Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Infektion

Förebygga ohälsa hos äldre - insatser saknas

Det svenska barnvaccinationsprogrammet har uppvisat goda resultat. Precis som de allra yngsta har äldre personer över 65 år sämre immunförsvar och löper högre risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom. När ska ett nationellt vaccinationsprogram, som omfattar influensa och pneumokocker, för äldre införas?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-07-02

Annons

Som NetdoktorPro tidigare har skrivit om ser tillgången på vaccin till riskgrupper, där många äldre över 65 år ingår, olika ut runt om i landet. Förklaringen är att beslutet om ett nationellt vaccinationsprogram har dragit ut på tiden.

- Det är en samhällsinvestering att satsa på förebyggande prevention. Trots det är prevention för äldre är en bristvara. Flera myndigheter har sagt att de måste införas ett vaccinationsprogram för riskgrupper men det pågår fortfarande utredningar. Samtidigt finns det evidens så vad väntar de på?

Den frågan stället Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, under ett seminarium i Almedalen. Och panelen är samstämmig i frågan.

Annons
Annons

Influensa och pneumoni - “Folk dör i de här infektionerna”

Antalet äldre över 65 år i Sverige är 2,2 miljoner, vilka löper en ökad risk för att drabbas av sjukdom och efterföljande komplikationer. De infektioner som i dagsläget kan bli aktuella i ett nationellt vaccinationsprogram är influensa och pneumokocker - men även vaccin mot herpes zoster, bältros, diskuteras.

- Vi måste förebygga sjukdomar och ohälsa. Folk dör i de här infektionerna. Folkhälsomyndigheten borde ha blivit lyssnad till tidigare då de redan har räknat ut att äldrevaccination är effektivt. Men det finns en åldersdiskriminering, säger Barbro Westerholm, legitimerad läkare och riksdagsledamot, socialutskottet (L).

Eva Olofsson, oppositionsråd Västra Götalandsregionen (V), instämmer.

- Jag håller med. Vaccin är viktigt om vi ska klara de ökade antalet äldre.

Annons
Annons

Öka täckningsgraden och minska trycket på sjukvården

Under seminariet nämns det att täckningsgraden för skydd mot vissa sjukdomar ligger under Världshälsoorganisationens (WHO) målsättning om 75 procent. Där menar bland annat Christina Tallberg, ordförande för pensionärsorganisationen PRO, att ett vaccinationsprogram är vad som krävs.

- Vi är långt ifrån en god täckningsgrad vilket gör det viktigt att införa ett nationellt vaccinationsprogram. Men sen måste även landstingen bli bättre på att informera om värdet av att vaccinera sig, säger Christina Tallberg.

I den sifo-undersökning som SPF Seniorerna gjorde bland sina medlemmar svarade 73 procent att de tycker att ett vaccinationsprogram bör införas. Skulle siffran vara högre om kunskapen om vaccin ökade?

- Man måste gå in proaktivt från sjukvården och uppmuntra till vaccination. Det handlar om att minska trycket på sjukvården genom att förhindra att sjukdom uppkommer, säger Birgitta Wikman Erlandson, ordförande för LIF vaccin.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.