Urtikaria

Urtikaria på underarm

Urtikaria (nässelutslag) på armar.

Urtikaria uppstår när histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 och ett antal andra vasoaktiva substanser frisätts från mastceller och basofiler i huden. Dessa substanser orsakar klåda och vätskeläckage från venolerna i dermis, vilket leder till ett dermalt ödem, samt stimulering av omyeliniserade kutana c-nervfibrer, vilket orsakar rodnad. 

Urtikaria (nässelutslag) - medicinsk översikt »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.