Expert

Robert Löfberg

  • Överläkare och verksamhetschef gastroenterologi
  • Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2010-12-09

Jag är kliniskt verksam gastroenterolog med långvarigt intresse särskilt för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Jag är utbildad på Södersjukhuset och har tidigare även arbetat på Huddinge Sjukhus.

År 2000 startade jag en specialistmottagning för IBD på Sophiahemmet med särskilt vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. IBD-enheten ingår som en del av Stockholm Gastro Center (SGC) som idag är en av landets största gastroenterologiska kliniker. SGC har en omfattande öppenvårds- och konsultverksamhet och utför på årsbasis närmare 10 000 gastrointestinala endokopier. Vi bedriver även klinisk och molekylärbiologisk forskning inom IBD-området med fokus bland annt på  diagnostiska och prediktiva markörer, medicinska behandlingsmetoder med monoklonala antikroppar, nukleotidbaserade läkemedel samt olika typer av leukocytaferes.Vi samarbetar med andra forskargrupper inom KI i bland annat större epidemiologiska och immunologiska projekt.

Publicerade sidor

  1. 2011-04-26

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.