Carina Blomström-Lundqvist, Överläkare kardiologi, Akademiska sjukhuset
Expert

Carina Blomström-Lundqvist

  • Överläkare kardiologi
  • Akademiska sjukhuset
  • Uppsala län
  • Medlem sedan: 2011-05-06

Professor, överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Huvudsakligt forskningsområde är förmaksflimmer, särskilt interventionsbehandling. Bland internationella uppdrag f.n. ingår ordförandeskap för europeiska hjärtrytmorganisationens (EHRA, European Heart Rhythm Association) vetenskapliga kommitté i Europa.

Publicerade sidor

  1. 2011-12-05