Expert

Hans Johansson

  • överläkare, Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus, specialist i geriatrik och smärtlindring
  • Södertälje Sjukhus AB
  • Region Stockholm
  • Medlem sedan: 2015-06-01

Jag har arbetat med äldre och smärta i många olika sammanhang, till exempel som läkare på äldreboenden, på geriatrisk akutvårdsavdelning och inom den specialiserade hemsjukvården med fokus på palliativ vård.
Jag har vidare deltagit i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för cancersjukvård och ingått i LÄKSAK:s expertgrupp för reumatologiska sjukdomar och smärta (Stockholms läns landsting).

Under många år har jag genomfört utbildningar och föreläsningar runt om i landet kring smärta hos äldre, smärta vid demenssjukdom och smärtlindring i palliativ vård. Nu vill jag även bidra till en utökad och förbättrad utbildning kring smärta via läkarutbildningen.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.