Expert

Britta Alin Åkerman

  • Psykolog, Karolinska institutet
  • Karolinska Institutet
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2014-02-12
Jag har varit involverad i ett flertal olika projekt – tvilling- och trillingforskning, forskning kring autism, diagnostiska metoder och suicidforskning vilka tillsammans har resulterat i olika rapporter, böcker och artiklar. Sedan 1996 arbetar jag vid NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Mina huvudsakliga uppgifter är forskning kring ungdomars psykiska hälsa och risk för självmordshandlingar. Jag ansvarar också för utbildning inom detta område. En hel del information ingår även i arbetsuppgifterna som även berör vuxna som har frågor kring suicidbenägenhet. Förutom min anställning arbetar jag som psykoterapeut och tar emot patienter med olika grader av sårbarhet. Med tanke på min erfarenhet vid NASP söker många vuxna som har förlorat ett barn i självmord eller ungdomar som själva är självmordsnära terapeutisk hjälp hos mig.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.