Expert

Sven Britton

  • professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle
  • Medlem sedan: 2009-10-14

Professor emeritus i Infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet. Mer än fyrtio års verksamhet inom infektionsmedicinen varav fem år i Afrika (Etiopien, Ghana, Rwanda). Pensionerad 2006 och nu knuten till Utlandsmottagningen, Cityakuten samt som seniorvikarie vid Infektionskliniken i Gävle (25%). Har skrivit cirka 170 originalartiklar främst inom infektionsimmunologi, tuberkulos, lepra och Buruliskt sår. Senast ansvarig för baslinjestudien över blodsmitta bland Stockholms injektionsnarkomaner. Sidointresse: hypokondri.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.