Expert

Mona Ståhle

  • Överläkare vid Hudkliniken
  • Karolinska universitetssjukhuset, Solna
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2014-08-29

Jag är professor i Dermatologi och Venereologi vid Karolinska Institutet i Stockholm och tillika överläkare på Hudkliniken vid Karolinska sjukhuset.

Jag forskar sedan många år om psoriasis och i min forskargrupp intresserar vi oss för hur olika arvsanlag påverkar sjukdomens kliniska uttryck, förlopp samt behandlingssvar. Vi intresserar oss även för samsjuklighet vid psoriasis, fr.a. ledpsoraisis och s.k. metabolt syndrom med blodfettsrubbning, högt blodtryck och övervikt.

Jag är sedan flera år förtroendeläkare i Svenska Psoriasisförbundet och aktiv vad gäller läkemedelsanvändning och behandlingsrekommendationer nationellt och internationellt.

Publicerade sidor

  1. 2016-05-12

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.