Expert

Lars von Knorring

  • Professor emeritus
  • Inst. för Neurovetenskap, Psykiatri (Uppsala universitet)
  • Region Uppsala
  • Medlem sedan: 2012-09-03

Jag har sedan 1989 varit verksam som professor/överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mitt huvudsakliga kliniska och forskningsmässiga intresse är ångestsyndrom och depressionssjukdomar.

Jag var ordförande för den arbetsgrupp på SBU som utarbetade Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Jag satt också med i projektledningen då Socialstyrelsen utarbetade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vidare är jag vetenskapligt råd vid Läkemedelsverket och deltog i utarbetandet av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer Farmakoterapi vid ångest. Tillsammans med verksamhetschef Katarina Hedin och professor Anne-Liis von Knorring har jag skrivit kapitlet om Ångest och oro i Läkemedelsboken.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.