Kerstin Brismar, Överläkare endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
Expert

Kerstin Brismar

  • Överläkare endokrinologi
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Stockholms län
  • Medlem sedan: 2010-09-07

CV: Jag är leg läkare sedan 1971 med specialistkompetens i endokrinologi och internmedicin. Med dr 1981 och docent i endokrinologi, KI, 1989. Tjänstgjort vid Endokrinologiska kliniken och Medicinkliniken Karolinska sjukhuset sedan 1973. Chef för diabetessektionen i 10 år (1995-2004) och för fotmottagningen KS i 15 år (1989-2004). Forskargruppsledare (KI) för forskargruppen ”Growth and Anabolism” sedan 1995. Adjungerad professor i Endokrinologi och Diabetologi, KI, 1999-2004. Prefekt för Institutionen för Molekylär Medicin, KI 2001-2005. Professor i Diabetesforskning, KI 2004-, Biträdande prefekt för Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, KI 2009-. Har 252 publicerade artiklar och 264 abstract. Inbjuden föreläsare till drygt 35 symposier. Flera priser för; bästa avhandling, bästa poster, bästa forskningsprogram, framstående diabetesforskning. Stiftare tillsammans med dr Jan Apelqvist av Svenskt Sårläkningssällskap och tillsammans med professor Rolf Luft av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Flera förtroendeuppdrag för SLL, KI och KS. Handledare för 17 doktorander som disputerat, nu handledare för 9 doktorander. Leder en stor forskargrupp på cirka 30 personer och har årligt anslag på 14,5 miljon kr.