián Holényi Specialistläkare
Magnus Fall specialist i urologisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Aino Fianu Jonasson Överläkare gynekologi och obstetrik, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
Helena Filipsson Nyström Överläkare endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lena Flyckt psykiater vid centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
Sten Fredrikson Professor, Överläkare neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
Jacob Freedman docent och kirurg vid Kirurg- och urologkliniken Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus
Margareta Frohm Nilsson Hudläkare på Karolinska universitetssjukhuset
Magnus Frödin Bolling , Karolinska universitetssjukhuset
Kliment Gatzinsky Neurokirurg
Kristina Gemzell Danielsson professor och överläkare i gynekologi, Karolinska institutet
Bruna Gigante , överläkare i kardiologi vid Danderyds sjukhus samt docent i kardiovaskulär epidemiologi, Karolinska Institutet
Ada Girinta Överläkare Hudkliniken Karolinska universitetssjukhuset, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
Bengt Glimelius Seniorprofessor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Lars Gottberg Överläkare allergologi, Södersjukhuset
Anders Gottsäter Överläkare vid Kärlgruppen, Skånes Universitetssjukhus
Wilhelm Graf
Tom Grape Pensionerad distriktsläkare
Anne Grefberg leg. Psykolog, Greatify AB
Annette Griim Berglund Överläkare geriatrik, Länssjukhuset Kalmar
Anita Groth Specialist öron-näsa-hals, Privat
Rebecca Guldberg Medicine Magister, specialistsjuksköterska Diabetes Ersta sjukhus
Gregor Guron Specialist i njurmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Margita Gustafsson Överläkare gynekologi och obstetrik, Kungsbacka närsjukhus
Theo Gülen Biträdande överläkare allergologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Göran Günther överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hans Hagberg Docent och överläkare, Onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Gunilla Halldin leg läkare och specialist i allmänmedicin, Nykvarns VC
Thor Halse Specialist i ortopedi, Aleris Specialistvård, Nacka
Jarl Hellman Överläkare vid sektionen för endokrinologi och diabetesvård, Akademiska sjukhuset
Ludwig Hellmundt Anestesiolog, AnOpIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhusett
Åsa Herner
Jerker Hetta Professor emeritus, Karolinska Institutet
Mats Holmberg Endokrinolog och androlog på specialenheten ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset
Meirav Holmdahl Specialist hud och venereologi, Skånes universitetssjukhus
Arne Holmgren professor i medicinsk biokemi, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet
Britta Hylander överläkare vid njurmedicinska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset
Camilla Hörfelt Specialist i dermatologi och plastikkirurgi
Kenneth Ilvall specialist i allmänmedicin och verksamhetschef
Kenneth Ilvall Specialist i allmänmedicin, MediChecks Sköldkörtelklinik
Åsa Ingvar legitimerad läkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Anna J Henningsson Specialist i infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Lennart Jacobsson Överläkare reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Jaenson professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet
Slavica Janeva Specialist kirurgi, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen
Christer Janson professor och överläkare i lung- och allergisjukdomar på Akademiska sjukhuset
Mats Jerkeman läkare vid onkologkliniken i Lund och regional patientprocessledare för cancerformen lymfom.
Hans Johansson överläkare, Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus, specialist i geriatrik och smärtlindring, Södertälje Sjukhus AB
Peter Johansson Överläkare vid Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Åsa Johnsson
Gunnar Juliusson Professor och överläkare i hematologi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
Martin Jägervall Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
Kristjan Karason Överläkare i kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pontus Karling överläkare i gastroenterologi vid Norrlands universitetssjukhus och lektor vid Umeå universitet
Cecilia Karlström Cecilia Karlström, med dr, specialistläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hassan Killasli specialist inom dermatologi och venereologi, biträdande överläkare på Karolinska universitetssjukhuset
Petra Kjellman Hudläkare och specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm
Mathias Kågebrand Biträdande överläkare
Christian Källström Chefsjurist Humana
Karl-Gustav Kölbeck Överläkare lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset
Gitte Könyves
Jesper Lagergren Överläkare kirurgi, Karolinska Institutet
Kjell Larsson Professor emeritus, Lungmedicin, Karolinska institutet
Matz Larsson Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro
Bengt Lavö Specialistläkare
Ido Leden senior reumatolog, Centralsjukhuset i Kristianstad
Mikael Lehtihet docent, specialist i internmedicin och endokrinologi, och överläkare vid Endokrint centrum, Capio S:t Görans sjukhus.
Margret Leosdottir Kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Ellen Lillvall neurolog vid Capio Neurocenter Carlanderska i Göteborg och medlem i styrelsen för Svenska Huvudvärkssällskapet.
Anne Lindberg Professor och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Greger Lindberg Överläkare gastroenterologi, Karolinska universitetssjukhuset
Angelica Lindén Hirschberg professor i obstetrik och gynekologi, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset
Jan Linder neurolog, överläkare Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Therese Lindgren specialist i allergimedicin, Sophiahemmet
Elly Lindholm Allmänläkare
Henrik Lindman Docent och överläkare vid Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Lars Lindquist Adjungerad professor på Institutionen för Medicin, Huddinge och överläkare på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset.
Ulla Lindqvist Överläkare reumatologi, Akademiska sjukhuset
Magnus Lindskog docent och överläkare i urologisk onkologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Lisa Liu Burström MD, PhD, specialistläkare onkologi, Karolinska universitetssjukhset, Karolinska universitetssjukhset
Börje Ljungberg Professor i urologi, Umeå Universitet
Lars H. Lund Överläkare kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Jan Lycke professor, överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Rolf Löf Specialist, allmänmedicin
Robert Löfberg Överläkare och verksamhetschef gastroenterologi, Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet
Mikael Lördal Överläkare inom Gastroenterologi, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
Hartwig Maetzel infektionsläkare samt gastroenterolog vid Södersjukhuset
Mattias Mattsson överläkare vid hematologmottagningen på Akademiska Sjukhuset
Ulf-Henrik Mellqvist docent vid hematologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt överläkare vid medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus.
Hindrik Mulder Läkare vid sektion diabetologi, Skånes universitetssjukhus (SUS)
Hindrik Mulder professor i endokrinologi och diabetologi, Lunds universitet
Andreas Münch Överläkare gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Magtarmkliniken
Anna Nager Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet
Hareth Nahi Specialist och lektor i hematologi, Karolinska Institutet och Södersjukhuset
Tryggve Neveus överläkare och lektor vid institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet, Akademiska Barnsjukhuset Uppsala
Lennart Nilsson Barnläkare, docent
Petra Nilsson överläkare och doktor i klinisk neurologi, Neurologen vid Skånes Universitetssjukhus
Thomas Nilsson överläkare, Njurmedicin, Akademiska sjukhuset I Uppsala
Herman Nilsson-Ehle Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bo Norrving Professor inom neurologi, Lunds Universitet
Filippa Nyberg Chefsläkare hud, Akademiska sjukhuset
Dag Nyholm Professor och specialistläkare i neurologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Akademiska sjukhuset
Magnus Nylander medicine doktor och projektledare för Swedish Herbal Institute Research and Development
Björn Olsen Överläkaren och professorn
Cristina Oprica överläkare och hudläkare, med. dr., Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm
Amra Osmancevic Överläkare och docent i dermatologi, Göteborgs universitet
Veronica Pahlberg Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare
Mats Palmér Överläkare endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset
John Paoli Överläkare, docent, ansvarig för Hudcancercentrum, Dermatologi & venereologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Ralph Peeker Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kenneth Pehrsson Docent och specialist i internmedicin och kardiologi, Karolinska Institutet
Aleksander Perski Psykolog och verksamhetschef , Stressmottagningen, Karolinska Institutet
Jan Persson Överläkare i anestesi och smärtlindring vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Carmen Pichot Specialistläkare inom reumatologi och smärtbehandling, Gottfriesmottagningen
Katarina Pihl Lesnovska specialistsjuksköterska, medicine doktor på Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige.
Signy Reynisdottir Överläkare obesitas, Norrtulls sjukhus
Jonas Richthoff med.dr, överläkare, specialist i urologi och allmänkirurgi, Kirurgkliniken Ljungby lasarett
Åke Rundgren Docent, enhetschef
Eva Rylander professor emeritus i gynekologi/obstetrik
Håkan Samuelsson Överläkare smärta/anestesi, Borås sjukhus
Lisa Sartz
Gita Singh Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare
Enikö Sonkoly Hudläkare, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet
Björn Steen Ögonspecialist vid Stockholms Ögonklinik
Karin Strandberg Specialist lung och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
Maria Strandberg specialist i internmedicin och hematologi samt verksamhetschef Medicin Närsjukvårdsområde Söder, Region Västernorrland
Björn Strömqvist , Skånes Universitetssjukhus
Marie Studahl Infektionsläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mona Ståhle Överläkare vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Magnus Sundbom Professor och överläkare, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Akademiska sjukhuset
Anders Svenningsson professor i neurologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Danderyds sjukhus.
Peter Svensson professor och överläkare Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Patrik Säterö Specialistläkare inom Rehabiliteringsmedicin, Rehdo
Maria Sääf överläkare och endokrinolog med inriktning mot osteoporos, Karolinska Institutet.
David Söderström
Anders Sönnerborg professor i infektionssjukdomar på Karolinska institutet
Pedram Tabatabaei
Mahsa Tayefi Specialistläkare i dermatologi, Patientområde Gastro, hud och reuma, Karolinska universitetssjukhuset
Mats Tengelin Internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut
Mikael Tiger överläkare och docent vid mottagningen för affektiva sjukdomar II, Norra Stockholms psykiatri.
Jonas Tovi Specialist allmänmedicin, Carema vårdcentral
Ylva Trolle Lagerros Specialistläkare vid Överviktscentrum, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset
Frank Träisk med dr, överläkare, St:Eriks ögonsjukhus
Antonios Valachis docent och överläkare i onkologi, Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Lina Vigren Medicinskt ansvarig läkare vid Capio Gastro Center Skåne, medicine doktor och specialist i internmedicin, medicinsk gastroenterologi och hepatologi.
Jonas Vikman samhällspolitisk chef för Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
Anders Vikström Överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Anders Vikström överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Joanna Von Hofsten överläkare vid ögonkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad
Lars von Knorring Professor emeritus, Inst. för Neurovetenskap, Psykiatri (Uppsala universitet)
Remy Waardenburg Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare
Eva Waern ÖVERLÄKARE GERIATRIK, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Magnus Wagenius Överläkare urologi, Helsingborgs sjukhus
Lars-Olof Wahlund professor och överläkare, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset
Wahlund, Lars-Olof
Joanna Wallengren Hudläkare och docent
Anders Wallin Överläkare neurologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Barbro Westerberg överläkare i barnneurologi och habilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Olov Wiklund Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Olov Wiklund professor emeritus, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Stephan Wilbrand överläkare och specialist i handkirurgi, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala , Akademiska sjukhuset, Uppsala
Birgitta Wilson Claréus Specialist hud och venereologi, Privat, vårdavtal med SLL
Sven Wåhlin Överläkare inom Beroendecentrum i Stockholm
Oscar Zaar Överläkare i dermato-venereologi, Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Åhnblad Överläkare och ÖNH-specialist, Sickla ÖNH-center Nacka
Lars Ödkvist Överläkare otoneurologi, Linköpings universitetssjukhus
Ronny Öhman överläkare i lungmedicin på Skånes Universitetssjukhus
Carl Johan Östgren Distriktsläkare, Vårdcentralen Ödeshög
Mezin Öthman specialistläkaren i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.