Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Abscesser i huden


Uppdaterad den: 2021-01-05

Annons

Bakgrund

 • Avgränsad ansamling av pus i hud eller underhud.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Börjar med hudinfektion, exempelvis i ett aterom. Kan också börja i samband med hudbarriärskada vid bett, sår, kirugisk procedur eller främmande kropp.
 • Mikrobiologi:
  • Vanligast är S. Aureus, med eller utan MRSA
Annons
Annons

ICD-10

 • L02 Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)
 • T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Ofta finns en predisponerande orsak.
 • Det aktuella området är rött, ömt och smärtande.
 • Spontan tömning av abscessen är ganska vanligt.

Kliniska fynd

 • Lokala förändringar förenliga med abscess:
  • Svullnad, utbuktning, rodnad, smärta, central fluktuation och perifer induration
  • Alla dessa tecken behöver inte finnas
 • Lymfangit, lymfadenopati och feber, vilket är ovanligt, talar för systemisk påverkan.
 • Pus kan aspireras eller tömmas vid incision.

Utredning av hudabscess

 • Blodstatus och CRP  bör tas vid misstanke om systemisk påverkan.
 • Odling av pus från abscessen.
 • Ultraljudsundersökning kan skilja mellan abscess och cellulit vid tveksamhet.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Flegmone/cellulit utan abscess.
 • Furunkel/karbunkel
 • Erysipelas.
 • Hidroadenit

Behandling av hudabscess

Incision

 • Förberedelse:
  • Lokalbedövning sätts före steril tvätt och får verka 5–10 minuter medan kirurgisk utrustning tas fram
  • Lägg pappershandukar eller kompresser runt abscessen för att samla upp pus
 • Incidera abscessen:
  1. Incision i hudens sprickriktning
  2. Abscessen töms/spolas/torkas ut
  3. Spalta vävnadsväggar som avgränsar varet
  4. Gör en optimal öppning och dränera eller lägg in kompressremsor för att undvika en för tidig slutning av såret med ny abscessbildning som följd:
   • Dränage kan göras i form av en klippt gummihandske
  5. Såret lämnas därefter ofta öppet för att sekundärläka och täcks med torrt förband

Antibiotika

 • Antibiotika är som regel inte indicerad hos i övrigt friska personer.
 • En metaanalys (2019) konkluderade dock att användning av systemisk antibiotika efter incision och dränage av abscess förbättrade resultatet och ledde till färre recidiv.
 • Indikationer för antibiotikabehandling:
  • Multipla abscesser
  • Kraftig omgivande hudinfektion (cellulit/flegmone)
  • Komorbiditet och immunsuppression
  • Tecken på systemisk infektion
  • Inadekvat respons på incision och dränage
  • Preoperativ behandling med antibiotika bör övervägas hos patienter med ökad risk för endokardit eller med mekanisk hjärtklaff
 • Antibiotikaval och dosering:

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.