Expert

Bengt Glimelius

  • Seniorprofessor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi
  • Uppsala universitet
  • Region Uppsala
  • Medlem sedan: 2016-12-21

Jag är professor emeritus i onkologi vid Uppsala Universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Mellan 1998 och 2014 var jag också professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska sjukhuset, Stockholm. Har haft ansvaret för vården av patienter med gastrointestinal cancer vid båda sjukhusen till min pension år 2014.

Mina forskningsområden har varit tumörbiologi, gastrointestinal cancer, maligna lymfom, radioterapi och psykosocial omvårdnad. För gastrointestinal cancer och maligna lymfom har jag varit ansvarig prövare eller medprövare i många studier. Har publicerat mer än 600 forskningsartiklar och bokkapitel i olika läroböcker inom forskningsområdet, haft viktiga samarbeten till gagn för många patienter och handlett omkring 50 medicine kandidater till disputation.

Vidare har jag föreläst på många internationella konferenser, varit moderator vid åtskilliga konsensuskonferenser, deltagit i allmänna undersökningar, evaluerat många forskningsansökningar och projekt. Har även varit vice ordförande under sex år i Forskningsnämnden på Cancerfonden. Numera är jag chefredaktör för Acta Oncologica och medlem i Advisory Board i olika tidskrifter.

Publicerade sidor

  1. 2015-12-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons