Expert

Lena Flyckt

  • psykiater vid centrum för psykiatriforskning
  • Karolinska Institutet
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2011-11-02

Jag är psykiater, docent och forskargruppsledare vid KI, institutionen för klinisk neurovetenskap. Mitt främsta forskningsområde är schizofreni, dess etiologi och patofysiologi. Jag är även s.k. prioriteringsordförande för socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av schizofreni, både antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykosociala insatser. Vidare är jag vice ordförande i Psykiatrifonden och ledamot i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd samt skribent i 1177 och Nationel Encyclopedin. Har också författat rehabiliteringskapitlet i den nyutkomna boken Psykiatri (Herlofson, Åsberg)

Publicerade sidor

  1. 2016-10-20

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.