Expert

Anders Clarberg

  • Specialist psykiatri
  • Privat
  • Region Skåne
  • Medlem sedan: 2010-09-07

Jag är specialist i allmän psykiatri men är också neuropsykiater och har arbetat med allt från demenstillstånd till olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder. Jag har under många år parallellt arbetat med missbruksbehandling inom den privata sektorn, även där i många fall med patienter som i botten haft problem med exempelvis ADHD. Jag hade under flera år ramavtal med Försäkringskassan och gjorde försäkringsmedicinska utredningar vid komplexa psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd. Många av dessa patienter hade råkat ut för så kallad utbrändhet och kronisk stress i sitt arbete, men i många fall fanns det en bakomliggande problematik med konflikter och kränkningar på arbetsplatsen.1qq

Publicerade sidor

  1. 2011-06-08

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.