Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Patientfall | Hud/Venereologi

Din patient har kronisk urtikaria – remitterar du till dermatolog?

Kronisk urtikaria påverkar den drabbades livskvalitet liksom förmågan att prestera på arbetet eller i skolan. Många av dessa patienter går obehandlade trots att det idag finns bra hjälp att få. Hur handlägger du din patient med kronisk urtikaria? När remitterar du vidare?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-06-30 Uppdaterad den: 2021-05-11

Din patient har kronisk urtikaria – remitterar du till dermatolog?
Kronisk urtikaria, som drabbar omkring en till fyra procent av befolkningen, påverkar den drabbades livskvalitet i hög grad. Tack vare etablerade och nyare läkemedel finns dock goda förutsättningar för effektiv behandling. Samtidigt är det många som inte får hjälp för sina besvär. Detta lyfter NetdoktorPro i en fortbildningskurs om kronisk urtikaria, framtagen tillsammans med Maria Bradley, överläkare på Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Fortbildningen tar upp hur du handlägger patienter med främst kronisk urtikaria baserat på de europeiska riktlinjerna. Du får aktuell information via fem lektioner, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen. Det tar cirka tio minuter att genomföra utbildningen och alla svar är anonyma.

Läs mer och testa din kunskap om urtikaria här >>

Fler utbildningar

NetdoktorPro erbjuder även fortbildningar inom en rad andra områden – till exempel om bältros, förmaksflimmer, hypogonadism med flera. Här hittar du samtliga utbildningar och fler är på väg.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.