Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Skivepitelcancer i huden


Uppdaterad den: 2021-06-08

Annons

Bakgrund

 • Skivepitelcancer utgår från malignitetsomvandlade keratinocyter i huden.

Epidemiologi

 • Skivepitelcancer är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige.
 • Incidensen varierar betydligt mellan olika platser i världen beroende på invånarnas hudfärg och på vilken breddgrad de bor:
  • Incidensen är högst hos ljushyade personer som bor i tropiska områden
 • Under 2019 diagnostiserades i Sverige 9 151 nya fall av invasiv skivepitelcancer, varav 5 344 män och 3 807 kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Skivepitelcancer i huden kan utvecklas från aktiniska keratoser, kroniska sår eller brännskadeärr men även från till synes normal hud.
 • Riskfaktorer för att utveckla skivepitelcancer i huden är:
  • Hög ålder
  • Aktinisk keratos:
   • Vid multipla aktiniska keratoser (>15) är risken 10–15 gånger högre
  • Ljus hud som lätt blir solbränd och inte brun:
   • Risken är tre gånger högre än hos personer med "normal" hudtyp
   • Högre risk bland personer med vitiligo
  • Stor totaldos av UV-strålning från sol eller solarium
  • Immunsupprimerande behandling:
   • Immunsupprimerande behandling bland patienter som genomgått transplantation ökar risken 250 gånger för att utveckla kutan skivcepitelcancer vid 65 års ålder
  • Andra miljöfaktorer:
   • Tidigare exposition för arsenik
   • Onkogena virus (HPV)
Annons
Annons

ICD-10

 • C44 Andra maligna tumörer i huden

Anamnes

 • Typiskt är ett sår på huden som är lättblödande och som aldrig läker.
 • Ofta har hudförändringen utvecklats snabbt.

Kliniska fynd

 • Tumören kan ha formen av en fast, fjällande, ibland vårtliknande knuta, ofta med centralt sår och hård infiltrerad kant. Eventuellt med infiltration av omkringliggande vävnad.
 • Storleken kan variera från några få millimeter till flera centimeter.
 • Vid klinisk undersökning ses ofta aktiniska keratoser och andra tecken på solskador som lentigo solaris, solar elastos och telangiektasier i kringliggande hud.

Utredning av skivepitelcancer i huden

 • Dermatoskopi:
  • Vid diagnostiska svårigheter inom primärvården bör teledermatoskopisk remiss till hudklinik utfärdas
  • Vid skivepitelcancer ses vita cirklar, vita strukturlösa områden, atypiska kärl eller ulceration
 • Patologisk anatomisk diagnostik (PAD):
  • Vid stark misstanke om skivepitelcancer i huden utförs helst komplett excision från början
  • Vid misstänkt skivepitelcancer i huden där komplett excision inte kan göras direkt, exempelvis vid större tumör eller ofördelaktig lokalisation, kan biopsi tas
  • Stansbiopsier bör tas där tumören är tjockast men ej ulcererad
  • Lesionen bör mätas och fotograferas, helst även dermatoskopiskt, före excision eller biopsi eftersom jämförelse med fotografier förbättrar diagnostiken
 • Histologi:
  • Histologi av exiderad tumör eller partiell biopsi bekräftar diagnosen
 • Beroende på riskbedömning av tumören och lymfkörtlar kan ytterligare utredningar göras, bland annat med bilddiagnostik. Detta finns beskrivet i Nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Aktinisk keratos
 • Annan hudcancer:
  • Basalcellscancer
  • Amelanotiskt melanom
  • Merkelcellscancer
 • Keratoakantom (av många dock betraktad som en variant av skivepitelcancer)
 • Vårtor
 • Seborroiska vårtor

Behandling av skivepitelcancer i huden

 • Skivepitelcancer behandlas snarast möjligt genom kirurgisk excision, och radikaloperation eftersträvas alltid.
 • Handläggningen av patienter med skivepitelcancer i huden ska ske i samråd med hudläkare.
 • Diagnostisk och kurativ excision av misstänkt skivepitelcancer kan ske inom primärvården efter konsultation med hudläkare.
 • Om operation inte är möjlig vid den sjukvårdsenhet där misstanke om skivepitelcancer väckts, ska patienten omgående remitteras till hudläkare eller vid behov annan kirurg för operation.
 • Vid större tumör i ansiktet bör kirurg med kompetens inom plastikkirurgi göra ingreppet.
 • Strålbehandling, brachyterapi, systemisk behandling, cytostatika, tillväxthämmande läkemedel och immunterapi är ytterligare behandlingsalternativ vid avancerad sjukdom.
 • Se Nationellt vårdprogram skivepitelcancer för detaljerad beskrivning av behandling.

Prognos

 • De flesta skivepitelcancrar i huden upptäcks i ett tidigt stadium har en mycket god prognos.
 • Den relativa 5-årsöverlevnaden är i Sverige 95 % för kvinnor och 92 % för män.
 • Prognosen beror på lokalisation, storlek, histologiskt mönster, invasionsdjup, perineural involvering och om patienten har nedsatt immunförsvar.
 • Inom 2 år diagnostiseras 75 %, och inom 5 år 95 %, av recidiven.
 • Inom 2 år upptäcks 84 %, och inom 5 år 96 %, av metastaserna.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.