Expert

Sergej Andréewitch

  • Överläkare
  • Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2011-05-16

Jag är psykiater sedan 1997 och har specialiserat mig på utredning och behandling av Ångestsjukdomar. Ffa allt har jag arbetat med Tvångssyndrom/OCD och därmed relaterade sjukdomar, sk OC-spektrum sjukdomar (BDD, Trichotillomani, Skin Picking mm) I gruppen Ångestsjukdomar finner man i övrigt Paniksyndrom, Social Fobi, Generaliserat Ångestsyndrom och Specifika Fobier. Jag var tidigare chef för specialmottagningen för Ångestsyndrom vid Karolinska Sjukhuset Solna och jag har medverkat i framtagandet av det Regionala Vårdprogrammet för Ångestsjukdomar för Stockholms läns landsting. Jag leder, och medverkar i, sedan många år, olika utbildningsinsatser för psykiater, allmänläkare och ST-läkare inom området Ångestsyndrom. Vidare har jag medverkat i forskningen kring internetförmedlad psykiatrisk behandling och inom området IBS (Irritable Bowel Syndrome) och ångestsjukdom. Ångestsjukdomarna har en betydande samsjuklighet och överlappning med affektiva sjukdomar, depression och bipolär sjukdom, vilka utgör några av mina övriga intresseområden.

Jag är f.n. tjänstledig från mitt arbete som överläkare vid mottagningarna för OCD respektive Internetpsykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och arbetar som akut- och konsultpsykiater i Auckland, Nya Zealand.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.