Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Patientfall | Infektion

Kvinna, 49 år, med missbruksproblematik

Patientfall: Ann-Charlotte remitteras till beroendevården för att få hjälp med sitt alkoholmissbruk. Patienten besväras av tilltagande värk i kroppen och har derangerade levervärden med förhöjt fosfatidyletanol (PEth). Hur går du vidare?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-10-31 Uppdaterad den: 2020-02-24

Din patient är ensamstående, röker och besväras av tilltagande värk i kroppen, vilket har gjort det svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De senaste åren har hon haft flera olika arbetsplatser. Det framkommer att hon har en hög alkoholkonsumtion och sedan tidigare injektionsmissbruk.

Du arbetar som läkare inom beroendevården och efter undersökning misstänker du kronisk hepatit C-infektion.

Hepatit C vid injektionsmissbruk

En beroendeproblematik med pågående injektionsmissbruk ställer höga krav på sjukvården då det kräver gemensamma satsningar mellan samtliga enheter som kommer i kontakt med målgruppen.

Genom att följa patientfallet om Ann-Charlotte får du den senaste medicinska kunskapen inom området. Informationen i patientfallet är faktagranskat av Soo Aleman, överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Fler utbildningar

NetdoktorPro erbjuder även patientfall inom en rad andra områden – till exempel om diabetes och kardiovaskulär sjukdom, förmaksflimmer, hypogonadism med flera. Här hittar du samtliga patientfall och fler är på väg.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.