Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Ny behandlingsprincip mot schizofreni visade positiva resultat

Det finns ett stort behov av nya behandlingar med nya mekanismer för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar, inte minst för att minska de biverkningar som är vanliga för läkemedel vid dessa sjukdomstillstånd.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-04-18

Annons

Samtliga av dagens läkemedel mot psykos blockerar dopaminreceptorer i hjärnan, vilket leder till att framför allt vanföreställningar och hallucinationer dämpas, men ger även typiska biverkningar som till exempel viktuppgång, metabola problem och extrapyramidala symtom som parkinsonism.

För att undvika dessa biverkningar, med bibehållen antipsykotisk effekt, har en ny läkemedelskandidat med beteckningen KarXT tagits fram. KarXT verkar genom att stimulera muskarina acetylkolinreceptorer och innehåller en kombination av muskarinagonisten xanomelin och trospium, som är ett muskarinreceptorblockerande ämne. Trospium har adderats i syfte att dämpa de allvarliga kolinerga biverkningar av xanomelin, som gjort att andra läkemedel med xanomelin tidigare stoppats.

EMERGENT-2-studien

Den nyligen publicerade studien EMERGENT-2 är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie på 252 personer med schizofreni i åldern 18–65 år som nyligen haft en förvärrad psykos som motiverade sjukhusinläggning. Studietiden var relativt kort, fem veckor.

Annons
Annons

Deltagarna tilldelades slumpmässigt KarXT eller placebo två gånger per dag. Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av KarXT hos personer med schizofreni och pågående akut psykos.

KarXT gav positiva antipsykotiska effekter i samma storleksordning som dagens dopaminblockerande läkemedel och tolererades i allmänhet väl, där det senare är den stora skillnaden jämfört med dagens läkemedel mot schizofreni (de vanligaste biverkningarna var muskarina effekter såsom förstoppning, dyspepsi och huvudvärk men även ett ökat blodtryck).

Slutligen:

Även om tidig forskning visar lovande resultat, är det viktigt att notera att effektiviteten och säkerheten av KarXT fortfarande studeras. KarXT granskas för närvarande av det amerikanska läkemedelsverket FDA för ett eventuellt godkännande som behandling av schizofreni, och prövas även som behandling för psykos hos patienter med Alzheimers sjukdom, samt som tilläggsbehandling till redan existerande läkemedel mot schizofreni.

Om KarXT godkänns skulle det innebära en av de första nya behandlingarna, och en helt ny läkemedelsklass för behandling av schizofreni på flera år.

Dagens Medicin, Lovande resultat för ny terapiprincip mot schizofreni

The Lancet, Efficacy and safety of the muscarinic receptor agonist KarXT (xanomeline–trospium) in schizophrenia (EMERGENT-2) in the USA: results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose phase 3 trial

 

 
Annons
Annons

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.