Expert

Johan Frostegård

  • professor, överläkare och specialist i reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Medlem sedan: 2008-06-08

Jag är specialist i reumatologi och internmedicin och arbetar som professor vid Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet. Jag är även verksam som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge även om den mesta tiden går åt till forskning. Den forskargrupp jag leder studerar varför patienter med reumatiska sjukdomar främst SLE och RA har ökad risk för åderförkalkning och hjärt- kärlsjukdomar. En central hypotes är att ett bristfälligt naturligt antiinflammatoriskt immunsystem spelar en viktig roll, även för själva den reumatiska sjukdomen. Jag har mångårig klinisk erfarenhet av reumatologi och internmedicin och gav för några år sedan ut boken Reumatism på Karolinska University Press.

 

 

Publicerade sidor

  1. 2011-05-23

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.