Expert

Annika Johnsson

  • hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
  • Skånes universitetssjukhus
  • Medlem sedan: 2010-05-05
Jag är specialist i dermatovenereologi sedan 1995 och är anställd som överläkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö där jag sedan 2001 är ansvarig läkare för hudklinikens venereologiska verksamhet. 2005 öppnades ett kompetenscentrum, Centrum för sexuell hälsa, tillsammans med Kvinnokliniken och Infektionskliniken där jag är medicinskt ansvarig överläkare. Jag är speciellt intresserad av HPV-infektioner och deltar för närvarande i ett kondylomregistreringsprojekt. Jag har nyligen slutfört en studie i MSD:s regi där vi vaccinerat unga män mot HPV-infektioner. Dessutom arbetar jag med utbildning, både av blivande läkare och läkare som gör sin specialisttjänstgöring.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.