Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Quiz | Infektion

Det här bör du veta om luftvägsinfektioner

NetdoktorPro erbjuder nu ett quiz om luftvägsinfektioner, framtaget tillsammans med Jonas Ahl, överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. 


Publicerad den: 2023-11-16

Att förebygga sjukdom är grundläggande för att minimera risken att bli sjuk, men även för att klara av olika sjukdomar bättre. Det här quizet är en interaktiv video som vänder sig till dig som hanterar olika luftvägsinfektioner i primärvården.

 

Här kan du testa dina kunskaper om bland annat: 

 • RS-virus 
 • Pneumoni 
 • mRNA-vaccin 
 • Pneumokockvaccin 

Starta filmen för att svara på frågorna. 

Rökning är en stor riskfaktor för i princip alla luftvägsinfektioner, för cancersjukdomar av olika slag och för hjärt-kärlsjukdomar. Som rökare lever man i genomsnitt tio år kortare, och har också en sämre upplevd funktionsnivå och livskvalitet under många år på grund av rökning.

Jonas Ahl, överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus berättar om vikten av att prata om rökning med sina patienter. 

 – Man lever inte bara i genomsnitt tio år kortare som rökare, man har också en sämre upplevd funktionsnivå och livskvalitet under många år på grund av rökning. Sen vet ju alla att i statistiken finns det alltid en variation och undantag, men på gruppnivå är rökning en massiv riskfaktor. Kan du hjälpa och stötta dina patienter till rökstopp bidrar du mycket till deras hälsa och välmående, säger han. 

Riskgrupper och vaccinationer 

När det gäller lutfvägsinfektioner och vacciner anser Jonas Ahl att alla i riskgrupp ska erbjudas influensa- och covidvaccin årligen. Influensa i sig kan ge en allvarlig sjukdom och föregår dessutom ofta pneumokocksjukdom.

Även pneumokocksjukdom anser Jonas Ahl att man bör vaccinera mot, då man bedömer att det är indicerat. Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 75 år och personer över 60 år med vissa andra riskfaktorer att ta vaccin mot RS-virus. 

Vaccin mot RS-virus för gravida godkänt

Under 2023 har EU kommissionen godkänt två vaccin mot RS-virus för personer från 60 år. Det ena vaccinet är även godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att skydda barnet de första sex månaderna från att insjukna i allvarlig RS‍-‍virusorsakad luftvägsinfektion. 

Barnet skyddas genom att det får antikroppar från modern via placenta.

Rekommendationer för RS-vaccin 

RS-virusvaccin rekommenderas till personer som är 75 år och äldre. Detta baseras på en högre risk för allvarlig nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-virus i åldersgruppen.

Vaccin rekommenderas även till personer från 60 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:

 • Kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och exklusive personer med hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma.
 • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, SÄBO eller liknande.

Att genomföra quizet tar ungefär sju minuter. Quizet genomförs med ekonomiskt stöd från Pfizer. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2023.
 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.