Expert

Arne Holmgren

  • professor i medicinsk biokemi, Karolinska Institutet
  • Karolinska Institutet
  • Medlem sedan: 2015-05-20

Jag är professor i medicinsk biokemi vid Karolinska Institutet och forskar om redox biokemi.

Efter att ha läst medicin i Uppsala och Stockholm blev jag legitimerad läkare 1974. Disputerade 1968 och har forskat om cellers biosyntes av DNA  och särskilt om thioredoxin  och thioredoxinreduktas, samt glutation och  glutaredoxin. Forskning om hur vi kan använda dessa resultat vid behandling av cancer och i utveckling av nya antibiotika är pågående forskningsprojekt.

Publicerade sidor

  1. 2015-05-08

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.