Expert

Marie Studahl

  • Infektionsläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Västra Götalandsregionen
  • Medlem sedan: 2013-09-10

Jag är docent vid Sahlgrenska Akademin och verksam som infektionsläkare på Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Är vårdenhetsöverläkare på en allmän infektionsavdelning, där även barn och gravida med smittsamma infektionssjukdomar vårdas. Jag arbetar även som infektionskonsult på Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus.

Mitt forskningsområde är virala infektioner i centrala nervsystemet, främst herpes simplexvirus, varicella zostervirus och TBE. Ett annat intresse är infektioner under graviditet och jag är en av flera redaktörer på www.infpreg.com.

Jag är medlem i vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner, Infektionsläkarföreningen och i ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases).

Publicerade sidor

  1. 2013-09-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.