Expert

Gösta Alfvén

  • Överläkare pediatrik
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Medlem sedan: 2010-12-17

Jag är docent vid Karolinska institutet och verksam som smärtläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Jag har specialiserat mig på barn och ungdom med återkommande smärta och är subspecialist i barn- och smärtbehandling. Jag har i mitt vetenskapliga arbete särskilt intresserat mig för sambandet negativ stress och återkommande smärta och för differentialdiagnostiken mellan "icke organisk" och organisk smärta. Jag är suppleant i Svensk Barnsmärtförening och är intitiativtagare till Aretsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn och Ungdom (AGÅS), i föreningens regi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.