Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Epikondylalgi, epikondylit


Uppdaterad den: 2023-07-03

Annons

Bakgrund

 • Smärtor eller ömhet vid den laterala eller mediala epikondylen i armbågen relaterat till belastning.
 • Kallas också för epikondylit.

Epidemiologi

 • Tillstånden kan ses hos cirka 1–2 % av den vuxna befolkningen, vanligast i åldersgruppen 45–64 år.
 • Lateral epikondylalgi är den klart vanligaste orsaken till armbågssmärtor i primärvården och totalt sett en av de vanligaste tendinopatierna. 
 • Medial epikondylalgi är mer sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd men konsensus är att tillstånden medför tendinos/tendinopati och är ett degenerativt tillstånd snarare än en inflammation.
 • Återkommande och långvarig belastning ökar risken för degeneration av extensorsenorna vid laterala epikondylen.
Annons
Annons

ICD-10

 • M77 Andra entesopatier
  • M77.0 Medial epikondylit
  • M77.1 Lateral epikondylit

Anamnes

 • Smärtorna kan komma några dagar efter överbelastningen, vilket innebär att man inte alltid kommer ihåg den.
 • Smärtorna kan variera från lindriga till kraftiga.
 • Symtomen utlöses i vanliga fall av rörelser i armbåge/handled.
 • Smärtorna är ofta belastningsrelaterade, men ibland förekommer nattliga smärtor.
 • Lateral epikondylit:
  • Patienterna berättar om molande värk eller smärtor på den laterala sidan av armbågen, ofta med utstrålning ned mot underarmen mot handleden
 • Medial epikondylit:
  • Som vid lateral epikondylit, på mediala sidan

Kliniska fynd

 • Lateral epikondylalgi:
  • Reproduktion av smärtan vid isometrisk extension av handleden (med full extension i armbågen), radial deviation av handleden (mot tummen) och pronerad arm
  • Alla isometriska tester vid undersökning av armbågen sker med öppen hand. Detta för att undvika falska positiva tester som kan förekomma om patienten knyter näven under testet
  • Vid akut påverkan kan både passiv och aktiv rörelse av armbågen vara smärtsam
 • Medial epikondylalgi:
  • Smärta vid isometrisk flexion av handleden

Utredning av epikondylalgi (epikondylit)

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Lateral epikondylalgi:
  • Supinatorsyndrom, radialt tunnelsyndrom, inklämning av nervus radialis
  • Radiocapitellar chondromalacia
  • C7-radikulopati
 • Medial epikondylalgi:
  • Medial ligamentskada
  • Inklämning av nervus ulnaris
 • Andra:
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Osteochondritis dissecans
  • Thoracic outlet syndromes
  • Luxation
  • Artrit
  • Smärta efter trauma

Behandling av epikondylalgi (epikondylit)

 • De flesta blir spontant bättre med avlastning och NSAID under en kortare period.
 • Aktuella behandlingar är avlastning, excentriska övningar, NSAID-preparat, botulinumtoxininjektioner och kirurgi.

Egenbehandling

 • Avlastning/vila:
  • Framför allt vid akutfall bör patienten få rådet att undvika aktivitet och belastning som ger smärtor

Läkemedelsbehandling

 • Kortikosteroidinjektion:
  • Kortikosteroidinjektioner har bara kortvarig effekt och kan vara skadliga på längre sikt (avseende smärta och funktion)
  • Om behandlingen trots allt erbjuds är det viktigt att patienten informeras om de långsiktiga negativa konsekvenserna
 • NSAID-preparat:
  • Kan lindra smärtorna i en akut fas, men har inte bättre effekt än placebo på läkning
  • Lokal NSAID-salva kan ge lindring som korttidsbehandling
 • Injektion av botulinumtoxin A:
  • Nuvarande litteratur ger stöd för användning av injektioner med botulinumtoxin A för behandling av kronisk behandlingsresistent lateral epikondylalgi, men har viss förekomst av svaghet i det tredje fingret
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Excentrisk träning av handledens extensormuskler vid lateral epikondylalgi
  • Det saknas god evidens för att rekommendera denna behandlingsmetod men är i avsaknad av annan effektiv behandling är det ändå gängse behandling
 • Tennisarmbågsband och handortos kan ha effekt.
 • Andra metoder, såsom akupunkter, laser, ultraljud, stötvågsbehandling och PRP har ingen dokumenterad effekt. 

Komplikationer

 • Kroniska besvär. 

Prognos

 • Prognosen är ofta god, 80–90 % av patienterna upplever långsiktig förbättring vid icke kirurgisk behandling.
 • Prognosen är bäst vid akuta tillstånd med klar utlösande orsak och snabb behandling.
 • Tillståndet har lätt för att bli kroniskt vid oklar orsak, samtidig inflammation på flera ställen och sen behandlingsstart. Risken för utveckling av kroniska besvär är stor vid alla typer av smärtor i senfästen. Ökad smärtkänslighet kan spela en viktig roll vid kroniska tillstånd

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.