Expert

Charlotte Höybye

  • specialist i intern medicin och endokrinologi, överläkare och docent Karolinska universitetssjukhuset, Solna
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Medlem sedan: 2008-06-08

Jag är specialist i internmedicin och endokrinologi och är överläkare på kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes på Karolinska universitetssjukhuset. 2003 disputerade jag på en avhandling om tillväxthormonbehandling till vuxna med Prader-Willi syndrom och är sedan 2007 docent vid Karolinska Institutet. Jag arbetar mest med vuxna med olika hypofyssjukdomar och min forskning är också koncentrerat runt dessa.

Publicerade sidor

  1. 2016-09-28
  2. 2010-11-22

Annons