Expert

Stefan Bergman

  • medicine doktor, forskningschef FoU-centrum Spenshult
  • Spenshult
  • Medlem sedan: 2008-09-15

Jag är specialist i allmänmedicin, arbetar med smärtbedömningar i team och leder forskningsverksamheten vid FoU-centrum på Spenshults reumatikersjukhus. Redan under mina första år som läkare mötte jag personer med långvarig smärta där orsaken var svår att förstå. Detta väckte ett intresse att öka min och andras kunskap om bakgrundsfaktorer, förlopp och behandling av långvariga smärttillstånd. Jag disputerade på en avhandling i ämnet 2002 och har fortsatt att arbeta med projekt kring smärta och andra symtom vid framför allt reumatiska sjukdomar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.