Expert

Theo Gülen

  • Biträdande överläkare allergologi
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2010-09-07

Jag är specialist inom internmedicin, allergologi och klinisk immunologi och arbetar vid Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge sedan 10 år tillbaka. Allergiverksamheten erbjuder bred klinisk kompetens inom allergiska sjukdomar och astma, med inriktning på diagnostik och behandling. Verksamheten är även kopplad till Mactocytosis Center Karolinska. Mitt huvudintresse är läkemedels/insekt- och födoämnesutlösta överkänslighetsreaktioner, framför allt anafylaktiska reaktioner. Jag har forskningserfarenhet inom området och forskar för närvarande på patienter med idiopatisk anafylaxi och mastocytos. Jag har också varit involverad i utbildningsfrågor av ST-läkare.

Publicerade sidor

  1. 2010-10-20

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.