Expert

Leif Dahlberg

  • professor och överläkare i ortopedi, Skånes universitetssjukhus
  • Skånes universitetssjukhus
  • Medlem sedan: 2012-09-10

Jag är professor och överläkare vid ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Jag har träffat många patienter med ledbesvär och har mer än 25 års forskningserfarenhet av ledens hälsa och ohälsa. I min avhandling undersökte jag broskbiomarkörer som diagnostiskt redskap vid ledskador. Under min post-doc studerade jag broskets enzymatiska nedbrytning. Nu utvecklar jag, tillsammans med min forskargrupp, MR-metoder för att bestämma broskets molekylära struktur. Samtidigt medverkar jag till att optimera handläggningen av patienter med ledbesvär. Artrosskolor organiseras och struktureras på nationell nivå - alla patienter ska, oberoende av var man bor, få optimal behandling. Artroskopibehov utreds så att våra begränsade sjukvårdsresurser används där de gör mest nytta, och patientrapporterat utfall (PROM) införs för att bedöma utfall av åtgärd. Ledord är: Med rätt diagnos ska rätt åtgärd göras vid rätt tidpunkt!

Publicerade sidor

  1. 2011-03-11
  2. 2011-03-11

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.