Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Enkätundersökning om patientlagen

I januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Genom följande enkätundersökning vill vi få en bättre bild av hur ni arbetar med patientlagen på din arbetsplats.  

Svara på enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur vården arbetar med patientlagen. All information som NetdoktorPro samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.