Expert

Martin Jägervall

  • Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken
  • Centrallasarettet Växjö
  • Region Kronoberg
  • Medlem sedan: 2015-04-14

Jag är överläkare vid Barn- och Ungdomskliniken samt Barn- och Ungdomshabiliteringen i Växjö. Jag sitter sedan många år med i styrelsen för Svensk Neuropediatrisk Förening, där jag bland annat är ansvarig för hemsidan (www.neuropediatrik.blf.net) och medlemskommunikation. Jag har skrivit och medverkat i flera böcker inom barnmedicin och är redaktör för en kommande antologi i barnneurologi. Jag är medicinsk redaktör för Socialstyrelsens Ovanliga diagnoser.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.