Expert

Tom Grape

  • Pensionerad distriktsläkare
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2011-02-10

Jag har arbetat som distriktsläkare och stressläkare samt har uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare. Tidigare verksamhetschef för två vårdcentraler och varit verksam som chefläkare i vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje och som försäkringsläkare på Försäkringskassan. Jag har ett intresse både för stressjukdomar och försäkringsmedicin och har deltagit i arbete med regionalt vårdprogram för stressjukdomar i SLL och i framtagandet av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd gällande stressyndrom på Socialstyrelsen. Nu avgått med pension maj 2014.

Publicerade sidor

  1. 2011-05-06

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.