Öka dina kunskaper om urtikaria

Urtikaria (nässelutslag) är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda utslag och kraftig klåda. Urtikaria kan vara akut eller kronisk, där den akuta formen drabbar omkring en femtedel av befolkningen någon gång i livet – medan livstidsrisken för kronisk urtikaria är omkring en till fyra procent

Kronisk urtikaria, som denna utbildning främst handlar om, påverkar den drabbades livskvalitet i hög grad, liksom förmågan att prestera på arbetet eller i skolan. Tack vare etablerade och nyare läkemedel finns dock goda förutsättningar för effektiv behandling.

Genom utbildningen kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Gör utbildningen Gör utbildningen

Genom att klicka på ”Skicka” bekräftar jag att jag har tagit del av Netdoktors personuppgiftspolicy. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke för framtida behandlingar. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på mitt samtycke innan detta återkallades.

Ansvariga läkare

maria bradley urtikaria
Maria Bradley Överläkare på Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
Mats Halldin12
Mats Halldin Medicinsk chef på NetdoktorPro, legitimerad läkare.