Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud/Venereologi

Nyheter inom STI, sexually transmitted diseases (hud/venereologi)


Publicerad den: 2011-10-04

Annons

Klamydia är den i särklass vanligaste sexuellt överförda bakteriella infektionen med 38 000 fall 2010 och bör alltid has i åtanke vid oklara urogenitala besvär. Diagnostiken har ytterligare förenklats i och med att flera landsting erbjuder hemtestning via webben.

Förstahandsbehandling är tetracyklin (Doxyferm 100 mg, 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i 8 dagar) och azitromycin i engångsdos bör undvikas. Anledning till detta är att azitromycin i engångsdos har setts selektera fram resistens hos mycoplasma genitalium där azitromycin är förstahandsbehandling men i en annan dosering (250 mg, 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i 4 dagar).

Gonorré har ökat med 38 procent från år 2009 till 2010, dock ska påpekas att totalantalet fall är relativt lågt; 842 fall år 2010.

Annons
Annons

Problemen med resistens har ökat och 56 procent av stammarna är nu resistenta mot ciprofloxacin som tidigare var förstahandsval vid gonorré. Den första gc-stammen som var resistent mot all antibiotika beskrevs i juli 2011. Azitromycinresistensen har ökat och ibland blir serumkoncentrationen inte tillräckligt hög med konventionella doser varför terapisvikt ses även om stammen är azitromycinkänslig.

Svalggonorré kan vara mer svårbehandlad eftersom penetrationen av antibiotika till svalg ibland blir otillräcklig. Rekommendationen är att ta kontakt med en venereologisk mottagning och diskutera lämplig behandling.

Genital herpes är vanligt och vi ser i allt högre grad att patienter smittas med typ 1 i underlivet. Provtagning för att verifiera diagnosen och fastställa vilken typ patienten är smittad med är viktigt eftersom herpes typ 1 är prognostiskt gynnsammare med mindre tendens till recidiv. Behandlingsmässigt har inte kommit några nyheter men patentet för Valtrex har gått ut varför valaciklovir nu blivit billigare att förskriva än aciclovir och med väsentligt lättare dosering (500 mg, 2 gånger dagligen vid skov och 1 gång dagligen som förebyggande behandling).

I en nyligen publicerad avhandling från Sahlgrenska akademin ges gott hopp om ett genombrott inom forskningen avseende herpesvaccin. I djurförsök har visats att ett typspecifikt virusprotein, gG2, kan användas som vaccin mot HSV-2-infektion. Detta inger nytt hopp om ett humant vaccin i framtiden. 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

HPV är den vanligaste sexuellt överförda smittan (man har sett att cirka en tredjedel av unga sexuellt aktiva är bärare av HPV, i olika studier) och har en betydande morbiditet både i form av cervixdysplasier och kondylom. Sista åren har vi även sett en dramatisk ökning av HPV-positiv cancer i mun och svalg, framför allt tonsiller, hos betydligt yngre personer än som vanligtvis brukar drabbas av dessa cancerformer. Man har spekulerat i om ökningen beror på ändrade sexualvanor där oralsex spelar roll.

Påbörjandet av vaccinering av unga flickor mot HPV har ytterligare fördröjts när upphandlingen av Gardasil nyligen har överklagats av Cervarix. Detta innebär sorgligt nog att vaccinationen av unga flickor ånyo skjuts på framtiden. Som tidigare ingår bägge vaccinerna i högkostnadsskyddet upp till 18 års ålder. Både Gardasil och Cervarix skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, som är de vanligaste typerna som orsakar cervixcancer, medan Gardasil även skyddar mot HPV 6 och 11 som är de typer som oftast orsakar kondylom. Gardasil har under året även fått indikation på pojkar och kvinnor upp till 45 års ålder.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.