Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Infektion

Nytt vaccinationsprogram för äldre efterfrågas

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre sparar både liv och resurser. Det menar Pauline MacDonald, Former National Programme Director, National Health Service, i Storbritannien. Där erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa, pneumokocker och bältros till alla från 65 år och uppåt. Är ett nationellt vaccinationsprogram för äldre befogat även i Sverige?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-07-07

Annons

 – Influensa, lunginflammation (pneumoni) och bältros orsakar mer lidande än vad många kanske tror, framför allt bland äldre. En person som drabbas av exempelvis bältros blir sällan helt återställd utan tvingas leva med smärta och tung medicinering. En belastning som kan kosta mer än en engångsdos av vaccin mot sjukdomen, säger Pauline MacDonald, som tidigare var ansvarig för nationella vaccinationsprogram i Storbritannien.

Sverige saknar idag ett vaccinationsprogram för äldre. Influensa- och pneumokockvaccination för äldre täcks enbart av Socialstyrelsens allmänna råd. Men nu har Folkhälsomyndigheten föreslagit en nationell influensavaccination för äldre, något som regeringen hittills inte svarat på.

Bältros kan orsaka allvarlig sjukdomsbörda

– Vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros är i hög grad motiverat. Det skulle ge tydliga effekter hos både vaccinerade med hög täckningsgrad, minskat lidande samt lägre kostnader, säger Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Annons
Annons

Särskilt anmärkningsvärt är vaccinet mot bältros som orsakar stort lidande bland många. Omkring var fjärde svensk drabbas någon gång i livet. Sjukdomen förekommer främst hos den äldre befolkningen och det är inte ovanligt med komplikationer så som långvariga nervsmärtor, hjärnhinne- samt hjärninflammation. Med stigande ålder ökar också risken för följdsjukdomar. Därför menar PRO och SPF Seniorerna att bältros bör ingå i ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Anpassa vaccinationsprogram efter nation

Trots att många ser Storbritannien som en förebild i frågan är det inte helt okomplicerat att ta efter strategin. Pauline MacDonald poängterar att programmet fungerar i Storbritannien men inte nödvändigtvis utanför.

– Det är inte så enkelt att Sverige bara kan adoptera exakt vårt program. Varje land måste se över sitt eget system, identifiera problemen och vidta åtgärder därefter, säger hon.

Anders Tegnell, Statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, instämmer. Han menar att det är svårt att jämföra två olika sjukvårdssystem även om det självklart är viktigt att se över åtgärder och efterfrågan för vaccination. Samtidigt understryker han att Sverige redan idag är något av ett föregångsland.

Annons
Annons

– Åtminstone när det gäller barnvaccination. Men även för äldre finns en tanke. Alla över 65 år erbjuds influensavaccin, säger han och fortsätter:

– Lagar och riktlinjerna tar hänsyn till saker som sjukdomsbörda, säkerhet, kostnad samt etiska faktorer. Vad det gäller exempelvis lunginflammation uppfylls inte samtliga kriterier och därför är det inget som subventioneras.

När det handlar om bältros är det den ekonomiska faktorer som hindrar, menar han.

– Storbritannien är en större nation vilket ger dem ett helt annat förhandlingsläge när det gäller det här mycket dyra vaccinet mot bältros. Men som sagt, självklart är det här något att se över men då på landstingens initiativ.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.