Våra medicinska experter

Namn Befattning
Adamson, Ulf Specialist endokrinologi, Danderyds sjukhus
Aleman, Soo Biträdande överläkare och docent, Gastrocentrum och infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Alfvén, Gösta Överläkare pediatrik, Karolinska universitetssjukhuset
Alin Åkerman, Britta Psykolog, Karolinska Institutet
Andréewitch, Sergej Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Andrén-Sandberg, Åke Överläkare, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
Arver, Stefan Överläkare endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
Attvall, Stig Överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Behndig, Anders Överläkare ögon, Norrlands universitetssjukhus
Bengtsson, Ulf Överläkare, konsultläkare, Södersjukhuset, Stockholm; Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Östersunds sjukhus
Berg, Mats Överläkare hud och venereologi, Hudkliniken Sörmland
Bergman, Bengt Överläkare lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Bergman, Stefan Specialist allmänmedicin och forskningschef, Spenshult
Bergström, Mats Överläkare, Södersjukhuset
Berntsson, Anders Verksamhetschef psykiatri, Prima vuxenpsykiatri